מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פרצות בהארכת התנאים במאסר על תנאי

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עם זאת, לדבריו בשנתיים האחרונות טרם מעצרו הנוכחי, מאז פרוץ מגיפת הקורונה, התעורר צורך בתמיכתו בבני מישפחת אישתו אשר סבלו ממצבים בריאותיים ירודים, התקשה להתמיד בהשתתפותו בקבוצת מכורים אנונימיים ודיווח כי בתקופה זו חלה היתדרדרות בתפקודו, דבר אשר בא לידי ביטוי גם בבצוע העבירות בתיק דנן.
ביהמ"ש לתעבורה קבע כי עונש המאסר על התנאי התלוי נגד המבקש יוארך, וכי המבקש יבצע 400 שעות של של"צ, במשך 18 חודשים, וכן השית עליו פסילת רישיון ל-18 חודשים והפעיל פסילות מותנות בחופף וכן פסילה נוספת על תנאי.
...
בהתחשב בכל האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 1) תשלום קנס בסך 500 ₪.
בנוסף, אני מורה על הפעלת פסילת רישיון למשך 6 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית משפט השלום לתעבורה ירושלים בתיק תת"ע 2517-02-19 ביום 22.09.2019 וזאת לריצוי במצטבר לפסילה שהוטלה בתיק זה ולכל פסילה אחרת.
בנוסף, אני מורה על הפעלת עונש מאסר למשך 4 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית משפט השלום לתעבורה בירושלים בתיק תת"ע 2517-02-19 ביום 22.09.2019 .

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

טיעוני המאשימה בהדגישה את השינויים המהותיים שבוצעו ברכב, והסכון שנשקף מהרכב למשתמשי הדרך, עותרת המאשימה למיתחם ענישה שנע ממאסר מותנה ועד למאסר בפועל לתקופה מתונה, שיכול וירוצה בעבודות שירות, פסילה שלא תפחת מחצי שנה, מאסר על תנאי מרתיע ופסילה שבין חצי שנה ל-3 שנים, לצד עונשי פסילה על תנאי, קנס משמעותי והתחייבות.
כך צוין כי לא ניתן ליפתור את בעית המחשב הפרוץ, גם אם תותקן תוכנת מחשב של היצרן, באופן שיבטיח תיפקוד תקין של המחשב ושליטה על מרכיבי הרכב.
עוד נטען כי לאחר תפיסת הרכב היתנהל דיון בחיפה בעיניין בקשה לשחררו וניתנה החלטה להאריך התפיסה שלא בנוכחות המבקש, וללא שמיעתו, על אף שהיה על בית המשפט לזמנו לדיון (נ/7).
...
נוכח מכלול השיקולים שצוינו, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 11 חודשים.
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 5,000 ₪.
אני מורה על חילוט הרכב שבו בוצעה העבירה לטובת המדינה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עבירה של כניסה דרך פירצה בגדר.
החוק קובע חריג לכלל בסעיף 56: 56    (א)  בית המשפט שהרשיע נאשם בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מאסר רשאי, על אף האמור בסעיף 55 ובמקום לצוות על הפעלת המאסר על תנאי, לצוות, מטעמים שיירשמו, על הארכת תקופת התנאי, או חידושה, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע בית המשפט שבנסיבות הענין לא יהיה צודק להפעיל את המאסר על תנאי.
...
אשר על כן, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 30 ימים בניכוי ימי מעצרו (מיום 24.8.23).

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בגין ביצועה של עבירה זו, השית בית משפט קמא על כל אחד מהמשיבים עונש מאסר בפועל לתקופה של חודש ויום אחד (החל מיום מעצרם); לצד מאסר על תנאי בן חודש ימים - בהתייחס למשיבים 1 ו -2 למשך שנתיים בתנאי שלא יעברו על העבירה בה הורשעו; ובהתייחס למשיב 3 למשך שנה שלא יעבור על העבירה בה הורשע.
הורינו, לאחר שקיבלנו את בקשת המדינה בעיניין זה על הארכת מעצרם של המשיבים עד למתן פסק דין בעירעור.
השופט קמא הוסיף ופירט, כי בכל הנוגע למדיניות העמדה לדין וכן ביחס לענישה המקילה ביחס לתושבי השטחים השוהים שלא כדין, חלו תמורות מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הוא ציין כי עולה מפסיקת בתי המשפט המחוזיים שמיתחם העונש ההולם בנסיבות דומות צריך שיעמוד בין חודשיים לבין שבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל, בעוד במקרים אחרים נקבע מיתחם הנע בין חודש לבין שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל.
...
ברשות המשיב 2 היה היתר כניסה לישראל החל מיום 7.10.23 ועד ליום 5.12.23; יוצא אפוא שגם משיב זה שהה בארץ תקופה בת חודש ימים שלא כדין.
בשים לב לעתירת המערערת אנו קובעים מתחם הנע בין 3 לבין 8 חודשי מאסר.
סוף דבר התוצאה היא שהערעור מתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם עתר להשית על הנאשם עונש של הארכת התנאי או לחלופין ביקש לחפוף את התנאי לעונש בגין תיק זה. דיון והכרעה: בית המשפט קובע את מיתחם העונש ההולם בהתאם לעקרון ההלימה, שביישומו על בית המשפט להיתחשב בערך החברתי שניפגע מבצוע העבירה, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בבצוע העבירה (ע"פ 8641/12 מוחמד סעד נ' מ"י (5.8.13)).
לגבי נאשם 1, שלחובתו היה תלוי עומד מאסר על תנוי בן 15 יום , הורה בית המשפט כי מאסר על תנאי יופעל בחופף, וזאת נוכח גילו הצעיר, החמרה משמעותית בענישה מאז פרוץ המילחמה והעובדה כי ניכנס לישראל לצורכי פרנסה.
...
בשים לב לכלל השיקולים המפורטים לעיל והמדיניות הענישה שנקבעה לאחר פרוץ המלחמה, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בעניינם של הנאשמים נע בין חודשיים ל- 7 חודשי מאסר בפועל.
על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: חודשיים מאסר בפועל מיום מעצרו בתאריך 14.12.23.
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 20 יום שהוטל על הנאשם בת.פ. 25306-08-23, במצטבר לעונש שהוטל בתיק זה כך שסך הכל על הנאשם לרצות עונש מאסר של 80 יום מיום מעצרו 14.12.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו