מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צורות ייפוי כוח מתמשך

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המשיב 1 נימוק בצורה ברורה את הטעמים לסירובו לחתום על יפוי כוח מתמשך, או על יפוי כוח רפואי ובקש להיתחשב בדעתו ובעמדתו.
...
בנסיבות אלה שוכנעתי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצריכות מתן מענה למצוקתו של המשיב 1.
לפיכך אני קובעת כי במידה ובעתיד תחול הידרדרות במצבו הרפואי של המשיב 1, יוכל המבקש לפנות לבית המשפט בצירוף תעודה רפואית מתאימה, המעידה על הידרדרות במצבו הרפואי- קוגניטיבי ועל העדר יכולת לקבל החלטות בענייניים רפואיים, והמבקש ימונה לאלתר כאפוטרופוס לענייניו הרפואיים של המשיב.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

נטען: "ספק רב (הדגשה במקור) בדבר אמתות חתימת האם על ייפוי כוח. למעשה, קיים חשש מבוסס כי חתימתה של האם זויפה בצורה כזו או אחרת והיא אינה זו אשר חתומה על המסמך הנחזה להיות ייפוי כוח מתמשך מטעמה" ( 27).
...
משך למעלה מחמישה עמודי פרוטוקול האם ידעה להשיב לשאלות בעניין רכושה, והדגישה, כלשונה: "אני מחליטה בעצמי על הדברים שלי. אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יכתיב לי שום דבר" (פרו' עמ' 52 שורות 9-10)) בכל הנוגע ליחסה עם הנתבע, התובעת ורצונה השיבה: "ש. זה מתנות ומי שמכיר את ח. טוב ומכירים אותו מצוין הוא לא נוגע באגורה. הוא לא יגע בפרוטה. הכל יחזור אלי. אני מוכנה להישבע במה שאת רוצה, לעולם הוא לא יגע. הוא מטפל בי, ח..
סיכום אני דוחה את טענות התובעת לזיוף חתימתה של האם על ייפוי הכוח המתמשך מיום 18.3.19 אני דוחה את טענות התובעת בדבר השפעה בלתי הוגנת של הנתבע על האם לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
על יסוד כל האמור התביעה נדחית.

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני מישפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, לווי של גורמי טפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
...
כן שוכנעתי, כי פעולותיה של ע' אינן בהתאם לעקרונות הקבועים בחוק ואינן בהתאם לדרך הפעולה הנדרשת מגורם ממונה.
על כן, גם בהתבסס על טעם זה אני סבורה שיש הצדקה במינוי אפוטרופוס ואין מקום, בנסיבות, לבטל את צו המינוי הזמני שניתן.
בשלב זה, מאחר וניתן להסדיר את ענייניה של אלמונית באמצעות צו המינוי הזמני; מאחר וניתן לשמור על זכויותיה ולפעול לטובתה באמצעי שהתערבותו ברצונה, לכאורה, פחותה ביחס לאפשרות של ביטול המינוי; והיות ולא מוצה הבירור ביחס לנסיבות החתימה על יפוי הכוח וכשירותה של אלמונית באותה העת - איני מורה על ביטול ייפוי הכוח בשלב זה אולם אני קובעת, במסגרת סמכויותיי להגביל ולקבוע תנאים להפעלתו, כי היה ותוגש הודעה בדבר התקיימות התנאים להפעלת ייפוי הכוח, יובא הדבר להכרעת בית המשפט בכדי שתיבחן טובתה של אלמונית ובכדי שיועמק הבירור ביחס לטענות העדר הכשירות ונסיבות החתימה.
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני מישפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, לווי של גורמי טפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
...
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בבקשה שהגישה הנתבעת נטען על ידה כי ייפוי הכוח המתמשך אשר נחזה להיות כי נחתם על ידי המנוחה גם הוא ביום 30.10.17, נערך ע"י התובעת ובכתב ידה, ערב היותה של המנוחה בביה"ח, מונשמת ומורדמת סמוך לפטירתה - 6.9.2018 וכי התובעת נקבה בו בתאריך פקטבי, כשנה קודם למועד בו הוא נחתם, וכי היא זייפה את חתימת המנוחה עליו ואף החתימה את הנתבעת – המבקשת בבקשה, על ייפוי הכוח וכל זאת כשהתובעת אינה מורשית לערוך ייפוי כוח מתמשך על פי דין.
עדות המומחית באשר לצוואה מיום 20.7.17 וייפוי הכוח הרפואי מיום 30.10.17, הייתה ברורה וחד משמעית: ראו עדותה בעמ' 37 ש' 21 – 27: "לא, אני מדברת על החתימות שבמחלוקת. במ' 14 יש סיום כלפי מעלה שהוא סיום מאוד זוויתי וקצר ובעובי הקו, זאת אומרת מפנה לא מבחינת המראה שלו וסוג צורת הזוית של הסיום והאורך שלה הוא שונה לגמרי משתי החתימות שבמחלוקת. אני רוצה גם להדגיש שבשתי החתימות, גם בצוואה וגם בייפוי הכח מ- 2017, צורת הסיום חוזרת פעמיים, זה לא פעם אחת שיכול לצאת במקרה, אלא זה חוזר פעמיים על עצמו ולכמות פה בשני המקרים יש משקל ומשמעות בגלל הכמות. סיומת כזאת לא ראיתי באף אחת מהחתימות. במ' 14 הסיום הוא בצ'ופצ'יק זוויתי בגלל הלחץ שיורד, במ- 16 אותו דבר, במ- 11 אותו דבר". ובהמשך עמ' 38 ש' 2 -4 : "תן לי לענות. חוץ מזה יש את הצ'ופצ'יק מסיים כלפי מטה, זאת אומרת זה לא איזה התעגלות בקוו חופשי שהולך כלפי מעלה, אלא מין עיגול בכיוון שונה ועוד נגיעה כלפי מטה, אז מבחינתי לא דומה בכלל". משהקשה עליה ב"כ התובעת על המומחית וטען "שני גרפולוגים הסתכלו על מ' 5 ומ' 9 ואמרו שאין שחר לקביעה שלך", השיבה המומחית בנחרצות עמ' 38 ש' 5 - 23: "ת. אני מסתכלת על מ'5 ומ'9 ועם כל הכבוד לגרפולוגים שלך, הסיומות בשתיהן הקו עולה כלפי מעלה אבל לכיוון שמאל ולא לכיוון ימין
...
הערות לסיום ולשם שלמות התמונה לאור המסקנה הברורה והחד משמעית כמפורט לעיל לא מצאתי כל מקום להידרש לעדויות הנתבעים: הנתבעת והאחיינים.
דין טענה זו של התובעת להידחות מכל וכל.
זאת בניגוד לתובעת אשר חרף האמור לרבות פסק הדין שניתן בשאלה זו על ידי בית הדין לעבודה : האזורי והארצי להם הייתה צד ובהם הייתה מעורבת היטב, המשיכה להעלות בסיכומיה שלל טענות סרק בעניין זה. סיכום והוצאות משפט לאור כל האמור לעיל התובענה לקיום צוואת המנוחה מיום 20.7.17, שהגישה התובעת נדחת וההתנגדויות שהגישו הנתבעים מתקבלות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו