מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסילת בקשת הארכה לדיון נוסף

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

מאחר והפסילה המנהלית הסתיימה בעת הזו, הוברר לב"כ המבקשת כי כותרת הבקשה צריכה להיות "בקשה לפסילה עד תום ההליכים" ולא "בקשה להארכת פסילה". מועד הדיון נקבע לצורך איתור המשיב ליום 1/12/20.
בנוסף, ב"כ המשיב הפנה בטיעוניו בעל פה וכן בטיעונים שהגיש בכתב רשימה ארוכה של "כשלים" לשיטתו בראיות, בין היתר בשאלת סימון הזמנים והשעות של הנהיגה והבדיקות וכן הפנה להשלמות חקירה שבוצעו לבקשת התובעת ביום 14/10/20 במזכרים של השוטרים, כל אלו מצטרפים להתרשמותי כי קיים כירסום מסוים בראיות.
...
סיכומו של דבר, לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים, התרשמתי מעוצמת הראיות כאמור מחד ומהמסוכנות הנשקפת להערכתי מהמשיב בנהיגה כיום, לאחר שריצה 30 ימי פסילה מנהלית כ"תקופת צינון", לאחר שרישיונו הושב לו לפני כ-50 ימים והוא נוהג למעשה מאז, תוך התחשבות בעברו התעבורתי ואף בעובדה כי לחובתו הרשעה מכבידה בעבירה דומה משנת 2018, אני סבור כי ניתן לאיין את המסוכנות הנובעת מהמשיב בנהיגה באמצעים אחרים, אף ללא פסילה בפועל.
יחד עם זאת, אני מחייב את המשיב לחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ שימנע מעבירות של נהיגה בשכרות מכל סוג וזאת עד לתום ההליכים.
המזכירות תודיע החלטתי לב"כ המשיב.

בהליך בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת) שהוגש בשנת 2022 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

בבקשה ביקשה היחידה החוקרת להאריך את הפסילה המנהלית למשך 45 יום נוספים עד להשלמת החקירה והחלטה על הגשת כתב אישום בהתאם לסעיף 50 (א) לפקודת התעבורה.
בתאריך 8.3.22 הוגש כתב אישום יחד עם בקשה לפסילת המשיבה עד לתום ההליכים, והדיון שהיה קבוע לדיון בבקשה להארכת הפסילה המנהלית הפך לדיון בבקשה לפסילה עד לתום ההליכים.
...
לאור פירוט הראיות וצפייה בסרטונים המתעדים את האירוע, אני קובע כי מדובר במקרה בו רף הרשלנות הלכאורי הוא ברף גבוה.
לסיכום: לאחר עיון בחומר הראיות, ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי חזקת המסוכנות הסטטוטורית העולה מנסיבות התאונה במקרה הנדון, לא הופרכה על ידי המשיבה.
  על כן אני מורה על פסילתה של המשיבה מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 26.2.2020 הגישה המשיבה בקשה נוספת להארכת תוקפם של צוי התפיסה וההקפאה, ובמהלך דיון שהתקיים ביום 4.3.2020 ביקשו המערערים כי המותב יפסול את עצמו לנוכח החלטות שהתקבלו במהלך הדיון.
...
לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו, באתי לידי מסקנה כי דינו להידחות.
לא שוכנעתי כי האמור בהחלטות שאליהן התייחסו המערערים מעיד על נעילת דעתו של בית המשפט קמא או על חשש ממשי למשוא פנים מצדו, ואף לא מצאתי עילה לקבלת הערעור מטעמים של מראית פני הצדק.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף ציין המותב: "תוך כדי הכתבת ההחלטה, [המערער] אמר לבית המשפט 'אני מפטר אותה' וגם התבטאות זו, אם בכלל יש בה ממש, מצדיקה העמדת סנגור צבורי [למערער]." בתגובה הלינה הסניגורית על כך שבית המשפט "לא מאמין" למערער בכל הנוגע לפיטוריה, "ואפילו תוהה למה אני מאמינה ללקוח שלי". בנסיבות אלו, כך הסניגורית, נוצר "משבר אמון" שכן המותב אינו נותן אמון במערער או בבאת כוחו – ועל רקע זה ביקשה הסניגורית פעם נוספת כי המותב יפסול עצמו מלדון בהליך.
בתוך כך הדגיש המותב כי הטענה ששיכנע את המערער או המליץ לו להחליף סנגור היא "חסרת שחר ממש [...] מטבע הדברים לאחר שהסניגורית עזבה את אולם בית המשפט במפתיע ועמדה על הפרק האפשרות למנוע [למערער] סנגור מהסניגוריה הציבורית, [המערער] התבקש להביע את עמדתו ודבריו נרשמו בפרוטוקול". להשלמת התמונה יצוין כי ביום 28.4.2022 הגיש המערער לבית משפט זה, במסגרת ערעור הפסלות הקודם, בקשה להארכת מועד להגשת ערעור בעיניין פסלות שופט.
...
המערער אף נמנע מלפרט במסגרת הערעור מהם אותם משפטים חדשים אשר מעידים לגישתו על משוא פנים מצד המותב, פרט להתבטאות שצוטטה בפסקה 10 לעיל וככל שהדבר נוגע להתבטאות נטענת זו, לא שוכנעתי שיש בה, אף אם אכן נאמרה על ידי המותב, כדי להקים עילת פסלות בענייננו.
לא שוכנעתי כי הביקורת שהביע המותב על המערער או הסניגורית בנסיבות שתוארו, עלולה להשליך על ממצאים הנוגעים למהימנות המערער בהליך גופו, או להשפיע על המותב בבואו להכריע בסוגיות המשפטיות שמתעוררות בו (השוו: ע"א 1438/22 סטוקהאוס הולדינגס לימיטיד נ' אבו הדבה, פסקה 7 (13.4.2022).
לבסוף אציין כי לא מצאתי צורך לקיים דיון בעל פה בערעור דנן, ומן הטעמים שפורטו לעיל, הערעור נדחה.

בהליך בקשה להארכת פסילה מנהלית (הפ"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בו ביום הוגשה מטעם המבקשת בקשה להארכת הפסילה עד למתן החלטה אחרת וזאת באמצעות מערכת נט המשפט, ולפיה במעמד הדיון לא עתר ב"כ המבקשת להארכת הפסילה המנהלית וכעת מבוקש לתקן מחדל זה. בהחלטתי מיום 3.7.22 ניתנה אורכה למשיב ליתן תגובה לבקשה זו וכן ניתנה החלטה נוספת ביום 3.7.22 (אשר בשל תקלות בנט המשפט נראתה בוקר ליום 4.7.22 בנט) בה למען הסר ספק הוריתי על הותרת הפסילה בתוקף עד למתן החלטה אחרת.
...
דיון והכרעה לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי עיין היטב בחומר החקירה, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
משכך אני קובעת שבענייננו קיימות ראיות לכאורה במידה הנדרשת להליך זה וכן קמה חזקת מסוכנות של המשיב.
סופו של דבר, סבורני כי הארכה בת 45 ימים לצורך הגשת כתב אישום ובקשה לפסילה עד תם ההליכים הינה תקופה סבירה בנסיבות העניין ועל כן אני מורה על הארכת תקופת הפסילה המנהלית ב 45 ימים החל מיום 3.7.22.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו