מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פסילת חוות דעת מומחה צדדי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

אם תפסל חוות הדעת, יחלוף זמן רב נוסף עד אשר התובע ייבדק שוב בידי מומחה אחר, ומידע רב ערך אשר אמור לעמוד נגד עיני בית המשפט בבואו לבחון את טענות הצדדים בדבר רשלנות רפואית – ממצאים המשקפים את מצב פיו של התובע בעת הזאת באמצעות מומחה אובייקטיבי שהוא בבחינת זרועו הארוכה של בית המשפט – לא יובא בחשבון.
...
כפי שהובהר לעיל, המומחה אינו מגיע למסקנה כי מצב הלסתות דהיום מצריך החלפת השיקום בשל העדר הסבר להחלפת הגשר בלסת העליונה בשעתו.
המומחה מגיע למסקנה כי מצב הלסתות דהיום מצריך החלפת השיקום, מכיוון שהוא קובע כי השיקום שבוצע הוא לחלוטין בלתי תקין.
סיכומו של דבר: לאור כל האמור לעיל, הבקשה לפסילת חוות דעת מומחה בית המשפט – נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת המערערים, שגה בית משפט קמא עת דחה את בקשתם לפסילת חוות דעת המומחית, ובערעורם לפנינו חזרו על כל טענותיהם בבית משפט קמא - על כך שבית משפט קמא שגה עת התיר למומחית לשנות את ניסוח השאלות המוסכמות, מינה מומחית שזהותה אינה מקובלת על הצדדים, הואיל והתברר כי המומחית הנה בעלת סניף בחיפה, משלא מסרה למערערים הנחיות בדבר היערכות טרם בדיקת הפוליגרף, בדגש על שעות שינה, עייפות ורעב, דבר שהביא להטיית תוצאות הבדיקה, עשתה שימוש בסימני קריאה דבר המעיד על עירוב תחושותיה האישיות וחוסר ניטרליות, ולא כיילה את מכשיר הבדיקה, דבר המעלה תהיות קשות בדבר מקצועיותה.
...
לו דעתי תישמע, דין הערעור מטעם המערערים 1ו-2 כמפורט בחוות דעתה של חברתי השופטת א. אלון, דחייה.
ב. בר-זיו, שופטת [אב"ד] הוחלט: הערעור מתקבל בחלקו, באופן שפסק הדין בעניינו של המערער מס' 3 מבוטל, לרבות חיובו בהוצאות המשיבים ובשכר המומחית.
בשאלת ההוצאות אנו קובעים כי המערערים 1 ו- 2 ישלמו למשיבים הוצאות הערעור בסך 11,700 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אולם, כפי שיפורט בהמשך, גם הקבלן ביקש לפסול חוות דעת של המומחה ומכאן ששני הצדדים לא שבעו נחת מחוות דעת שהגיש המומחה בשתי התביעות.
...
למעלה מהדרוש, ביהמ"ש הגיע למסקנה לנוכח האופן בו עלתה הטענה בשיהוי רב, שהסוגיה כיצד יוצרו הדלתות, לא הטרידה את מנוחתו של הקבלן, בלשון המעטה, בזמן אמת.
מסקנה זו מתחזקת גם מהראיות שהובאו בעניין המחלוקת בין הספק ובין הקבלן.
סוף דבר ביהמ"ש מחייב את הקבלן לשלם לספק הסך של 105,000 ₪ ולמתקין הסך של 70,000 ₪, כאשר סכומים אלה נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעות ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

וכך קבע כב' השופט עמית בתיק הנ''ל : " הלכה ידועה היא, כי פסילת מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט, תתקיים אך במקרים נדירים, בהם נפל בחוות הדעת פגם היורד לשורש העניין, העלול לגרום לעיוות דין לאחד הצדדים (ראו, מיני רבים, רע"א 5603/21 פלוני נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בפיסקה 7 והאסמכתאות שם (29.8.2021); רע"א 1867/20 פלונית נ' בית חולים העמק, בפיסקה 12 והאסמכתאות שם (3.5.2020); רע"א 1834/18 שירותי בריאות כללית נ' פלונית, בפיסקה 13 והאסמכתאות שם (3.5.2018))." .
...
מכאן, שלטעמי, בהתחשב בנסיבות המקרה דנן, ותוך יישום הדברים שצוטטו לעיל מפסק דינה של כב' השופטת וילנר, אמנם חוות הדעת ניתנה בלי שחוות הדעת מטעם הנתבעת הייתה מונחת לפניו, אך בהעדר טענות באשר למהות החומרים הרפואיים שהוצגו בפני המומחה, לאור ממצאיו בחוות הדעת, אשר , בדיעבד, אימצו את קביעת המומחה מטעם הנתבעת באשר לאחוזי הנכות בגין הקרע ברצועה הצולבת, ההתנהלות המקצועית ונטולת פניות של המומחה, נראה לי כי בנסיבות העניין, פסילת חוות דעתו תהיה סנקציה קיצונית שאין מקום לנקוט בה. כפי ההלכה הפסוקה, וכפי שצוטט כבר לעיל, קיימים מצבים, ולטעמי, זה המקרה כאן, חוות דעת המומחה לא תיפסל, אך בית המשפט יוכל לסטות ממנה, לאחר שהצדדים יביאו טענותיהם וראיותיהם באשר למחלוקת בקביעה הרפואית.
על כן, הבקשה לפסילת חוות דעת המומחה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לנוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים, מיניתי בהחלטתי מיום 26.12.20 את ד"ר צבי יואלי כמומחה מטעם בית משפט ובהחלטתי המפורטת מיום 08.06.21 דחיתי את בקשת התובעת לפסול את חוות דעתו של המומחה.
...
אמנם שיני התובעת במצב קשה אך מכאן ועד להטיל אחריות על הנתבעת בגין כך המרחק הינו רב. בידי נותר רק לאחל לתובעת הרבה בריאות ואריכות ימים אך סבורני כי עליי לדחות את תביעתה.
משכך ולאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
הנני מחייב את התובעת בתשלום הוצאות משפט וכן ושכ"ט עו"ד בסך 18,000 ₪, שישולמו תוך 30 ימים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו