מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

צו איסור דיספוזיציה בנכס

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מנגד, הנאמן הסכים בסופו של דבר לביטול הצוו, בכפוף למתן צו איסור דיספוזיציה בנכס המקרקעין (שניתן) ותשלום יתרת צו השקום הכלכלי בתשלום בודד על ידי גיסו של היחיד.
...
לעניין משך הביקור, אני מקבל את בקשת היחיד הועלתה בדיון, לאפשר פרק זמן גמיש, שיעמוד על 30 ימים לכל היותר ועל מנת לאפשר איתור כרטיס טיסה זול עד כמה שניתן.
לעניין האפשרות שעלתה במהלך ההליך הנוכחי, לתשלום כל יתרת התשלומים ע"פ צו השיקום, היינו הקדמת תשלום, אני מקבל עמדת הנאמן שההליך הנוכחי אינו מתאים לבקשה מעין זו, שיש להגיש בהליך העיקרי ואיני מוצא צורך להכריע בה במסגרת הנוכחית.
תוצאה על יסוד כל האמור, אני מקבל את הערעור ומורה כי צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל על ידי הממונה, בכפוף למילוי התנאים הבאים: יציאת היחיד את הארץ, למדינת תאילנד בלבד, תהיה בתוך 60 הימים הקרובים בלבד, ותקופת השהות בחו"ל לא תעלה על 30 ימים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בדיון שהתקיים בפני הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ינתן צו האוסר דיספוזיציה בנכס נשוא התביעה כולל תיקון רישום הבית המשותף.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי יש לאפשר את מרבית תיקון כתב התביעה שהתבקש.
המסקנה היא כי יש לאפשר את תיקון כתב התביעה, אך זאת לא באופן מלא, בשל סוגיית הסמכות העניינית אליה אתייחס בהמשך.
לאחר העיון אני סבורה כי הסמכות העניינית נתונה לבית משפט זה גם בהתאם לכתב התביעה המתוקן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענת המשיבות כי הסכם רכישת פעילות "שוקה בעיר" ונכסיה לא השתכלל לבצוע, משמדובר בהסכם מותנה שלא היתקיימו תנאיו וכן לאור צו איסור דיספוזיציה שניתן בהליך החדל"פ של החברות מהן נרכשה הפעילות, אין בה לגרוע מהמסקנה הלכאורית להפרת ההיתחייבות לאי תחרות.
...
טענת המשיבות כי הסכם רכישת פעילות "שוקה בעיר" ונכסיה לא השתכלל לביצוע, משמדובר בהסכם מותנה שלא התקיימו תנאיו וכן לאור צו איסור דיספוזיציה שניתן בהליך החדל"פ של החברות מהן נרכשה הפעילות, אין בה לגרוע מהמסקנה הלכאורית להפרת ההתחייבות לאי תחרות.
המשיבות, אליבא המבקשת, מוכרים בחנויות הזיכיון מוצרים מתחרים ועדיין ממשיכות לעשות שימוש בפלטפורמת הפרסום המזוהות עם זכייני הרשת, לפרסום השם החדש שבחרו תחת "אותנטי". מכל האמור אני סבורה כי המבקשת צלחה את רף משוכה לקיומה של עילת תביעה טובה לכאורה נגד המשיבות 1-3 בגין הפרת ההתחייבות לאי תחרות.
לסיכום; ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבות 1-3 וכל מי מטעמן, במישרין או בעקיפין, לנהל, להפעיל ולהיות בעל עניין בעסקת המתחרה בתחום העיסוק של רשת "אותנטי" בחנויות עצמן ובתחום הגיאוגרפי של הערים ערד, באר שבע, קריית גת וצומת בילו וברדיוס של 1 ק"מ מכל סניף פעיל של הרשת ולמשך 12 חודשים ממועד סיום הזיכיון וכן צו מניעה זמני האוסר על המשיבות 1-3 וכל מי מטעמן, במישרין ובעקיפין, לנהל, להפעיל או להיות בעל עניין ברשת החנויות "שוקה בעיר" ולמשך 12 חודשים ממועד סיום הזיכיון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשת הסעד הזמני הוגשה בעקבות כך. לאחר קבלת הבהרות כאלה ואחרות, ניתן ביום 27.12.2022 צו אירעי האוסר על המשיבים לבצע דיספוזיציה בנכס.
...
כל זמן שלא הועברו הזכויות לצד שלישי (או שחל בהן שינוי דומה), ההריסה כשלעצמה אינה מובילה למסקנה של מעשה עשוי.
סיכום סוף דבר – לאור הקשיים בבקשה כפי שפורטו לעיל לרבות בנוגע לסיכויי ההליך, מאזן הנוחות ושיקולים נוספים, והגם שיש קושי לא מבוטל אף בטענות המשיבים, לנוכח הדין החל על סעדים זמניים נוטה הכף לדחיית הבקשה לסעד הזמני.
הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הסעדים שהתבקשו בתביעה הם צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע כל דיספוזיציה בזכויותיהם בנכס; צו אכיפה של ההסכם בין התובעות לנתבעים 1 ו-2; ופס"ד הצהרתי שקובע כי יש להעביר את כל הזכויות לתובעות, בכפוף להפקדת הסכום הקבוע בהסכם בקופת בית המשפט, או בהתאם לאמור בהסכם.
...
בחינת התשתית הראייתית מובילה למסקנה כי המשא ומתן בין הצדדים לא השתכלל לכלל חוזה, בהעדר גמירת דעת של הנתבעים-המוכרים.
לפיכך, גם התביעה להצהיר על בטלות ההסכם נדחית.
סוף דבר – התביעה נדחית.
התובעות ישלמו לנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו