מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסקי דין בבקשה להפטר בפש"ר

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים רע"א 1468/23 לפני: כבוד השופט ע' גרוסקופף המבקש: עו"ד אריה ישראל ערמון נ ג ד המשיבות: 1. ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 2. טיב טעם רשתות בע"מ 3. רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 4. יינות ביתן בע"מ 5. כלבו חצי חינם בע"מ בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 22.12.2022 בת"צ 53091-10-20 שניתנה על ידי כבוד השופטת לימור ביבי; ובקשה לעיכוב ביצוע בשם המבקש: עו"ד רועי בכר; עו"ד אברהם יהודה בשם המשיבה 1: עו"ד נופר טל בשם המשיבות 3-2: עו"ד רונית סיטון זלקינד בשם המשיבה 4: עו"ד נועם מחלב; עו"ד קובי בר-און בשם המשיבה 5: עו"ד אור נוי; עו"ד אסטר נחום ][]פסק-דין
כך, ריכוזן של תביעות אלו יחדיו במסגרת מוסד התובענה הייצוגית, יוצר תובענה אחת, משמעותית ואפקטיבית, אשר מאפשרת לקבוצת הנפגעים לממש את זכותם לגישה לערכאות השיפוטיות ולפצוי הולם בגין העוול שניגרם להם (ראו: רע"א 7028/00 אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ נ' אלסינט בע"מ, פסקה 16 (14.12.2006); רע"א 3698/11 שלמה תחבורה (2007) בע"מ נ' ש.א.מ.ג.ר. שירותי אכיפה בע"מ, פסקה כ' לפסק דינו של המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין (6.9.2017) (להלן: עניין שלמה); עניין תועלת לציבור, בפיסקה 6).
כפי שציין בית משפט קמא בהחלטתו, ישנן מספר טענות עובדתיות שהועלו על ידי המשיבות בתשובותיהן, ושלא נסתרו על ידי המבקש, אשר מבססות את החשש כי מצבו הכלכלי לא יאפשר לו לעמוד בתשלום הוצאות ההליך, ככל שאלו יוטלו עליו בסופו: נגד המבקש היתנהל הליך פש"ר בין השנים 2019-2013 אשר הסתיים בהפטר; נגד המבקש ננקטו בעבר מספר רב של הליכי הוצאה לפועל; למבקש אין כל נכסים הרשומים על שמו; ולבסוף, בפנייתו לבית משפט זה במסגרת ע"א 1633/22 מיום 3.3.2022 טען המבקש בעצמו כי הוא מצוי בקשיים כלכליים.
...
לא ראיתי מקום לסטות לצורך הכרעה בבקשה שלפניי גם ממסקנה זו, שכן המדובר בעניין הנתון במובהק להתרשמות הערכאה הדיונית, המנהלת את ההליך, ויכולה לגבש התרשמות מהתנהלות הצדדים.
בהינתן האמור, ולא בלי לבטים, הגעתי למסקנה כי אין להתערב בהחלטת בית משפט קמא לחייב את המבקש בהפקדת ערובה (בהתאם ליישומו של המבחן הדו-שלבי, ובשים לב להתרשמות בית המשפט קמא מהשיקולים הרלוונטיים).
סוף דבר: בקשת רשות הערעור מתקבלת באופן חלקי, כך שהמבקש יפקיד לקופת בית משפט קמא סך כולל של 25,000 ש"ח, כערובה להבטחת הוצאות המשיבות כתנאי לניהול ההליך, וזאת בתוך 30 יום.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

אין חולק על כך שביום 1/3/17 ניתן במסגרת הליך הפש"ר פסק דין, במסגרתו קיבל המבקש הפטר, ומשכך פסק דין זה מאשר למעשה כל הכרעה שהייתה במסגרת הליך הפש"ר. המבקש הגיש כתב תגובה מטעמו במסגרתו הוסיף וטען, כי יש לדחות את טענתה העיקרית של המשיבה לפיה הכרעת הנאמן כמוה כפסק דין חלוט וההתיישנות עליו היא בחלוף 25 שנה ממועד מתן פסק הדין .
...
עולה מכאן שאופייה של טענת ההתיישנות הוא כטענת הגנה בלבד, וכך נקבע בע"א 522/71 בנין נ' בנין, פ"ד כח (2), 309, 326): "מעצם מהותה התיישנות דיונית היא טענת הגנה בלבד, ואין היא יכולה לשמש כעילת תביעה. השקפתו של השופט המלומד, שחייב רשאי להגיש תביעה נגד הנושה למתן פסק-דין הצהרתי שהחוב התיישן ושאין הנושה רשאי לגבותו, הופכת את ההתיישנות לפי החוק מדיונית למהותית, ועומדת בניגוד להוראות סעיף 2 של החוק. בסעיף 2 קבע המחוקק את התוצאה של ההתיישנות והיא; שאם "הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית-המשפט לתובענה". זאת היא התוצאה ותו לא; על-כן תנאי מוקדם להעלאת טענת ההתיישנות הוא - הגשת תובענה על תביעה שהתיישנה.
עוד לעניין זה, דו"חות מטעם המנהל המיוחד לרבות תוכנית פירעון החובות, מוגשים לתיק בית המשפט במסגרת הליך הפש"ר. מכאן עולה המסקנה, שהתובע ידע או היה עליו לדעת אודות תביעת החוב שהוגשה על ידי המשיבה, ומשך הם פני הדברים, עמדה לפניו האפשרות להגיש התנגדות לתביעת החוב שהוגשה לנאמן.
לסיכום לאור האמור לעיל, מורה על דחיית המרצת הפתיחה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת פסק הדין, ניתן למבקש צו הפטר למעט ביחס לחובות המפורטים בסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ובהם – חוב מזונות.
...
אשר לחיוב המבקש לשאת בתשלומים חודשיים לפירעון חובותיו – דין הבקשה להידחות.
שוכנעתי כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקש, שכן המשך גביית הכספים לא ייצור מצב בלתי הפיך (ראו: ע"א 2053/16 דן נ' כונס הנכסים הרשמי (21.3.2016); ע"א 5444/16 גהאד נ' הכונס הרשמי (23.8.2016); ע"א 8970/14 אמארה נ' וייס (20.5.2015)).
סוף דבר: הבקשה מתקבלת ביחס לעיכוב המגבלות המוטלות על המבקש במסגרת תיק ההוצאה לפועל מס' 14-14138-93-4; ונדחית ביחס לעיכוב חיוב התשלומים של המבקש בתיק האמור ובתיק 14-70066-05-5.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

רקע צו לפתיחת הליכים בעיניינו של היחיד ניתן, לבקשתו, על ידי הממונה, בתאריך 1.12.2022, והושת עליו צו תשלומים חודשי בסך 150 ₪ החל מחודש 01/2023, כמו כן נקבע בצו פתיחת ההליכים כי היחיד ישלם את תשלומי המזונות כפי שנקבע בפסק דין המזונות מתאריך 26.6.2022, מעת מתן הצוו לפתיחת הליכים ועד להחלטת בית המשפט לחדל"פ בעיניין זה. בתאריך 29.1.2023 הגישה המשיבה בקשה לניהול הליך.
עוד ציינה הנאמנת כי עסקינן בהליך שני של היחיד, לאחר שניתן לו הפטר בתיק פש"ר שהתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
בנוגע לתשלום מזונות במסגרת ההליך, בית המשפט המחוזי היתייחס לתשלום במסגרת הליך פשיטת רגל של חייב ואולם, אני סבור כי הדברים יפים גם לענייננו: "חיוב במזונות איננו דומה לחיוב כספי אחר. גם המחוקק מתייחס באופן שונה לחיוב במזונות. והדברים ברורים ופשוטים:ו שתשלום המזונות הנו, לעיתים, האמצעי היחיד העומד לרשותו של הזכאי למזונות כדי להתקיים. בעניינינו מדובר בחיוב לתשלום מזונות לבנו הקטין של החייב. כשלעצמי אני סבור שעצם קיומו של חוב מזונות, ובמיוחד מזונות לקטין כאשר הנסיבות מלמדות על כך שהחייב יכול היה לשלם את חיובו ולא עשה כן, זועק לשמיים את דבר חוסר תום ליבו של החייב." (ראו פש"ר (מחוזי חי') 81/01 עמרם לוי נגד הכונס הרישמי (פורסם בנבו 26.5.2002, פסקה 4 (ב) לפסק דינו של כבוד השופט עודד גרשון).
...
בנוגע לתשלום מזונות במסגרת ההליך, בית המשפט המחוזי התייחס לתשלום במסגרת הליך פשיטת רגל של חייב ואולם, אני סבור כי הדברים יפים גם לענייננו: "חיוב במזונות איננו דומה לחיוב כספי אחר. גם המחוקק מתייחס באופן שונה לחיוב במזונות. והדברים ברורים ופשוטים:ו שתשלום המזונות הינו, לעיתים, האמצעי היחיד העומד לרשותו של הזכאי למזונות כדי להתקיים. בענייננו מדובר בחיוב לתשלום מזונות לבנו הקטין של החייב. כשלעצמי אני סבור שעצם קיומו של חוב מזונות, ובמיוחד מזונות לקטין כאשר הנסיבות מלמדות על כך שהחייב יכול היה לשלם את חיובו ולא עשה כן, זועק לשמיים את דבר חוסר תום ליבו של החייב." (ראו פש"ר (מחוזי חי') 81/01 עמרם לוי נגד הכונס הרשמי (פורסם בנבו 26.5.2002, פסקה 4 (ב) לפסק דינו של כבוד השופט עודד גרשון).
לאור האמור לעיל, ומכיוון שהשתכנעתי שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 183(א) לחוק אני מורה על ביטול הצו לפתיחת ההליכים שניתן בעניינו של היחיד.
כמו כן, אני מורה על ביטול הדיון הקבוע לתאריך 3.3.2024.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הממונה היפנה להתנהלות המערער לאורך השנים ולקביעות הערכאות השונות בעיניינו בהקשר זה. טענות משיב 2 – ב"כ משיב 2 תיאר בהרחבה את השתלשלות הדברים, ואת התוצאה המעשית של בקשותיו החוזרות ונישנות של המערער להישתלב בהליכי חדל"פ, והיא, חוסר היכולת של משיב 2 לממש את פסק הדין האזרחי שניתן לטובתו, לאורך שנים ארוכות, תוך שהדבר כרוך בעוגמת נפש וסבל רב. ב"כ משיב 2 הדגיש את נסיבות יצירת החוב, היפנה לכלל האסמכתאות שאוזכרו לעיל, שבהן פורטו המעשים שעשה המערער במשיב 2, לרבות פירוט נזקיו של משיב זה. ב"כ משיב 2 ביקש לדחות את העירעור ולחייב את המשיב בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד. דיון והכרעה לאחר כל זאת, נחה דעתי כי דין העירעור להדחות.
באותה החלטה מיום 15.11.2022 קבעה הממונָה כך: "לאחר עיון בבקשה מצאה הממונה, כבר בשלב ראשוני זה של הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים, שיש לדחותה. זאת לאחר בחינת הקף חובותיו של החייב התבסס על בחינת אופן יצירת חובותיו של החייב המבוסס על קביעותיהם של בתי המשפט בהליך הפלילי ובהליך האזרחי שהתנהלו נגדו. מכל אלה עולה ששעור של כ-98% מסך חובות החייב אינם בני הפטר" (שם בסעיף 16, ההדגשה במקור).
בעניינינו קבעו שני מותבים שונים של בית המשפט המחוזי קביעות דומות לאלו של הממונה בהליך הפש"ר הראשון ובהליך הפש"ר השני, קביעות שאושרו בפסק דינו של בית המשפט העליון שאוזכר לעיל.
...
בחינת המקרה שלפניי על נסיבותיו ועל השתלשלות הדברים בו, כפי שעמדתי עליה בהרחבה לעיל, מובילה למסקנה כי אכן צדק הממונה בהחלטתו, כי אין תוחלת בניהול הליך חדלות פירעון.
יוצא, אפוא, כי השיקול העיקרי עליו התבסס הממונה, הוא כי חובותיו של המערער נוצרו בנסיבות שאינן מאפשרות הפטר מכוח סעיף 175 לחוק, שכן המערער הודה, הורשע ונדון בגין ביצוע עבירות מין במשיב 2, כשבגין אותם מעשים נפסקו לזכות משיב 2 פיצויים, אותם מעולם לא שילם המערער לאורך שנים רבות של הליכים.
נוכח כל האמור, מורה על דחיית הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו