מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה לגירוש עובדים זרים

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט קבע כי קשה ליתן במבקש אמון, לאחר שנתפס פעמיים עובד שלא על-פי האשרה, וכי אין הצדקה לחרוג מהנוהל למעצר וגירוש של עובד זר שנעצר יותר מפעם אחת כשהוא עובד שלא כדין.
ביום 17.9.2008, הוא היום בו אמור היה המבקש להיות מורחק מישראל, הגיש המבקש ערעור לבית משפט זה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ועמו בקשה "דחופה" למתן צו ביניים למניעת הרחקתו מישראל עד למתן פסק דין בעירעור.
ניתן וצריך היה להגיש את הבקשה באופן שלא יוצר "סד זמנים" לבית המשפט לקבל החלטה ביום בו עומד המבקש להיות מגורש מישראל: החלטת בית המשפט המחוזי ניתנה במעמד הצדדים כשבוע לפני מועד הגירוש ואין בהבהרה שפירט בא כוח המבקש כדי להוות הסבר משכנע לשהוי בהגשת הבקשה (הראשונה) לצוו ביניים.
...
עם זאת, יש לדחות את הבקשה גם לגופה.
אשר על כן, הבקשה למתן צו ביניים נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יחד עם הערר הגיש בקשה דחופה למתן צו ביניים המונע את גירושה של התובעת מישראל (נספח 3 לכתב התביעה).
כך למשל, נוהל מס' 5.2.0008 (נספח 9 לכתב ההגנה) עוסק ב"במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי", שעה שאין מחלוקת כי התובע לא התכוון, בשלב זה, להגיש בקשה למתן מעמד לתובעת (וכך אף עולה מדו"ח התשאול); וכך גם לעניין נוהל מס' 5.4.0003 (נספח 2 לכתב ההגנה) שמטרתו "לקבוע את השיטה לטפול בבקשות לאשרות כניסה לזרים אשר שהו בעבר בישראל ,בין כעובד זר ובין כתייר, שעה שאין מחלוקת, כי התובעת מעולם לא שהתה בעבר בישראל.
...
ההוצאות המשפטיות שנגרמו להם נפסקו כבר בהליך שהתנהל בבית הדין לעררים (בו נפסקו לטובתם הוצאות בסך 7,000 ש"ח) וממילא בית המשפט אינו נדרש (ואינו מוסמך) לדון בכך (שוב) בגדרו של הליך זה. בנסיבות אלו הנזק הממוני המפורט בכתב התביעה ממילא לא הוכח ויש לדחות התביעה בגינו, אף בהתעלם מכל האמור לעיל.
סוף דבר: לאר כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
עם זאת, בנסיבותיו של מקרה זה, לאור החלטת בית הדין לעררים ולכך שהתובעים אומנם חזרו לפיליפינים ובשים לב לכל האמור לעיל לעניין נימוקי דחיית התביעה (ובפרט לעניין בחירת הנתבעת לטעון כי התובעת לא עמדה "בתנאי הסף" תוך הפניה לנוהל שאינו מתאים לנסיבות), לא מצאתי לפסוק הוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקש ניכנס לישראל שלא כדין דרך גבול מצרים ביום 27.12.2010, ועם כניסתו נתפס על-ידי כוחות הבטחון והוצא לו צו גירוש לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1956.
בדיון נוסף שהתקיים בעיניינו של המבקש בפני בית הדין בחודש דצמבר 2011, בו יוצג המבקש על-ידי נציגת מוקד הסיוע לעובדים זרים, ציינה נציגתו כי הוא מזהה עצמו כנתין גאנה ומסכים לשוב לארצו, וביום 22.1.2012 מילא המבקש טפסי בקשה לקבלת מיסמכי מעבר בהם ציין כי הוא יליד ואזרח גאנה.
...
דין הבקשה להידחות.
המבקש לא הצביע על נזק של ממש הצפוי להיגרם לו אם יורחק לגאנה ומשעניינו של המבקש כבר נבדק ביסודיות על-ידי הגורמים המוסמכים ועל-ידי בית המשפט קמא ולא נמצא יסוד לטענותיו, קיים אינטרס ציבורי בביצוע פסק-הדין שניתן ללא עיכוב ושלא להיעתר לבקשות אשר הסיכוי כי יש בהן לשרת מטרה ראויה כלשהי הוא קלוש ביותר (ראו עע"ם 8870/11 גונזלס נ' משרד הפנים, פיסקה 7 (23.1.2012)).
סיכומם של דברים - הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הנאשם טוען שבעובדות המקרה של הילכת טורשאן, ההוכחה של העידר קיומו של צו שפוטי המונע גרושו של התושב הזר מישראל, נעשתה באמצעות פלט מסוף משטרתי בצירוף תעודת עובד ציבור שאותו פלט כולל בתוכו את כל הצוים השפוטיים הרלוואנטיים.
...
לסיכום, הטענה שהעיכוב של הרכב היה שלא כדין וכי תוצרי העיכוב בדמות הנוסעים שהיו ברכב, יש לפסול אותם כראיה, נדחית.
לפיכך, טענה זו נדחית.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הנני מרשיע את הנאשם בביצוע עבירה של הסעה שלא כדין לפי סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעניין סיווג האירועים ראו: ע"פ (ארצי) 57160-01-14 מדינת ישראל - חדוות הורים (8.11.14); ע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.14); יניב ואקי, יורם רבין "הבניית שיקול הדעת השפוטי הענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב 413, תשע"ג. הנאשמת 1 הנאשמת 1 הורשעה בעבירות של העסקת עובד זר שלא כדין וללא היתר.
יש להיתחשב גם בטענות הנאשמת ולפיהן טעתה לחשוב כי כאשר פנה העובד, שעבד אצלה כבר בעבר, ובקש צו מניעה שאסר לגרשו, לא הייתה מניעה להמשיך להעסיקו בתקופת הביניים.
...
לאחר שקילת טיעוני הצדדים, שוכנעתי כי בנסיבות המקרה קיימת הצדקה חריגה להיעתר לבקשה לביטול הרשעה, לפי סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982, ואנמק.
לאור כל האמור, שוכנעתי כי בנסיבות יוצאות הדופן יש לבטל את הרשעת הנאשם, כפוף לכך שיחתום אף הוא על התחייבות בסך 30,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות לפי חוק עובדים זרים למשך 3 שנים מיום מתן פסק הדין.
סוף דבר הנאשמת 1 תשלם קנס בסך 18,000 ₪, ותחתום על התחייבות בסך 70,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות לפי חוק עובדים זרים למשך 3 שנים מיום מתן פסק הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו