מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פרשנות סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

מכל מקום, בעניינינו, שותף אני כאמור למסקנת בית המשפט המחוזי שלפיה לא הוכח כי עובר לפרשה דנן נהגה ברשות מדיניות השוללת הגשת כתבי אישום בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון כאשר עסקינן בהסדרים כובלים (ואדגיש כי דברים אלה אמורים גם בהנחה שנטל הוכחת הטענה הועבר לשכמה של הרשות, ראו עמדתי בעיניין פרץ, פסקה 38.
האחים קופר: בגין זכייתם במירמה במיכרז ירושלים 2010 הורשעו האחים קופר בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור בסכום של כ-3.6 מיליון ש"ח. כמו כן, האחים קופר הורשעו בעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון בסכום כולל של 1,392,000 ש"ח בקשר לתשלומים נושא ההסכמים עם גדליה וגיל מיארה, אשר תוארו בהם כתשלומים עבור שירותי ייעוץ ופקוח בעוד שנועדו כאמור להבטיח את המנעותם של השניים מתחרות במיכרז.
...
לסיכום דיון זה, סבורני כי לא קמה עילה להקל הקלה נוספת בעונש שהוטל על מיארה.
גם באשר לקנסות שהוטלו על ברזלאי ומנהרת אשקלון טענה המדינה כי אלה מקלים מדי, בהינתן היקפם הכולל של המכרזים נושא האישומים ובפרט נוכח התמורה שקיבל ברזלאי בעקבות הזכייה במכרז תל אביב, בסכום של מיליוני ש"ח. אני סבור כי העונש שנגזר על ברזלאי מגלם איזון בין נסיבות ביצוע העבירות הפרטניות בעניינו לבין נסיבותיו האישיות, שבית המשפט נתן להן דעתו.
סוף דבר: הגם שלא ראינו לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר עם המערערים, ברי שאין עילה להקל בעונשם.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

מחלוקת אחת נוגעת לפרשנות יסודותיה של עבירת הלבנת הון, לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, שמכוחה התבקש החילוט.
...
יתר על כן, עמידה על החילוט באופן שהורה עליו בית המשפט המחוזי אף עלולה לגרום לנזק כלכלי בלתי הפיך ככל שהמערער 1 לא יורשע בסופו של דבר.
לפני סיום אני מבקשת להדגיש כי ההסדרים שעליהם אני מורה במקרה זה נטועים בנסיבותיו המיוחדות, לרבות המורכבות הספציפית הנובעת מהשלב שבו מצויה עסקת המכר.
סוף דבר: הערעור מתקבל באופן חלקי כאמור בפסקה 32-31 לעיל.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כתוצאה מפעילות האירגון, ממערך הפצת חשבוניות המס הכוזבות של האירגון וממערך ההלוואות בריבית כנגד חשבוניות מס כוזבות, נוצר בידי האירגון רכוש אסור, בהתאם לסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק הלבנת הון").
בהתאם לכך, לא מצוין בפירוש מי עשה את הפעולות, מהן ההוראות שניתנו, מי נתן אותן ולמי ניתנו וכו', ובנוסף כתב האישום אינו כולל פירוט של ההמחאות הרלוואנטיות ואינו מבאר מה נעשה עמן, מתי ועל ידי מי, ואף אינו מקשר בין המחאה פלונית לחשבונית אלמונית, אלא נאמר רק באופן עמום כי ההמחאות הוצאו בעבור החשבוניות.
...
על רקע האמור יש לבחון את טענות ההגנה כי כתב האישום מנוסח בצורה כה כללית עד שנפגעה יכולתם להתגונן מפני המיוחס להם, באופן המצדיק ביטול כתב האישום או תיקונו.
אף לא מצאנו להיעתר לבקשתו של נאשם 10 לצרפו להליך הנפרד המתנהל בעניינו של נימנו.
סוף דבר בסופו של יום לא מצאנו להורות על ביטול כתב האישום או חלק ממנו ואולם מצאנו להורות למאשימה לתקן את כתב האישום כדלקמן: לפרט אמירות וביטויים כלליים כגון "בין היתר" ו"מי מטעם", ככל שהדברים ידועים למאשימה, וזאת מעבר לאמירות שפירטה בסעיפים 26-33 לתגובתה מיום 15.02.21, כמפורט בפסקה 14 לעיל.
עתירת נאשם 10 להפריד את משפטו מההליך דנן, ולצרפו להליך המתנהל בעניינו של נימנו, נדחית.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רביעית אינני רואה עם הסניגור עין בעין פרשנות סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון בכל הנוגע לפתיחת חשבון הבנק והפקדת הכסף, אף אם לא מדובר בכספים שהם פירות מעשי מירמה בדרום אפריקה.
...
אבהיר כי אין בדברים כדי לקבוע כיצד יסתיים בסופו של דבר הליך לאחר כור ההיתוך של שמיעת הראיות אולם בבדיקת עוצמת הראיות הנדרשת לשם הענקת סעד זמני, גם אם סעד כספי משמעותי, די בראיות שהוצגו.
סוף דבר אני מקבלת בקשת המדינה ומורה על הארכת תוקף התפיסה למשך 180 יום שראשיתם ביום 1.4.20.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

תיקון מס' 14 שם למעשה קץ למחלוקת שהייתה קיימת לפני כן בפסיקה בשאלה אם עבירות מס ישמשו עבירות מקור, כדי לייחס פעולה ברכוש אסור על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת ההון.
המונח "תיחכום" הינו מונח עמום ולא חד משמעי, אשר הפסיקה נדרשה אליו לא פעם בהקשרים שונים, ושאלת פרשנותו, ייתכן ותהיה רלוואנטית גם בעתידו של הליך זה, אם וכאשר יתברר במסגרת אישום פלילי בעבירות הלבנת הון.
...
באשר לסיכויי חילוט בסופו של הליך פלילי, אם יתנהל בסופו של דבר נגד המבקש, טען ב"כ המבקש, כי מדובר בסיכויים נמוכים, ובשיעור הנמוך משמעותית מסך המזומן התפוס.
לעומת זאת, סבורני כי המבקש, אם ירצה לחסל את שומות המס שלו, להסדיר את חובותיו, ולשפר את סיכוייו בהליכים הפליליים להם הוא צפוי, חפשי, ונראה כי אינו מנוע, מלממש חלק מנכסיו הרבים למטרה זו. לא ראיתי מדוע יש לאפשר לו גישה דווקא לכסף מזומן, ששוויו זהה למחירו של רכב היוקרה שרכש, על פי החשד, ב"כסף שחור", ותוך מרמה שנועדה להסתיר עושר בלתי חוקי.
ככל שקיימים עיקולים או רישומים לחובת צדדים אחרים – חשודים דוגמת ג'אד סוויד או אחרים, שיקשו על המבקש לממש נכסים, אם ירצה לעשות זאת - סבורני כי מדובר בסוגיה להליך נפרד, או לבקשה ספציפית, ולא מדובר בעניין להכרעה במסגרת זו. אשר על כן – בקשתו של המבקש נדחית, ואני מורה על הארכת סמכותה של המשיבה להחזיק במלוא המזומן התפוס, ע"ס 1,212,000 ₪ בקופת חילוט (ל1.1 המיליון שבקופת החילוט, יתווסף סכום נוסף של 112,000 ₪) - וזאת עד יום 2.10.22.
מעבר לכך – ברוח עמדת המשיבה – אני מורה על ביטולן של כל הוראות איסור הדיספוזיציה וביטולם של כל השעבודים האחרים, שנרשמו, מתוקף הליך פלילי זה, על רכושו של המבקש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו