מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פניה לבעל מקצוע שונה לסיום עבודות שיפוץ לקויות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לאחר מכן, פנו התובעים לבעלי מיקצוע מטעמם אשר ביצעו את התיקונים הנדרשים באופן ראוי.
לטענת הנתבעת, בסמוך לסיום עבודות התיקונים, כאשר כל שנותר לבצע הוא תיקון התקנת תיקרת גבס וצביעת הדירה, החליטו התובעים כי כל התיקונים שנעשו עד אז אינם תקינים וסילקו במפתיע את בעלי המיקצוע בדירה, מבלי לתת להם אפשרות להשלים את מלאכתם ומבלי לתת לנתבעת אפשרות להתייחס לטענותיהם.
הנתבעת הוסיפה וטענה כי התביעה חסרת בסיס הואיל ולא היה עליה לצפות את היתרחשות הנזקים, לאור קיומם של ליקויי הבניה בדירת התובעים עובר לשפוץ שהחליטה לבצע.
בהנתן כי הצדדים חלוקים בשאלות שבמומחיות ומציגים חוות דעת שונות מטעמם, עדיפה עליי חוות דעת המומחה הניטראלי והמקצועי המתיישבת אף עם שורת ההיגיון.
...
אשר לעוגמת הנפש של התובעים, לאור התנהלותם ובשים לב לסכום הנפסק ביחס לסכום התביעה, לחסר הראייתי ולסתירות שבגרסתם - לא מצאתי לנכון למתוח את מלוא שורת הדין כלפי הנתבעת בהקשר זה ואני מחייבה לשלם לתובעים סכום כולל של 2,500 ₪ בראש נזק זה. סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובעים סכום כולל של 39,500 ₪.
בנוסף ובהתחשב בתוצאה אליה הגעתי, בהתנהלותם הדיונית של הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות בסכום כולל של 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לאור האמור, פנתה לבעלי למקצוע על מנת לאמוד את עלות השלמת העבודות לסיום השפוץ והכנת הדירה למגורים.
הנתבעים הדגישו, כי מיסמך ההבנות השני נועד לסיום כלל המחלוקות והטענות ההדדיות בין הצדדים, אך גם לאחריו שבה התובעת ודרשה מן הנתבעים דרישות שונות ומשונות, וביקשה עבודות נוספות, עליהן התחייבה לשלם.
הנתבעים טענו (סעיפים 17-18 לתצהיר התשובה של לב) כי בסיום העבודות נערך סיור במהלכו ניצפו ליקויים מינוריים בלבד.
...
לא שוכנעתי כי התובעת הוכיחה נזקים נוספים כלשהם להם טענה, לרבות נזק לא ממוני.
אני דוחה את התביעה נגד הנתבעים 2-4.
אני מקבלת את התביעה שכנגד בחלקה, ומחייבת את התובעת, הנתבעת שכנגד, לשלם לנתבעת 1, התובעת שכנגד, סך של 46,386 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

לאחר שנחה דעתה של התובעת, לטענתה, כי הנתבע כשיר לבצע את העבודה וכי הוא משתמש בחומרים איכותיים לשביעות רצונה, חתמה עמו על הסכמי הזמנות עבודה מס' 73 ו- 74, תוך התחייבות מצידו לסיום העבודות עד סוף שנת 2013.
דא עקא, כך לפי גרסת התביעה, במהלך ביצוע העבודות, התובעת העירה לנתבע על פגמים וליקויים שונים בבצוע העבודה, כגון ריצפה עקומה, הצבת קרמיקה בצורה לא ישרה ועוד, כשהנתבע מבהיר לה כי עליה לשפוט את העבודה אך ורק בסיומה.
התובעת טענה כי עקב מחדליו של הנתבע היא פנתה לשמאי מקרקעין ולמהנדס חשמל אשר הצביעו על ליקויים קשים בעבודות ובהתאם התובעת היתקשרה עם בעלי מיקצוע אחרים לתיקון עבודתו הרשלנית הנטענת של הנתבע.
התובעת צרפה הסכם להזמנת עבודה לתיקון מערכת החשמל, וכן הסכם עבודה לשפוץ הליקויים, לרבות חשבוניות, אשר נועדו לתמוך בטיעוניה בדבר הוצאות שהוציאה לטענתה לשם תיקון העבודות שבוצעו על ידי הנתבע.
...
משכך, מצא המומחה כי עלויות החיפוי הסבירות במקרה דנן הינן 6,670 ₪ ומשלא הובאו ראיות לסתור את קביעותיו של הנ"ל אני מקבלת הערכתו ופוסקת סך של 6,670 ₪ בגין מרכיב זה. ביחס לעבודות האינסטלציה מצא המומחה מטעם בית המשפט כי קיים ליקוי אך ורק באינטרפוץ, אשר הורכב ברשלנות, ולא היה תקין.
לסיכום פרק זה, ולאור כל המפורט לעיל , ומשלא הובאו ראיות לסתור את קביעות המומחה מטעם בית המשפט, יש לחייב את הנתבע, כפי קביעת המומחה מטעם בית-המשפט בשל ביצוע מחודש של העבודות, הכוללות 6,670 ₪ עבור חיפוי, 8,000 ₪ עבור אינסטלציה, 2,500 ₪ עבור עבודות חשמל ו-15,000 ₪ בגין ליקויים בריצוף – סך כולל של 32,170 ₪.
סוף דבר: לסיכום- אני מקבלת את התביעה חלקית ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת באמצעות באת כוחה פיצוי בסך כולל של 34,670 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסוף חודש ינואר 2020 הגיע הנתבע 1 לביקור בדירה יחד עם התובע, במסגרתו טען הנתבע 1 בפני התובע כי העבודות אשר בוצעו קודם לכן בדירה נעשו באופן לקוי, ועל כן יש לבצע עבודות שפוץ נרחבות בדירה, לרבות החלפת מערכות חשמל ואינסטלציה, החלפת ריצוף, החלפת חלונות והתקנת תריסים חשמליים, סיוד וצביעת הדירה, התקנת מזגנים ועבודות נגרות (להלן: "העבודות").
הנתבע 1 ניהל את ביצוע עבודות השפוץ בדירה, היה אחראי על בחירת בעלי המיקצוע השונים, הגיע לדירה לבדוק את מצב העבודות, המליץ על ביצוע עבודות נוספות מעת לעת, וקיבל מאת התובע תשלומים עבור בעלי המיקצוע.
כך, הגם שלאחר שהתובע נוכח לדעת כי הנתבע 1 איננו עומד התחייבויותיו, פנה ישירות לנתבעים 2-4 וסיכם עימם את השלמת עבודות הנגרות.
בחודש אוגוסט 2020 לערך, נפגש התובע עם הנתבעים 2-4 בנגרייה, והאחרונים התחייבו להשלים את עבודות הנגרות תמורת תשלום נוסף של 58,000 ₪ בשיקים דחויים – אשר שולם להם על ידי התובע, אשר ביקש לסיים את העבודות ולהכנס להתגורר כבר בדירה.
...
אני קובעת אפוא שהנתבעים 2,3, ו-4 פעלו שלושתם, בזמנים הרלוונטיים לתביעה, כעסק אחד, ללא הפרדה, וכי שלושתם לקחו חלק בעבודות הנגרות ובהתקשרות מול התובע ו/או מול הנתבע 1.
בהיעדר ראיה בעניין זה, אין מנוס מהכרעה על דרך האומדנה תוך הערכה של שווי העבודות שסופקו, מתוך הסך של 93,000 ₪.
סוף דבר הנתבע 1 התקשר עם התובע בחוזה לביצוע עבודות שיפוץ בדירתו של האחרון ובתוך כך שימש כקבלן ראשי לשם ביצוען.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובעים פנו למומחה מחברת "טרמינל" על מנת לקבל חוות דעת בדבר איתור ליקויים ודרשו מהנתבעת לתקן את הליקויים שהתגלו בחוות הדעת; בעקבות כך סוכם בין הצדדים בכתב כי התובעים יבחרו בעל מיקצוע מטעמם לבצוע התיקונים והנתבעת תישא בסך של 20,500 ₪ בגין עלות התיקונים ולא יוותרו טענות אחד כנגד השני (להלן: "מיסמך גמר עבודה"); התובעים טוענים כי ביצעו תיקונים הכרחיים באותה בעת בעלות של כ-19,740 ₪.
לדברי הנתבע, הגשת כתב התביעה בסמוך למועד ההתיישנות מהוה שהוי בלתי סביר; מדובר בנזקים שהיו ידועים לתובעים עוד בשנת 2013 ובעקבות השהוי הרב נגרם לו נזק ראייתי בלתי הפיך במספר מישורים: משנת 2013 ועד לשנת 2019 אף אחד מהצדדים לא פנה אליו; ב. הנזק תוקן על ידי בעלי מיקצוע שונים אך לא קיים כל תעוד בעיניין זה ובזאת נותק הקשר הסיבתי; ג. נימנע מהתובע לתעד בעצמו את הנזק; ד. נימנעה מהנתבע האפשרות לתקן את הנזקים בעצמו.
התובעים טוענים כי המסמך למעשה מהוה מיסמך "ריג'קטים", משמע ליקויים שהתגלו בחודשים לאחר תום עבודות השפוץ, אולם לטענתם ליקויי הרטיבות שהתגלו שנים לאחר השפוץ לאחר קריסת גג חדר השרות היו ליקויים נסתרים, שלא ניתן היה לגלותם עם סיום העבודות.
...
לאחר הורדה של 25% מהסכום הכולל בגין אשם תורם - הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 95,393 ₪.
עם זאת, לאור העובדה שנעשו תיקונים גם לאחר העבודות שביצע הנתבע 2 ולאור העובדה שלא הוכח בפני כי אמנם ניתנה לו ההזדמנות לתקן, אני סבורה כי אין להשית עליו סך הגדול מ- 50% מעלויות התיקונים.
אני דוחה את הודעת צד ג' שהגיש הנתבע 2 כלפי הנתבעת 1.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו