מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

צו מניעה קבוע בהליכי גירושין

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לא נסתרה טענתו של המבקש כי הוא נטל משכנתא לאחרונה בשל גירושיו, וגם לקח הלוואות בהקף ניכר של כ-7,400 ₪, ופיטוריו לא יאפשרו לו לעמוד בהתחייבויות אלה.
היתייחסות לטענות נוספות של הצדדים – המשיבה טענה כי הסעד העקרי שיבוקש על ידי המבקש בתביעה הראשית (שהוגשה ביום 23.8.2020), הוא זהה לסעד המבוקש בהליך הזמני – צו מניעה קבוע כנגד החלטת הפיטורים והשבת המבקש לעבודה.
...
עוד נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה, כדלקמן (ע"ע (ארצי) 506/09 הורוביץ – עמותת בית חנה, ניתן ביום 24.10.10): "סעד אכיפת החוזה הוא סעד שבשיקול דעת. שיקול הדעת מובנה ממלאכת איזון ומידתיות בין מספר היבטים שעליהם נמנים, בין היתר, אופיו של המעביד - האם הוא גוף פרטי או ציבורי; חומרת הפגם שדבק בפיטוריו של העובד ותום ליבו של המעביד; השפעתו של הסעד שיינתן, אכיפה או פיצוי, על העובד; חלוף הזמן; אופי הקשר בין העובד למקום העבודה...". במקרה שלפנינו, לאור מספרם הרב של הפגמים לכאורה שנפלו בהחלטת הפיטורים; כאשר עסקינן בגוף ציבורי מובהק (חברה לתועלת הציבור – כפי שהיא מוגדרת בסעיף 1 לתגובת המשיבה); בהתחשב בתקופת עבודתו הניכרת של המבקש במשיבה; תוך לקיחה בחשבון של הנזק הניכר שעלול להיגרם למבקש כתוצאה מהפסד מקור פרנסתו – שוכנענו כי מוצדק למנוע את פיטוריו של המבקש, כבר בשלב זה. עמדת נציג ציבור מעסיקים, מר להבי – לא אוכל להצטרף להחלטה ליתן צו זמני ואינני תומך בה מן הטעמים הבאים: ניכר מבין השורות שהארגון עבר תהליך מורכב וממושך בהחלטותיו, כמה, את מי וכיצד לפטר מבין העובדים וההחלטה לפטר את התובע לא התקבלה כלאחר יד. הפיטורין הגיעו לשלב הביצוע רק לאחר שיקולים פנים ארגוניים ולאחר שקלא וטריא עם ארגון העובדים.
לסיכום: יש חשיבות לתמיכת בתי הדין לעבודה בהסכמות אליהן מגיעים ארגוני עובדים והנהלות, בעיקר בארגונים גדולים במגזר הציבורי, בהן יש הסכמות נדירות מצד העובדים לצעדי התייעלות וצמצום, כפי שקרה בתיק שלפנינו.
  לסיכום – דין הבקשה לסעדים זמניים להתקבל בדעת רוב (עמדת אב"ד ונציג ציבור עובדים), וניתן בזאת צו זמני אשר יעמוד על תוקפו עד תום ההכרעה בהליך העיקרי, ולפיו החלטת המשיבה מיום 5.8.2020 בדבר סיום העסקתו של המבקש במשיבה, מבוטלת בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האתר ניפתח לפני כשנתיים לאחר שקרסתי כלכלית וסגרתי עסקים שהו לי והייתי בהליך של גירושים ובחיפוש אחר עיסוק חדש להיתפרנס ממנו פגשתי את השכן שלי מר איציק סבג ת.ז .
סוף דבר בהיתחשב בכל אלה ובהיתחשב בנכונות הנתבעים למתן צו מניעה קבוע כמבוקש בסעיף א שלעיל, ומשהצדדים הסכימו על מתן פסק דין בדרך של פשרה אני מוצא לנכון להורות כדלהלן: התביעה נגד נתבעת 2 נדחית.
...
סוף דבר בהתחשב בכל אלה ובהתחשב בנכונות הנתבעים למתן צו מניעה קבוע כמבוקש בסעיף א שלעיל, ומשהצדדים הסכימו על מתן פסק דין בדרך של פשרה אני מוצא לנכון להורות כדלהלן: התביעה נגד נתבעת 2 נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

. הצדדים להליך הזה הגיעו להסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביולי במסגרת ההסכם בסעיף 52 הסכימו הצדדים "פרטים הנוגעים לכל ההליכים המשפטיים שהתנהלו
ביום 22.4.21 הגיש האב תביעה לצוו מניעה קבוע בענין הקטין שבו ציין הוא כי האם פנתה לתקשורת ומסרה מידע חסוי ופרטי על הקטין ועל התובע ופרטים מתוך הליך המתנהל בפני בית המשפט ועתר ליתן צו האוסר על האם או על צד ג' מטעמה לגלות או לפרסם או לגרום לפירסום במישרין או בעקיפין פרטים או ידיעות אודות הקטין ו/או התובע בכל אמצעי תיקשורת בכל הנוגע להליכים המשפטים המתנהלים או התנהלו בדלתיים סגורות.
...
יחד עם זאת, הבקשה הועברה לתגובתם, אלו התייצבו לדיון ועמדתם נשמעה משכך ובאיזון זכויות האם להשמע, זכות הציבור לדעת וטובת הקטין ומכח הסמכות המוקנית לבית המשפט לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסית ועל פי כל דין שהוא לטובתו של הקטין אני מורה לצדדי ג' להסיר על אתר את הפרסום כפי שפורסם או לחילופין להחליפו ובתוך 12 שעות בפרסום אשר כל התייחסות לקטין תוסר ממנו.

בהליך ה"ט 14720229-10-20222022, ה"ט שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בין הצדדים היתנהל הליך קודם (ה"ט 51672-07-22) לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן: "החוק") וכן מתנהלים הליכים מקבילים כיום בתחומי אחריות הורית; מזונות הקטינים וענייני רכוש (תלה"מ 10139-11-22 ותלה"מ 39144-08-22; תלה"מ 4770-08-22 ; תלה"מ 46250-07-22 ותלה"מ 1265-08-22, בהתאמה).
לגירסת האב, בקשת האם הוגשה בחוסר תום לב מתוך מניעי נקמה ולחץ לקידום הליכי הגירושין ואיזון המשאבים.
האם עותרת למתן צו קבוע שימנע מהאב להמשיך ולהתגורר בבית הצדדים ו/או להטרידה וכן לחייבה בהוצאות.
...
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במלוא המצוי בתיק הגעתי לכלל מסקנה כי קמה עילה להורות לצדדים להימנע מלהטריד האחד את השניה, ובכל הנוגע לאב עצמו, אכן קמה עילה שהצדיקה הרחקתו מבית המגורים המשותף, לכל הפחות בהתאם להוראות סעיף 3(3) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991 (להלן: "החוק").
בעניין זה שוכנעתי כי קמה עילה, ולו בכל הנוגע לאירוע שבו לפי הנטען השליך האב לכיוון האם קופסת טונה, בעת זו שוכבת במיטה (סעיפים 7 – 9 לתצהיר המבקשת מיום 11.10.22).
בנסיבות אלה, אני סבור שנכון ומידתי יהא להעמיד את הצו בדבר הרחקתו של האב מבית המגורים עד ליום 8.12.22 (ועד בכלל).
סיכומם של דברים הוא כדלקמן: ממכלול האמור לעיל אני נעתר לשתי הבקשות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך היתקיים הליך פשיטת רגל של חיים מצרי וכן הליך גירושין שבוטל כשמטרת ההליכים היתה למנוע מהנושים (כולל הנתבע) מימוש בית המגורים ברחוב הורד.
הסעד שהתבקש הנו צו מניעה קבוע שיאסור על הבנק הממשכן לממש את הנכס בכפוף לכך שהנתבע ישלם לבנק הממשכן (ישירות) את הסך של 80,000 $ (שטרם שילם למשפחת מצרי).
...
שקלתי אם לא נכון היה לחייב את הצדדים בהוצאות לאוצר המדינה בגין התנהלות זו, אולם בסופו של דבר, ומאחר שלצערי גם הליך זה לא מסיים את הפרשיה, מצאתי לנכון שלא לעשות זאת הפעם, אולם ככל שהצדדים לא ישכילו לסיים ההליכים, יש לבחון זאת בהליכים הבאים (שעוד יבואו).
לסיכום:- גובה החוב של משפחת מצרי הינו בסך 1,135,900 ₪ נכון ליום 7.6.15 (ס' 73).
הואיל ומינוי עו"ד מקונן צוקרמן לכונסת נכסים נעשתה על סמך הצגת גובה חוב לא נכון מטעם הנתבע, ולאחר שהנתבע לא דיווח על הכספים שקיבל (הגם שקיבל אותם בטרם היא ייצגה אותו) הנני קובע כי דין תביעת פירוק השיתוף להימחק וכי יש לבטל את המינוי שלה ככונסת נכסים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו