מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פסלות שופט פסילה עצמית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 3.10.19 הגיש המבקש בקשה לדחיית המועד להגשת ראיות בשל כוונתו להגשת מכתב תלונה לגורמים הממונים על כהונת שופט ובקשה לפסילה עצמית.
בית המשפט העליון קבע, כי בעל דין אינו רשאי לשמור בליבו טענות פסלות על מנת להעלותן כשייראה לו נוח לעשות כן, שהרי אין טענת הפסלות בגדר "נשק סודי" הנצור בידי בעל דין לשעת רצון, אם לפסילת שופט שסר חינו מלפני אותו בעל דין ואם לדחייה "סתם" של ההליך (ע"א 11146/08 עריית אור עקיבא נ' שלמה בן נעים, פורסם בנבו, 18.1.2009; ע"א 5480/08 מנורה חברה לביטוח נ' אבו, פ"ד נב(2) 476).
...
לפניי בקשת פסילה מלהמשיך ולדון בתיק זה. לאחר קבלת תשובות המשיבים ותגובת המבקש, מובאת בזאת החלטתי לבקשה.
ביום 30.5.19, ולאחר השלמת ההליכים המקדמיים, פנה המשיב 1 בבקשה נוספת לתיקון כתב התביעה, וביום 4.6.19 נעתר בית המשפט לבקשה וציין: "לאור אי הגשת תגובה עד כה לבקשה זו שהוגשה בעבר, הנני מורה על הגדלת סכום התביעה כמבוקש ובכפוף לתשלום יתרת האגרה". ביום 12.6.19 הגיש המבקש בקשה לביטול ההחלטה מיום 4.6.19 בטענה כי זו ניתנה במעמד צד אחד וללא שניתנה לו הזכות להגיב לה. בבקשתו נטען, כי ככל שבית המשפט לא יבטל החלטתו ישקול הוא להגיש בקשת פסילה ויפנה אל כל גורם שיש בו משום ביקורת על שופט שסרח.
נראה, כי השיהוי הניכר בהגשת בקשת הפסילה, ובעקבותיה מספר חוזר ונשנה של בקשות לעיכוב ההליכים בתיק, רק מחזק מסקנה זו. בענין זה, נקבע בהלכה הפסוקה, כי חובת תום הלב מחייבת כי בעל דין לא ישתהה בהגשת טענת הפסלות ולא יעלנה כדבר של מה בכך על מנת להאריך את הדיון שלא לצורך או כדי לנסות לעכב את ההכרעה בתיק.
על כן, המסקנה המתבקשת היא, כי בשל היותה של טענת הפסלות נגועה בשיהוי ניכר שכזה, מוביל הדבר לדחייתה.
יתר על כן, מעצם היות הבקשה לפסילת שופט בקשה רצינית, המטילה צל כבד על השופט אישית ועל מערכת השפיטה, נגזרת המסקנה כי הראיות, שיש להביא לשם הוכחת קיומה של עילת הפסלות, חייבות להיות משמעותיות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 1997 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, היא טוענת, כי לשונו ומטרתו של סעיף 77א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984- מעידים כי סעיף זה מיועד באופן עיקרוני לבקשת בעל דין לפסילתו של שופט, ולא לפסילה עצמית של שופט ללא בקשתו של בעל דין.
...
בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, נחה דעתי כי ההחלטה בדבר פסילה עצמית של כבוד השופט רקם היתה כדין.
דין ודברים זה, וביחוד המסקנה העולה ממנו לענין מהימנות מי מהצדדים, בטרם החל הדיון לגופו של ענין עקב החזרת התיק - כל אלה מבססים קיומו של חשש ממשי למשוא פנים שיש בו, והיה בו, כדי להביא לפסילתו של השופט במקרה דנן.
לפיכך דין הערעור להידחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בפתח עירעורו עותר המערער לכך שאורה "לבטל ולאיין את פסק הדין שניתן ביום 27/3/23 ע"י המותב, אגב עשיית דין עצמי ושיבוש הליכי פסלות שופט". עוד צוין בפתח העירעור כי בית המשפט לעינייני מישפחה פעל "להטיית דין ומשוא פנים לטובת ולתועלת חברת נשיאת בית המשפט העליון"; וכי קיימות תלונות אצל "גורמי האכיפה" נגד הנשיאה א' חיות ונגד המשנה לנשיאה השופט ע' פוגלמן ושופטים נוספים.
...
דין הערעור להידחות, ודומה כי בקשת הסעד המובאת בראשיתו – "לבטל ולאיין את פסק הדין" של בית המשפט לענייני משפחה – היא הנותנת כי אין מקום להידרש לערעור.
אי לכך, הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

נטען שעלי לפסול עצמי מלדון בהליך ולהורות למאשימה לתקן את כתב האישום, שכן אסור היה לה לציין את הטענה העובדתית הנזכרת לעיל אלא אך "לרשום שהוא לא יכול להוציא או לקבל רישיון" (פ/4.
כידוע, טענת פסלות שופט יש להעלות בהזדמנות הראשונה, מיד לאחר שנודעה עילת הפסילה הנטענת (למשל ע"פ 5787/19 עבד אל חכים נ' יו"ר הועדה המחוזית לתיכנון ולבניה (24.9.19), ע"א 53/21 פלוני נ' פלוני (19.1.21)).
...
לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים ובהן תגובת הנאשם שהוגשה היום, זו החלטתי: רקע כתב האישום כולל מספר אישומים.
לכן, טענות ההגנה נדחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 1997 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, היא טוענת, כי לשונו ומטרתו של סעיף 77א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 מעידים כי סעיף זה מיועד באופן עקרוני לבקשת בעל דין לפסילתו של שופט, ולא לפסילה עצמית של שופט ללא בקשתו של בעל דין.
...
בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, נחה דעתי כי ההחלטה בדבר פסילה עצמית של כבוד השופט רקם היתה כדין.
דין ודברים זה, וביחוד המסקנה העולה ממנו לענין מהימנות מי מהצדדים, בטרם החל הדיון לגופו של ענין עקב החזרת התיק-כל אלה מבססים קיומו של חשש ממשי למשוא פנים שיש בו, והיה בו, כדי להביא לפסילתו של השופט במקרה דנן.
לפיכך דין הערעור להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו