מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בראי נסיבות אלה, נגזרו על המבקש הארכת עונש המאסר המותנה שהוטל עליו בהליך קודם לתקופה של שנתיים נוספות; פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 14 חודשים; הפעלת פסילה מותנית בת 3 חודשים מהליך קודם באופן חופף לפסילה שהוטלה בהליך זה; של"צ בהקף של 140 שעות; והתחייבות עצמית בסך 7,000 ש"ח. ערעור המשיבה לבית המשפט המחוזי הופנה כלפי קולת העונש.
...
דין הבקשה להידחות.
בענייננו, המבקש חפץ להיסמך על שיקולי שיקום ועל המלצת שירות המבחן, שלגישתו מובילים למסקנה כי העונש שהוטל עליו מחמיר עמו יתר על המידה.
סיכומו של דבר, הבקשה נדחית; ממילא מתייתרת הבקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

משכך, החליט בית משפט קמא להטיל על המשיב את רכיבי הענישה שלהלן: הארכת מאסר מותנה בן 10 חודשים שהוטל על המשיב ביום 26.11.2020 לתקופה של שנתיים נוספות; פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים, הפעלת פסילה מותנית מהליך קודם למשך 6 חודשים וזאת במצטבר, כך שסך הכל פסילה בפועל לתקופה של 18 חודשים במצטבר לכל פסילה אחרת; פסילה על תנאי למשך 6 חודשים; וקנס בסך 3,000 ₪ שישולם בשישה תשלומים החל מיום 01.02.2024.
...
להמחשת האמור לעיל יפים הדברים הבאים, כפי שנאמרו ברע"פ 3878/05 יעקב בנגוזי נ' מדינת ישראל (26.05.2005): "העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה ויש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רשיון טומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט. עניינו של המבקש חמור פי כמה, נוכח העובדה שנהיגתו במצב של פסילת רשיונו נעשתה בעת שהיה תלוי נגדו מאסר על תנאי של 12 חודשים בגין עבירה קודמת של נהיגה בזמן פסילת רשיון. בנסיבות אלה, אין צורך בחיזוק נוסף למסקנה המתבקשת כי מדובר במערער המזלזל זלזול עמוק בחוק, בצווי בית המשפט, ובחובתו הבסיסית לקיים את הכללים שהחברה קבעה להבטחת חייהם ושלומם של בני הציבור" – (שם, פסקה 8).
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, ומשום שערכאת הערעור אינה נוהגת למצות את הדין עם הנאשם, בקבלת ערעור המדינה - (ע"פ 8381/17 ‏מדינת ישראל נ' איכילוב (24.4.2018)), הערעור מתקבל באופן חלקי כלהלן: אני גוזר על המשיב 7 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה למשך 10 חודשים כפי שהוטל על המשיב בפל"א 7626-11-20, באופן ששלושה חודשים יופעלו במצטבר ושבעה חודשים יופעלו בחופף.
אני מורה על הפעלת עונש הפסילה על תנאי למשך 6 חודשים שנפסק בתיק פל"א 7626-11-20 וזאת באופן חופף לעונש הפסילה בפועל שהוטלה בתיק זה. רשמתי בפני כפי שהצהיר המשיב כי אין בידיו רישיון נהיגה להפקדה, לכן תחילת מניין הפסילה מיום שחרורו ממאסר בהליך זה, ללא צורך בהפקדה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה על תנאי למשך שנה.
...
ר' בענין זה ע"פ 1345/08 ארקדי איסטחרוב נ' מדינת ישראל (נבו 18.05.2009)‏‏ "אין מנוס מהכבדת היד על המחזיקים סמים שלא לצריכה עצמית, שכל בר דעת מבין כי נועדו לצריכת הזולת, קרי, להוספת שמן על מדורת הסמים אשר להבותיה אופפות רבים וטובים, או רבים שהיו טובים. עבירה זו היא תאומתה הסטטוטורית של עבירת הסחר בסמים, אלא שלא ניתן להוכיח לגביה את הסחר עצמו, ונקבע לשתיהן עונשה זהה, עונש מירבי של עשרים שנות מאסר וקנס פי עשרים וחמישה מזה הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין" וכן דברי כבוד השופט נ' סולברג בע"פ 6990/13 מוסא ח'טיב נ' מדינת ישראל (נבו 24.02.2014) "קשה להגזים בהערכת הנזק הנגרם מייצור, הפצה, סחר ושימוש בסמים. נזק ממוני, גופני ונפשי, המקיף את החברה בכללותה, ואיננו נעצר במשתמש או במעורבים הישירים בביצוע העבירות: "לעולם נזכור עבירת סמים מה היא, ומה הם ערכי-החברה שאנו נדרשים להגן עליהם. מעבר מזה עומדים המערערים – הם ואחרים שכמותם – אנשים שעיניהם אל בצע-כסף, ומעבר מזה עומדים צרכני הסם, אנשים אומללים שגופם ונפשם מכורים לסם. אותם עלובים תלו עצמם בסם, ואנשים רעים כמערערים מנצלים תלות זו עד-תום לגריפת כסף-רע לכיסיהם. המערערים מוכרים סם-מוות למי שמכרו את גופם לסם, ועל יסקאות-מכר אלו זוכים הם בתמורה כספית. למותר להזכיר את שרשרת העבירות הנדרשת מעסקאות הסם: צרכנים שאין הפרוטה מצויה בכיסם פושטים על אחרים, שודדים אותם, פורצים לבתיהם, תוקפים אותם, והכול כדי להשיג מימון לרכישתו של הסם. המערערים אינם חבים, כמובן, מבחינה משפטית בעבירות שעוברים אחרים, אך לעת גזירת העונש נביא כל אלה במניין" (ע"פ 4998/95 מדינת ישראל נ' קרדוסו, פ"ד נא(3) 769, 787 (1997)"
סוף דבר אשר על כן, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות בבאר שובע ברחוב קק"ל 201 באר שבע, במשך חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות ביום או לפי קביעה אחרת של הממונה על עבודות השירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(ג) פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים על תנאי, והתנאי הוא שבמשך שנתיים מהיום לא יעבור הנאשם עבירה מהעברות המנויות בפקודת הסמים המסוכנים.
...
אני קובע אפוא את מתחם העונש ההולם, במקרה זה, בין מספר חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בדרך של עבודות שירות, לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
לפי הוראות סעיף זה, אם מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, הוא רשאי לחרוג לכף קולה ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו.
סוף דבר: אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, אותו לא יישא הנאשם אלא אם כן יעבור, תוך שלוש שנים מהיום, עבירה לפי הוראות פקודת הסמים המסוכנים מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה על תנאי למשך 12 חודשים הפסילה תופעל אם תוך תקופה של שלוש שנים מיום השיחרור מהמאסר, יעבור הנאשם על עבירת רכוש ברכבם לפי פרק יא סימן ה'1 בחוק העונשין, או נהיגה בפסילה ו/או ללא רישיון נהיגה.
...
בשקלול מכלול הנסיבות, תוך מתן משקל להודאת הנאשם על היבטיה החיוביים, סבורני כי יש להשית על הנאשם עונש בחלקו העליון של השליש התחתון במתחם שנקבע.
נוכח האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה. 6 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מתום ריצוי מאסרו, שלא יעבור כל עבֵרת רכוש (למעט החזקת נכס חשוד כגנוב) או עבירה של נהיגה בפסילה ו/או ללא רישיון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו