מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פרישה מוקדמת בהסכמה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 20.8.16 ניתן פסק הדין בהליך זה, לפיו התביעה נגד מר אברהם נדחית ואילו התביעה נגד המועצה מתקבלת בחלקה, כך שנקבע פיצוי בגין מסירת הודעה לעובד אודות פרישה מוקדמת בהסכמה שלא כדין ונדחתה תביעתה לפצוי בגין הפרת ההסכם מיום 15.8.12.
...
דיון והכרעה לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
אם כן, מקום בו נקבע במסגרת הליך קודם כי מידת מעורבותו של מר אברהם בהליך זה אינה עולה כדי להצדיק הטלת חיוב אישי כלפיו, מקום בו אין מחלוקת כי אין יחסי עבודה בין התובעת ומר אברהם וכאשר ברור כי כל פעולותיו נעשו במסגרת תפקידו במועצה - אני מקבל את הבקשה למחקו.
סוף דבר: בקשת הנתבע 2 לסילוק התביעה נגדו על הסף - מתקבלת.

בהליך תובענה ארגונית (בין עובד לארגון עובדים) (תע"א) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במועד זה, על פי עדות התובע, כלל לא היה לו על מה לערער שכן במועד פרישתו המוקדמת סוכם והודע לו מה יהיה שיעור הפנסיה המוקדמת שיקבל מחנ"י עד למועד פרישתו כדין ומה יקבל לאחר מכן, עם הפעלת הסכם הרציפות.
...
משכך, התביעה לתשלום פיצוי בגין הפרת חוזה – נדחית.
סוף דבר התביעה כנגד חנ"י, הנתבעת 1, מתקבלת, כמפורט בסעיף 26 שלעיל.
התביעה כנגד הקרנות, הנתבעות 2 ו- 3 – נדחית.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 1997 בעליון נפסק כדקלמן:

על נציגי הדיילים ואל-על לעמוד עתה בקשר ביניהם, במטרה לעבד את העקרון לנוהל שניתן יהיה ליישמו בחיי היומיום; כך בנושא הכשרת הדייל לחייו החדשים, כך בנושא אפשרות פרישה מוקדמת בהסכמה וכו'.
...
אולם נוכח המסקנה שאליה הגעתי פטורה אני מלהכריע בשאלה אם קביעת גיל פרישה כפויה שונה לדיילי האוויר ולדיילי הקרקע או קביעת גיל פרישה שונה בין שתי קבוצות עובדים אחרות אצל אותו מעביד הינה הפליה מחמת גיל, שכן הגעתי למסקנה כי עצם קביעת גיל שישים כגיל פרישה כפויה לדיילי האוויר, בלא קשר לגיל הפרישה של דיילי הקרקע, מפלה את דיילי האוויר שהגיעו לגיל זה מחמת גילם.
על רקע בחינה כזו של העובדות והטענות הגעתי למסקנה כי דיילי האוויר שאולצו לפרוש בגיל צעיר מהמקובל הופלו הפליה מחמת גיל, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
המסקנה היא, כי על-פי הנורמות החברתיות המקובלות כיום בישראל, קביעת גיל פרישה כפויה, שהיא בגדר הנורמה המקובלת הן בחקיקה והן בהסכמי העבודה הקיבוציים, אינה הפליה פסולה אלא הבחנה עניינית מותרת מחמת גיל.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2007 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המערערת, בהיותה פורשת בהתאם לתכנית הפרישה בפרישה מוקדמת בהסכמה, ביום 31.12.03, זכאית לבחינת בקשתה להגדלת תקופת השרות מטעמי בריאות בהתאם למדיניות הפרישה לשנת 2002, דהיינו, ע"פ הקריטריונים שהיו בתוקף עד ליום 31.12.03.
...
יישומן עד ל-31.3.03 היו בדרך שמקבלת החלטת הממשלה שונו, ובכל הכבוד, סבורים אנו כי בדין שונו.
משמצאנו כי לא נפל כל פגם בשק"ד ובהחלטת המשיב, לא מצינו מקום להתערב בהחלטתו כאמור.
לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו