מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה נגד תאגידים זרים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר שהוחלפו תיכתובות שונות בין הצדדים, הוגשה על ידי קרן עמנואל וקלרה בבית המשפט בוואדוז, ליכטנשטיין, בקשה למתן צו מניעה נגד חברת אדוקה, תאגיד נוסף בשם "Fincomex", חברת הנאמנות פידיום והאחיינים.
המבקשים צרפו לבקשתם חוות דעת שניתנה על ידי מומחה לדין הזר, בה נידונו הקפו ותוקפו של צו המניעה.
...
היעדר יריבות לנוכח כל האמור לעיל אין צורך להידרש לטענות הנוספות שהועלו על ידי המבקשים בדבר היעדר יריבות ביניהם ובין מנהלי העיזבון.
סוף דבר דין הבקשות להתקבל, והתובענה נדחית על הסף.
בנסיבות העניין, ישלמו המשיבים הוצאות משפט ושכ"ט בסך של 7500 ₪ בגין כל בקשה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

עוד נטען להיעדר עילה מכוח חוק התובענות הייצוגיות מאחר וגם לשיטת התובע הייצוגי "הגורם המפגע" היא שטראוס בע"מ כעולה מהבקשה לאישור וכי ממילא לא נטענו ולא התבקשו סעדים אופראטיביים כנגד התאגיד הזר העולים בקנה אחד עם תכלית תובענה שעניינה מפגע סביבתי דוגמאת צוי עשה, מניעה, הפסקה וכו'.
...
אציין רק כי גם אילו הייתה נדחית הטענה לסילוק על הסף מחמת העדר עילה והעדר יריבות הרי שהיה מקום להיעתר לבקשה החלופית בדבר העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בחיפה על מנת שיתברר עם התביעה הקודמת בזמן בהתאם להוראות סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות ולכך הסכים גם ב"כ התובע הייצוגי במעמד הדיון שהתקיים.
סוף דבר הבקשה לסילוק הבקשה לאישור על הסף מחמת היעדר עילה והעדר יריבות - מתקבלת.
בשים לב לבקשה המפורטת לסילוק על הסף והתגובה לתשובה וההתייצבות לדיון מחד ונוכח השלב המוקדם בו הסתיים ההליך אני מורה כי התובע הייצוגי יישא בהוצאות התאגיד הזר בסך כולל, מופחת, של 8,500 ₪, שישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך, אקו"ם קשורה ב"הסכמי הדדיות" עם תאגידים זרים לניהול משותף של זכויות יוצרים, ומכוחם של אותם הסכמים, מנהלת אקו"ם בישראל את זכויות היוצרים המנוהלות על ידי אותם גופים זרים.
ואלו הן היצירות נשוא התביעה: הסעד המתבקש בתביעה, הנו למתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעים וכנגד כל הבאים מכוחם, אשר יאסור עליהם להשתמש ביצירות נשוא התביעה וכן לחייבם בפצוי סטאטוטורי, ללא הוכחת נזק, מכוח סעיף 56 לחוק, בסך כולל של 1,000,000 ₪.
...
סיכומו של דבר, הנתבעת 1 הפרה את זכויות היוצרים של התובעות ביצירות נשוא התביעה, בעת שהשמיעה, ללא רשות, את היצירות הללו באתר האינטרנט שלה.
התביעה כנגדם, אם כן, נדחית.
באשר לפיצוי הכספי, אני סבור כי בנסיבות העניין, בין אם ניתן לראות בהפרות הללו כהפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, ולפיכך לראותן כהפרה אחת, ובין אם לאו, אין מקום למצות עם הנתבעת את כל חומר הדין, ואני סבור כי הפיצוי הראוי בנסיבות העניין, הינו בסך של 75,000 ₪, וכך אני מורה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התביעה הוגשה בחודש אוקטובר 2013, ויחד אתה הוגשה גם בקשה לצוו מניעה זמני שיאסור על פריבאי וטיפטיפה לפעול לשינוי מבנה החברה והרכב בעלי מניותיה (בקשה מס' 1), אלא שהדיון בבקשה זו התייתר לאחר שהסתבר שכבר בחודש ספטמבר 2013 נמכרו מניות החברה לתאגיד זר שמושבו בקפריסין (הנתבעת 3).
קודם לכך הגיש התובע בקשה נוספת לסעד זמני שכוונה נגד לילייבה, ובה התבקש צו מניעה זמני שיאסור על לילייבה לפעול לשינוי מבנה החברה והרכב בעלי מניותיה (בקשה מס' 2).
...
כאשר ניתן צו לפרק את החברה והתובע אינו מצביע על אפשרות שהצו יבוטל או שתוצאותיו ישתנו, אין צורך או הצדקה לשקול את טענות התובע, וממילא יש לדחות את התביעה.
סיכומו של דבר, התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעים 1 ו-2 (כאחד) שכר טרחת עורך דין בסכום של 15,000 ₪ ולנתבעת 3 שכר טרחה בסכום של 7,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שנית, במסגרת החלטת בית משפט זה בעיניין צו המניעה נגד הנתבעים, נקבע כי על התובעים להפקיד ערבון בסך 150,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית.
בת.א. (ת"א) 48627-12-17 ארמוזה אינטרנשיונאל מדיה בע"מ נ' Creighton Online Media PTE Ltd (פורסם במאגרים, 2018) דובר במקרה שהחברה התובעת היא תאגיד זר שמקום מושבו בסינגפור, והיא לא צרפה תצהיר להוכחת איתנותה הכלכלית, וגם לא כל אסמכתא אחרת המלמדת על נכסיה.
...
לאחר שעיינתי במכלול הטענות שבפניי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
עוד נפסק כי משהגיע בית המשפט למסקנה כי יש לחייב את החברה-התובעת בהפקדת ערובה עליו לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הרלוונטיים [.
לאור האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו