מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פתיחת תיק לתייק בהוצאה לפועל

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לנעמאת ניפתח תיק הוצאה לפועל בפברואר 2009 ולא ידעה להשיב ממה נבעו החובות בגינם ניפתח תיק ההוצל"פ. ב"כ הנתבע הראה כי לפחות 3 שיקים מחשבון נעמאת שניתנו לשרארה בפברואר 2009 – חוללו באי פירעון.
מסמכים שלא היו בתחום אחריותו היה נוהג לתייק בתיק החברה או להניח על שולחנו של הנתבע שהיה מגיע למקום בימי שני וחמישי.
...
כך הגיע למסקנה לגבי עלות מוערכת לבנית 8 היחידות ולגבי שני בתי הירשפלד.
סאמיח הציג את נ/12, תחשיב שערך עבור בית הרשפלד על סך כולל מ.ע.מ של 2,800,000 ₪ כדי להוכיח את טענת הרווח שהוא טוען לו. אך בסופו של דבר ההסכם עם הירשפלד היה על 2,160,000 ₪, מה שמלמד שאחוז הרווח בפועל היה אמור להיות נמוך בהרבה.
לסיכום 12.1 התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראשית ולמען הסדר הטוב אסקור בקצרה הקיים והרלוונטי בתיק · ביום 13.03.19 הוגש מטעם התובע כתב תביעה "פס"ד הצהרתי" ללא ציון סדר דין כלשהוא ובהתאם ניפתח התיק בסדר דין רגיל ושולמה בהתאמה אגרה בסך 657 ש"ח. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי הנתבעת ביטחה את התובע בפוליסה של ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ופסקה לשלם לתובע תגמול חודשי בגין אובדן כושר עבודה בחודש פברואר 2018 וזאת שלא בתום לב ולא כדין.
· ביום 13.05.19 הוגש מטעם הנתבעת כתב הגנה ובו נטען, בין היתר, כי הפוליסה נשוא תביעה זו "נפדתה ב-2/18 עפ"י הוראתו של ראש ההוצאה לפועל, בידיעתו של התובע, ולאחר שהנתבעת הביאה לידיעתו של ראש ההוצאה לפועל כי התובע מקבל תגמולי אובדן כושר עבודה מהנתבעת" ובנסיבות פסקה הנתבעת מלשלם את התגמולים לתובע.
· בהחלטתי מאותו יום הוריתי על תיוק התגובה והמתנה לתגובת המדינה ותשובת התובע עליה.
...
המדינה בתגובתה מפנה בין היתר לרע"א 8353/10 קיבוץ אורים ו-163 אח' נ' רשות השידור (פורסם בנבו, 05.07.2011) שם נקבע כי חרף הגדרת התביעה בידי מגישה כתובענה לסעד הצהרתי יש לראות בה כתביעה הנכנסת בגדרי הסיפא לתקנה 3(א), כלומר תביעה לסעד כספי כתוצאה מסעד הצהרתי, ואני סבור שהוא המקרה גם בתיק זה. בעניין זה עדיפה עלי עמדת המדינה והנתבעת על פני עמדת התובע.
סוף דבר: הבקשה לסיווג התביעה לצורכי אגרה כתובענה לסעד הצהרתי לפי תקנה 3(1) לתקנות האגרות – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

תיק ההוצאה לפועל ניפתח רק ביום 15/3/17 בשל שינוי טפסי פתיחת תיקים בלישכת ההוצאה לפועל ותיוק שגוי של בקשות הבצוע הישנות בחמישה תיקים עקב טעות משרדית.
...
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את הבקשה להארכת מועד ולבטל את פסק הדין לפי שיקול דעתו של בית המשפט ללא צו להוצאות, מהטעמים שיפורטו להלן.
בהתאם אני מורה על סגירת תיק ההוצאה לפועל מס' 515103-03-17.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אולם, בפועל היא היתה מתייקת או מוציאה תיקים, היות שאיזור תיוק התיקים של המשרד שכן באותו המקום; [6: לא למותר להפנות בעיניין זה לס"ע (חי') 41297-01-11 תמם – עו"ד אמיר גאנם, ניתן ביום 31.7.2013 (מותב בראשות כב' השופטת אריסון-חילו), שם חויב הנתבע לשלם פצויי פיטורים לעובדת במשרדו, שהתפטרה לאחר שהנתבע סרב למנוע מעובדי המשרד ומלקוחותיו להפסיק לעשן במשרד.
] ועוד היא טוענת, וביחס לנזק הנטען של רכיב התביעה שבנידון, כי הנתבע לא נתן הסבר משכנע מדוע נגרמו לו נזקים כספיים כתוצאה מסגירת התיקים, שעה שבהתאם לתקנות ההוצאה לפועל היתה לו אפשרות לפתוח מחדש את התיקים שניסגרו.
...
הדברים שנאמרו שם יפים גם למקרה שלפנינו: "הנתבע טוען לנזקים בסך 30,000 ₪ בשל הצורך לעבוד באופן מאומץ ולבצע את מטלות התובעת לאחר עזיבתה, והצורך בחיפוש מזכירה חדשה. כמו כן תבע פיצוי בסך 50,000 ₪ בשל פגיעה במוניטין ופיצוי בגובה 10,000 ₪ בשל היעדרויות התובעת והפרת חוזה ההעסקה על ידה. הנתבע לא הביא כל ראיה שיש בה לתמוך בטענותיו בגין הנזקים הנטענים או דרך חישובם. ככל שסבר הנתבע כי התובעת אינה מבצעת עבודתה כנדרש (ובעניין זה כבר קבענו שלא שוכנענו שכך היה), יכול היה לבקש פיטוריה אולם אין הדבר מקנה לו זכות לתבוע פיצוי בגין נזקים שכלל לא הוכחו. אשר על כן, התביעה ברכיבים אלו נדחית." לסיכום – התביעה שכנגד נדחית במלואה.
סוף דבר לסיכום ולאור כל האמור לעיל, דין התביעה העיקרית להתקבל במלואה (לעניין נימוקיה) וברובה הגדול (לעניין סכומיה).
אשר לתביעה שכנגד, הרי שזו נדחית בגין כל עילותיה וטענותיה.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי החברה המספקת את התוכנה מסרה לבא כוחה שהחישוב נובע מהוראת שעה במערכת ההוצאה לפועל, אך מועדי הפגרות במערכת בתי המשפט ובמערכת ההוצאה לפועל זהות ובממשק המשתמש של התוכנה ישנה הבחנה בין פגרות אלה.
המזכירות מתבקשת לפתוח תיק מתאים, לתייק בו את העירעור והעתק מהחלטתי זו ולהמשיך טפול כמקובל.
...
המשיב טען כי דין הבקשה לדחייה, מפני שהיא הוגשה לאחר חלוף המועד להגשת ערעור, וכי נמצא בעבר שגם שאיחור של יום אחד מהווה איחור בהגשה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל.
על כן, דין הבקשה להתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו