מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פריצה לרכב והפרה של תנאי מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בנוסף, למשיב הרשעה אחת שהתיישנה משנת 2011, ו-22 תיקים שונים, שבמסגרתם נתן המשיב את הדין בגין ביצוע עבירות של תקיפה וחבלה ממשית; פריצה לרכב בכוונה לגנוב; גניבה מרכב; חבלה במזיד ברכב; החזקת אגרופן, ועוד.
המבקשת טענה בנוסף, כי המשיב מהוה "סכנה מוחשית לביטחון הציבור" בשל עברו הפלילי; בשל התיקים המתנהלים בעיניינו; ביצוע העבירות, לכאורה, תוך הפרה של תנאי מעצר הבית; הקף הלקוחות שביצעו עיסקאות סמים עם המשיב; וסכומי הכסף הלא מבוטלים אותם קיבל המשיב מהסוכנים המשטרתיים, אשר מובילים למסקנה כי המשיב מתפרנס היטב מעיסקאות הסמים.
...
המבקשת טענה בנוסף, כי המשיב מהווה "סכנה מוחשית לבטחון הציבור" בשל עברו הפלילי; בשל התיקים המתנהלים בעניינו; ביצוע העבירות, לכאורה, תוך הפרה של תנאי מעצר הבית; היקף הלקוחות שביצעו עסקאות סמים עם המשיב; וסכומי הכסף הלא מבוטלים אותם קיבל המשיב מהסוכנים המשטרתיים, אשר מובילים למסקנה כי המשיב מתפרנס היטב מעסקאות הסמים.
הגם שבמסגרת ההליך, נדרש בית המשפט לעתירה לגילוי ראיה חסויה, נראה לי כי, בנקודת הזמן הנוכחית, היה צריך ההליך המשפטי בעניינו של המשיב להימצא בשלב מתקדם יותר.
בסופו של יום, לאחר שבחנתי את הבקשה שלפניי על צרופותיה, ונתתי דעתי למכלול השיקולים הרלוונטיים, סבורני, כי בנקודת זמן זו, טרם נעה המטוטלת אל עבר שחרורו של המשיב לחלופת מעצר.
אשר על כן, דין הבקשה להתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

עפ"ג (מרכז) 29574-02-13 מדינת ישראל נ' מאמון אלפקיר (24.2.13) – המשיב הורשע בעבירות של חבלה במזיד ברכב, ניסיון גניבת רכב, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, פריצה לרכב וגניבה מתוכו, הפרת הוראת מעצר בית, החזקת כלי פריצה והפרת הוראה חוקית לפיה היה עליו במוסד לגמילה מסמים.
ת"פ (נצ') 66593-02-19 מדינת ישראל נ' גואל (15.7.19) – פסק-דין של הח"מ, הנאשם הורשע, על-פי הודאתו בעבירות של הפרת הוראה חוקית, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, גניבה מרכב, החזקת סכין, החזקת כלי פריצה והתנהגות פרועה במקום צבורי.
ת"פ (רמ') 47200-02-15 מדינת ישראל נ' בהא סוואלחי (25.6.15), בעבירות של פריצה לרכב, גניבה מרכב, גניבת כרטיסי חיוב, הונאה בכרטיסי חיוב, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, והפרת הוראה חוקית, במסגרת ארבעה אישומים ותיק מצורף, הוטלו 8 חודשי מאסר בפועל, מאסרים על-תנאי, קנס ופצוי.
...
סוף דבר לאור האמור לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי המעצר מיום 25.2.20 ועד ליום 18.3.20, ומיום 21.8.20, ועד היום.
אני מורה על חילוט הפקדה כספית בסך 2,000 ₪ אותן הפקיד הנאשם במ"ת 4757-03-20.
אני נמנעת מחילוט ערבויות שנחתמו בכתב, מתוך ההכרה בכך שהנטל יפול על משפחת הנאשם, אשר בסופו של דבר דיווחה על ההפרה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

על פי עובדות כתב האישום המתוקן כא/2, חשד הנאשם כי המתלונן גנב מחצר הבניין אופניים חשמליים השייכים לאחיו של הנאשם, ועל כן בתאריך 25.9.21, סמוך לשעה 22:12, היתקשר למתלונן ושלח לו הודעת SMS "תהיה זמין אני עוד מעט בא". סמוך לשעה 22:30 יצא הנאשם מביתו כשהוא מפר את תנאי מעצר בית בו היה נתון על פי החלטת בית משפט, הגיע לפארק יחד עם אנשים נוספים שזהותם אינה ידועה למאשימה, ניגש למתלונן ודקרו באמצעות חפץ חד שתי דקירות אחת ברגל ימין, השנייה בירך השמאלית ונמלט מהמקום.
על פי הרישום הפלילי ת/1 לחובת הנאשם רישום פלילי הכולל אי הרשעה בעבירות מהשנים 2018- 2019, של שבל"ר, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, החזקת סכין, הסגת גבול פלילית (3 עבירות), גניבה, תקיפה סתם, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, וגניבה מרכב (2 עבירות).
...
בית המשפט המחוזי גזר על המערער 30 חודשי מאסר בפועל במצטבר לעונש מאסר בו היה נתון בעת מתן גזר הדין, והערעור נדחה.
בחינת מכלול הנסיבות המפורטות לעיל, חומרת נסיבות ביצוע העבירות בפרט בתיק העיקרי, והעבירות הנוספות בתיק המצורף, מביאה למסקנה כי אין ברף העליון המוסכם במסגרת טווח הענישה, כדי להוות החמרה עם הנאשם.
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 25 חודשים.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדר האישום השני, מיוחסות לעורר עבירות של קשירת קשר לפשע, נשיאת נשק, חבלה במזיד ברכב, פריצה לרכב וגניבה מרכב.
כעולה מכתב האישום, העורר יחד עם שני אחרים, שאחד מהם הוא אחיו, גנבו ביום 05.12.2014 רובה שהוחזק ברכב על ידי קצין צה"ל. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של העורר עד תום ההליכים.
המשך ההליכים לאחר פתיחת ת"פ 55215-07-21 ביני לביני ביצע שורה של עבירות סחיטה ואיומים, כמו גם עבירות של הפרת הוראה חוקית עקב יציאתו מהבית בנגוד לתנאי מעצרו.
...
דיון והכרעה לאחר שקראתי בעיון את טענות בא-כוח העורר המפורטות בהודעת הערר, שמעתי את טענות הצדדים בעל-פה ונתתי דעתי למכלול השיקולים הרלבנטיים, באתי לכלל מסקנה כי דין הערר להתקבל באופן חלקי.
הואיל ועל העורר הוטל עונש מאסר בפועל (אותו ריצה) בגין עבירות סחיטה ואיומים, סבורני כי יש מקום להקל עמו – בדמות מתן אפשרות יציאה לעבודה, בליווי של מפקח מאושר הלוך ושוב.
לפיכך, נחה דעתי כי אין מדובר באפליה פסולה המצדיקה השוואה מלאה בתנאי שחרור בין השניים.
על יסוד האמור, ובהינתן הטעמים המפורטים בפסקה 14 לעיל, מצאתי להורות על קבלת הבקשה באופן חלקי, במובן של הקלת בתנאי שחרורו של העורר ברוח החלטתו של השופט צ' קאפח מיום 21.10.2020, בגדרי מ"ת 48950-08-16.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

רקע כתב האישום שהוגש נגד המשיב ואחר מייחס למשיב (נאשם 2 בכתב האישום) עבירות של הסעת תושב זר שוהה שלא כדין בישראל, קשירת קשר לבצוע פשע, פריצה לרכב בכוונה לגנוב וגניבת רכב, וזאת במסגרת שלושה אישומים.
במסגרת הבקשה נטען כי ביום 12.10.22 נתפס המשיב בשעת לילה מאוחרת באיזור ירושלים, כשהוא מפר את תנאי מעצר הבית המלא ומבצע עבירה של הסעת מספר שוהים בלתי חוקיים.
אשר לסכום החילוט, כידוע, סמכות ביהמ"ש להורות על חילוט הערבות היא סמכות שבשיקול דעת ולפיכך רשאי הוא אף להורות על חילוט חלקי של הערבויות, תוך שיובאו בחשבון נסיבות העניין וטיב ההפרה של תנאי השיחרור (בש"פ 6033/19 דכה נ' מדינת ישראל (10.10.19).
...
כתוצאה מהפרת תנאי השחרור על ידי המשיב התממש הסיכון אשר תנאי השחרור נועדו למנוע, והמשיב ביצע לכאורה עבירות בהן הואשם בתיק זה. בנסיבות אלה, מקובלת עלי עמדת המבקשת כי דחיית הבקשה לחילוט הערבות תרוקן למעשה מתוכן את התחייבותה הכספית של משיבה 3, אשר נכרכה בהתחייבותה לפקח על המשיב.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו