מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסק דין שניתן בהיעדר הגנה

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום היתייחס גם לקביעתו הברורה של בית המשפט המחוזי בסוגיית הבעלות בנכס, והדגיש כי עצם הגשת ערעור על כך לבית משפט זה אינה מצדיקה את ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה.
...
בסיכומו של דבר, בית משפט השלום ציין כי "קשה להשתחרר מהרושם כי מטרת בקשתו של הנתבע [המבקש – ד' ב' א'] אינה אלא 'דחיית הקץ', ככל שהדבר נוגע לתביעה להורות על פינויו מהנכס" (בפסקה 20 להחלטה האמורה).
דין הבקשה להימחק, מאחר שבית המשפט המוסמך לדון בה הוא בית המשפט המחוזי.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המועדף ואילו סיום ההליך בלא לקיים דיון לעיצומו של עניין, למשל על דרך של מתן פסק דין בהיעדר הגנה, הוא מהלך דיוני יוצא דופן" (רע"א 7173/11 קוי אשראי לישראל שירותים פינאנסיים משלימים בע"מ (בפרוק) נ' United Kingsway Ltd, פסקה 6 (31.1.2012); וראו גם: רע"א 1473/00 ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע"מ נ' BLOMBERG - WERKE GMBH, פסקה 3(ד)(1.8.2000)).
...
דין הערעור להתקבל כאמור.
לפיכך, זהו המקרה שבו יש להיעתר לבקשה לביטול פסק דין.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור מתקבל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ברע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ – מוניות קו 51 בע"מ (ניתן ביום 14.6.16) נפסק, בין היתר, כי: "כידוע, ביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה מבוסס על שני שיקולים: מן העבר האחד סיבת מחדלו של המבקש להיתגונן, ומן העבר השני סכויי ההצלחה כי הגנתו תיתקבל. ככל שאחד השיקולים הללו מצביע באופן מובהק יותר על כך שיש לבטל את פסק הדין, יפחת המשקל שיש להעניק לשיקול השני; ועם זאת, ברגיל מקובל כי השיקול בדבר סכויי ההצלחה הוא השיקול העקרי (רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, [פורסם בנבו] פסקה 8 וההפניות שם (10.8.2010); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 10 (22.5.2012) (להלן: עניין חלה)).
...
" ביה"ד הארצי לעבודה ציין בבר"ע 27507-08-10 המתכת מ. פלזשטין בע"מ – סיגנביץ' מיכאל (27.12.10), בין היתר, כי: "מדיניותם של בתי הדין לעבודה, כפי שנקבעה זה מכבר בפסיקתו של בית דין זה, היא לברר תביעות לגופן ולהכריע בהן לאחר שמיעת טיעוני הצדדים וראיותיהם. אכן, התנהלותה של הנתבעת אינה עולה בקנה אחד עם הנדרש מבעל דין להבטחת קיומו של הליך סדיר ותקין ... סבורים אנו, כי ביטול פסק הדין תוך השתת הוצאות על הנתבעת, מהווה בנסיבות העניין איזון ראוי בין זכויותיהם הדיוניות של הצדדים מזה ומזה. כך שמחד, יינתן לנתבעת יומה לפני בית הדין שבפניו תביא את ראיותיה, ומאידך, העוול שנגרם לתובע בשל התנהלותה של הנתבעת, יבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות". לנוכח זימונו כדין של הנתבע לדיון שנקבע ליום 22.11.22 והיעדר אישור רפואי התומך באי התייצבותו של הנתבע לדיון כאמור, ברי כי אין מקום לביטול פסק הדין מחמת הצדק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המערער לא הגיש כתב הגנה במועד, וביום 29.5.23 נתנה כב' הרשמת הבכירה א' ון-קרפלד פסק דין בהיעדר הגנה (וזאת לאחר שכב' הרשמת נתנה מספר החלטות שנועדו לוודא כי כתב התביעה הומצא למערער כדין).
...
לא מיותר לציין, כי חרף זאת, עד היום לא קיים המערער את פסק הדין ולא זו בלבד שהוא מוסיף להחזיק בחנות, הוא גם טרם שילם למשיב את ההוצאות אשר נפסקו לחובתו (ר' החלטתי מיום 11.12.23, בה הוריתי על תגובה לעניין זה עד יום 17.12.23, ותגובת ב"כ העורר מיום 20.12.23).

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

במקרה שבו לא ניתן לכאורה להמציא לידי בעל הדין את כתבי בית הדין בדרך הרצויה כלשון התקנות העוסקות בסוגיה, ניתן לאחר ביקור שלישי להדביקם על דלת הנמען (וזאת כמובן בכפוף לצרוף אישור מסירה יחד עם תצהיר מוסר אשר מצורפים לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה ככל שמוגשת כזו).
...
סוף דבר על יסוד האמור לעיל, אני מורה על ביטול פסק הדין מחובת הצדק ללא כל קשר לסיכויי הצלחת ההגנה של המבקשים.
המזכירות תשלח את החלטתי לצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו