מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פריסת חובות מס מדוחות מע"מ

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 20/01/13 הורשעו הנאשמים, על יסוד הודאתם במסגרת הסדר טיעון, בשני כתבי אישום שהדיון בהם אוחד, בעבירות על פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1971 (להלן: "הפקודה") ובעבירות על חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976 (להלן: "חוק המע"מ"), כדלקמן : הנאשמים 1,3 הורשעו בארבע עבירות של אי הגשת דו"חות במועד עבירה לפי סעיף 216(4) לפקודה בקשר עם סעיף 222 (א) לפקודה בגין כך בשנות המס 2007-2009 לא הגישו לפקיד השומה במועד, ללא כל סיבה מוצדקת, דו"חות על הכנסותיה של החברה .
בענין זה הטעים ב"כ המאשימה , כי הנאשם הגיש, אמנם, בקשה לרשות המסים להכרה בתשומות בסך של 169,749 ₪ על מנת להפחית את גובה החוב הנובע מאי תשלום המע"מ, אך למרות בקשות חוזרות ונישנות מרשות המיסים נימנע מלהמציא לה מיסמכי הנהלת חשבונות המעידים על תשומות אלו, ועל כן לא ניתן היה להכיר בהן בפועל.
כמו כן, הגיש הנאשם בקשה לפריסת החוב, אך מאחר ולא היה באפשרותו לשלם אפילו את סכום הקרן- נדחתה בקשתו.
...
לאור האמור אני דנה את הנאשמים לאלה: כל אחת מן הנאשמות – 1 ₪ קנס.
אני מורה על הפעלת 6 חודשי מאסר מותנה למשך 3 שנים שנגזרו על הנאשם ביום 12/09/06 במסגרת ת"פ 2114/06.
אני קובעת את תחילת ריצוי העונש ליום 15.10.2013.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

כתב האישום וההליכים הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בכתב אישום מתוקן בעבירות של אי הגשת דוח תקופתי (49 עבירות), לפי סעיף 117 (א)(6)+67 ו-88 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 וכן תקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף תשל"ו-1976 (להלן: "החוק" וכן "התקנות").
עוד צוין בכתב האישום המתוקן כי ביום 6.1.16 הגיע נאשם 2 להסדר פריסת חוב עם המאשימה ב-20 תשלומים, ואולם מספר המחאות חזרו והנאשם לא דאג לשלמן ולכן ההסדר הופסק.
...
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשמים את העונשים הבאים: על הנאשמת 1 קנס בסך 6,000 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת אישום זה הואשם המערער בעבירות של מירמה ערמה ותחבולה לפי סעיף 220(5) לפקודת מס ההכנסה [נוסח חדש] (להלן: פקודת מס הכנסה), בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה; מירמה ערמה ותחבולה לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975(להלן: חוק מס ערך מוסף), בצרוף סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה; אי ניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 216(5) לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף 117(ב)(8) לחוק מס ערך מוסף; אי הוצאת חשבונית מס לפי סעיף 117(א)(13) לחוק מס ערף מוסף; ואי הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף.
מעבר לצורך ומבלי להביע כל עמדה בעיניין, יוער כי למערער נתונה האפשרות, ככל שימצא לנכון, לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, שבסמכותו לפרוס או לדחות תשלום חוב ככל שימצא שקיים צידוק לכך.
...
לאחר עיון בחומר המונח לפניי ובטענות הצדדים, דין הבקשה לעניין עיכוב תשלום הקנס להידחות.
סוף דבר, הבקשה מתקבלת בחלקה.
ואולם בכל הנוגע לרכיב הקנס, ולנוכח כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בפני חוקרי מע"מ, בהודעתו הראשונה, טען פרץ, כי המערער היה אחראי לעניין המע"מ וכי הוא עצמו איננו מבין בזה ואינו מעוניין בבעיות עם מע"מ. הוא ציין כי נהג לחתום על שיקים, חשבוניות ופנקסי המע"מ על-פי הוראת המערער וכן כי למעט שליחויות "אין לו שמץ של מושג מה הולך ומה קורה". הוא סיפר כי לא ידע אם דו"חות מע"מ שולמו שכן סמך על המערער, שהכל מסודר.
בהמשך טען, כי ביקר במשרדי מע"מ ובקש פריסת חוב לתשלומים בהוראת המערער.
...
לטעמנו, אין בחישובים שנערכו על ידי רו"ח בילו, ואשר נגעו לעליית מחזורי העסקות תוך ירידה דרמטית בסכום התשומות כדי לסייע למערער בהגנתו.
מצאנו לנכון להתייחס בקצרה לטענתו של ב"כ המערער, שלפיה בחקירה נפלו מחדלים וכשלים משמעותיים שכן זו נטתה בבירור לחובת המערער, כשחוקריו יצאו מנקודת המוצא שלפיה הוא בעל החברה ואילו פרץ הוא אך שליח, המנוצל על-ידיו.
סוף דבר לאחר שנדחו כל טענות המערער נגד קביעות הערכאה הראשונה, העובדתיות והמשפטיות, אנו מורים על דחיית הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

א - העובדות בהתאם לרישומים שצורפו לתצהיר מר מוטי אבגי (מש/1), התומך בתגובת המשיבה, למבקש חוב מס הנובע משומה לשנת 2012.
שומה בסך 58,575 ₪ הוצאה לאחר שהמשיבה ערכה ביקורת בעיסקו של המבקש לשנים קודמות ונימצא כי במהלך התקופה שנבדקה נתן שירותי שמירה והוציא חשבוניות מס, אולם לא הגיש דוחות למע"מ ביחס למחזור בהקף של כ-400,000 ₪ (נספח 1 לתצהיר מר איבגי, מש/1).
בשנת 2015 הוקפאו הליכי הגבייה לאחר שהמבקש פנה למשיבה והצדדים הגיעו להסכם ביחס לפריסת החוב.
...
למעלה מן הדרוש אציין כי בפסק הדין שניתן בעע"מ 8832/12 ‏עיריית חיפה נ' יצחק סלומון בע"מ (15.4.2015), פסקה 21 לפסק הדין, קבע בית המשפט כי "יש לאמץ כלל הקובע שפעולות גביה מינהליות שלא הובאו לידיעת החייב לא יאפסו את תקופת ההתיישנות, ואילו כאלה שהובאו לידיעתו יקימו חזקה בדבר איפוס מרוץ ההתיישנות (ראו גם חבקין, בעמ' 273-274)". עוד ציין בית המשפט כי מסקנה כזו מתיישבת עם פסק דינו של בית המשפט ברע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' כרם (11.6.2013).
יצוין כי במסגרת מאזן הנוחות יש לבחון האם, ככל ותידחה הבקשה, יהא זה בלתי אפשרי או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו ככל ותתקבל התביעה – ולא מי יינזק יותר ממתן הצו, כעולה מטענות המבקש בעניין זה. ה – סופו של דבר אשר על כן, הבקשה נדחית.
יחד עם זאת, נוכח ההידברות שניהלו הצדדים ודברי המשיבה בסעיף 7 לתגובתה מיום 9.1.2021, לפיהם היא נכונה אף היום להגיע עם המבקש להסדר, אני מעכבת החלטתי זו עד יום 1.4.2022.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו