מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה למימוש משכנתא

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

מונחת בפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ש' דותן) מיום 11.12.06, בגדרה נדחתה בקשה למתן צו שימנע מימוש משכנתא על נכס מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
...
שנית, בית-המשפט מצא כלא מדויקת את טענת המבקש לפיה מרבית בעלי הזכויות במגרש נשוא הסכם המכר מבקשים למוכרו.
לא שוכנעתי כי המקרה שלפנינו בא בגדר אותם מקרים חריגים.
בית-משפט זה עמד לא אחת על כך שהצורך להגן על קונים באמצעות אכיפת הסכמי מכר ללא סחבת ועיכובים מיותרים נועדה, בין היתר, לתמרץ קונים פוטנציאלים להשתתף במכירות פומביות בעתיד, בציינו: "מטרת חוק ההוצאה-לפועל, תשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו לפיו היא - להחיש ולפשט את הליכי ההוצאה-לפועל. סחבת בהליכים אלה מעודדת אי-קיום התחייבויות ופוגעת ללא צדק בנושים ... טובת החייבים שנכסיהם מוצעים למכירה פומבית דורשת, שמציעים רבים ישתתפו במכירה, כדי שיציעו מחירים שאינם נופלים מהשווי של הנכס. דבר זה לא יושג, אלא אם המציע יידע, שתוך זמן קצר יוברר, אם הוא זכה בנכס, והוא לא יהיה צפוי לאחר מכן לסכנה, שהמכירה תבוטל" (ע"א 555/71 אמסטרדמר נ' מוסקוביץ, פ"ד כו(1) 793, 800; ראו גם, רע"א 3704/04 חזן נ' טפחות בנק למשכנתאות (טרם פורסם)) בהתחשב בכל אלו, סבור אני כי הנזק העלול להיגרם למשיבים אם יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל עולה על הנזק העשוי להיגרם למבקש.
לאור כל האמור דעתי היא, כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעקבות פסק הדין הוסר צו המניעה, הליכי מימוש המשכנתה הופשרו והנכס הממושכן הועמד למכירה.
...
לפיכך, מסקנתי היא כי לא היה מקום של ממש לבקש צו מניעה זמני שיעכב את מימוש המשכנתה.
אין בידי לקבל את פרשנות י.מ.מ.א.ח בהקשר זה. בהחלטה מיום 1.12.2019 קבעתי כי הערבון יופקד על מנת להתכתב עם טענות כוכב נדל"ן "ביחס להפסדים שנגרמים לה בהשוואת הבטוחה לגובה החוב הנטען". מכאן וכפי הוראות הדין החל, מטרת הערבון היא להבטיח הפסדים שייגרמו כתוצאה ממתן צו המניעה.
סוף דבר לאור המקובץ, אני מורה על חילוט הערבון שבקופת בית המשפט בסכום של 200,000 ₪, על פירותיו ככל שנצברו, לטובת כוכב נדל"ן. סכום זה יועבר לבא-כוחה, עו"ד זגורי.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפני "בקשה דחופה ביותר לביטול צו פינוי תיק הוצאה לפועל" ומתן צו מניעה למימוש משכנתא אשר הוגשה על ידי המבקש ביום 5.7.2020 (להלן: "הבקשה").
...
סיכויי התובענה אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טענות הצדדים, לא מצאתי כי סיכויי התובענה הינם גבוהים.
לסיכום סיכומם של דברים, מכל המקובץ מצאתי כי התנאים למתן הסעד הזמני אינם מתקיימים בענייננו ועל כן דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים התובעים עותרים למתן צוים הצהרתיים שלפיהם הסדר הפריסה ושטר המשכנתא משנת 1996 בטלים, והתובעים אינם ערבים לחובות החברה; וכן לצוו למניעת מימוש המשכנתא ולסגירת תיק ההוצאה לפועל.
...
כך משום שערבות מעין זאת, גם אם אינה בסכום קצוב, בכל מקרה מוגבלת לשווי הנכס הממושכן: "כאשר בעל נכס ממשכן את הנכס להבטחת חיובו של אחר, הרי רק הנכס הממושכן משמש לגביית החוב, כלומר כפיפותו של הממשכן לנושה מוגבלת לנכס הממושכן, ואין לנושה אפשרות להיפרע מן הממשכן בדרך אחרת. התוצאה היא כי מן ההיבט של דיני הערבות, 'ערבותו' של ממשכן היא מלכתחילה מוגבלת לערך הנכס הממושכן, הגם שסכום החיוב אינו נקוב בהסכם המישכון." [ע"א 6899/97 פייבושביץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נז(1) 364, 374 (2002)].
סוף דבר לא קמה זכותם של התובעים לאיזה מהסעדים ההצהרתיים שלהם עתרו באשר התביעה התיישנה; וגם אלמלא כן, אף לגופה אין בעובדות כפי שנתבררו כדי להצמיח לתובעים זכות לאיזה מהסעדים הנתבעים.
לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, התובעים ישלמו לכל אחד מהנתבעים הוצאות בסך 15,000 ש"ח ובסה"כ 30,000 ש”ח. ניתן היום, 09 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 11.1.2017 קיבל בית המשפט קמא את הבקשה, ונתן צו מניעה זמני למימוש המשכנתה.
...
לטענת המבקשת, בחינת סיכויי הערעור ומאזן הנוחות במקרה דנן מובילה למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
לפיכך, סבורני כי בענייננו מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת מתן הסעד הזמני.
נוכח כל האמור, ובהתחשב במעמד הבכורה שניתן לשיקולי מאזן הנוחות, מצאתי לנכון להיענות לבקשה לעיכוב ביצוע, וזאת אף אם על פני הדברים, ומבלי לטעת מסמרות, סיכויי הערעור להתקבל אינם נראים גבוהים (ראו: ע"א 2690/17 באלס נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, פסקה 12 (6.4.2017); ע"א 4291/20 שרעבי נ' פורטמן, פסקה 17 (6.8.2020)).
סוף דבר: הבקשה מתקבלת, במובן זה שניתן בזאת צו מניעה זמני לתקופת הערעור המונע את הליכי מימוש דירת המגורים המצויה ברחוב עוזיאל 3/25 בתל אביב.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו