מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו מניעה לביצוע מכרז

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

ליתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבה לפעול על פי כל החלטה אחרת מהאמור לעיל.
בקשת העותרים למתן צו ביניים במקביל להגשת העתירה (ביום 18.12.2018) הגישו העותרים "בקשה דחופה למתן צו ביניים וצו אירעי במעמד צד אחד בלבד" (להלן: "הבקשה") האוסר על המשיבה או מי מטעמה לבצע כל פעולה בנוגע למכרז עד למתן פסק דין בעתירה.
...
סוף דבר נוכח כל המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית העתירה.
אני מחייב את העותרים, יחד ולחוד, לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח וזאת תוך 45 יום מיום קבלת פסק-דין זה, שאם לא כן, יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום בפועל.
בהינתן התוצאה אליה הגעתי כאמור, אני מורה על ביטול הצו הארעי מיום 19.12.2018.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 24.7.2020 הגישה המבקשת בקשה נוספת לצוו זמני אירעי ובה ביקשה ליתן צו מניעה אירעי המונע מהמשיבה לבצע ולפרסם מיכרז לאיוש תפקידה באמצעות איחוד מחלקות וזאת עד למתן החלטה בבקשה לצוו הגנה זמני.
...
אף שהמשיבה לכאורה בשלב זה, לא עמדה בנטל להראות כי אין קשר בין התלונה לביטול המכרז ופרסומו של מכרז חדש לתפקיד מנהל אגף, הרי משאנו סבורים כי סעד האכיפה אינו הסעד הראוי, אין להורות על הימנעות מביצוע מכרז לאיוש התפקיד בעיריה.
לפיכך, אנו קובעים כי המבקשת לא תוכל לזכות בסעד האכיפה, שאינו סעד ראוי בעניינו.
זו הרחבת חזית אסורה ואנו דוחים טענה זו. סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, החלטתה של החכ"ל להכריז על אליאס כזוכה במיכרז נבעה משיקולים זרים, מהוה הפרה של עיקרון השויון ויש ליתן צו מניעה זמני האוסר על ביצוע העבודות נשוא המיכרז, על ידי אליאס.
...
סוף דבר: הן שיקולי סיכויי הצלחת התובענה והן שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף אל עבר דחיית הבקשה.
לפיכך, הבקשה למתן צו מניעה זמני – נדחית.
לנוכח היקפו של ההליך בעניין הסעד הזמני, שכלל טיעון בכתב, ישיבת הוכחות וסיכומים בכתב, אני מחייב את שתית בשכ"ט באי כוח המשיבות בסך 20,000 ₪ לזכות כל אחת מהמשיבות, לתשלום בתוך 45 ימים מהיום.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפני בקשה דחופה לצוו מניעה זמני, אשר יאסור היתקשרות לבצוע עבודות נשוא מיכרז מס' 32/2017 (להלן: "המיכרז"), בין המשיבות 2 ו-3.
...
מכל האמור – אני דוחה את הבקשה לסעד ביניים, ומבטלת את איסור ההתקשרות בין העיריה והמשיבה.
יחד עם זאת, מאחר ומדובר בעבודה שאמורה להיות מבוצעת בפרק זמן קצר, ועל מנת שלא לייתר לחלוטין את סיכויי העתירה – אני מורה למשיבים להגיש כתב תשובה עד יום 28.1.18.
אני קובעת דיון בעתירה (לרבות סיכומים בעל פה) ליום 4.2.18 שעה 08:30.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט ג' גדעון) בת"א 54409-05-23 מיום 28.5.2023, אשר דחתה את בקשת המבקשת למתן צו מניעה זמני לפיו יוקפאו הליכי מימוש זכייתה של המשיבה 2 בשלושה מכרזים לתיכנון, אספקה והתקנה של מיתקני משחק בעיר אשקלון.
מאידך גיסא, עמד בית המשפט על הנזק שעלול להגרם לאלו-את-ניצן – אשר לטענתה כבר השקיעה כספים לצורך ביצוע העבודות נושא המכרזים; ועל הנזק שעלול להגרם לציבור מעיכוב התקנת המתקנים עד לסיום ההליך.
...
חרף האמור לעיל ביחס לצורך לבחון את הפרקטיקה האמורה, אני סבורה כי בקביעה אחרונה זו, הנוגעת לשלב הדיון בצו המניעה הזמני, אין מקום להתערב.
מן העבר השני, מקובלת עלי קביעת בית משפט קמא כי עיכוב בהתקנת המתקנים ובפתיחת המתחמים נושא המכרזים – אשר נועדו לשרת את תושבי אשקלון וסביבתה ולספק להם פעילויות פנאי ובידור ללא עלות – למשך תקופה ממושכת עד להכרעה בתביעה, צפוי לגרום פגיעה ממשית באינטרס הציבורי (ראו והשוו: בר"מ 4545/22 קבוצת מזרחי ובניו בניה והשקעות בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל (מחוז דרום) (9.8.2022); רע"א 7840/21 א.ד אחים אדרי בע"מ נ' חברה כלכלית ראשון לציון, פסקאות 10-9 (17.11.2021)).
סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו