מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פירוק חלקי רכב ממיר קטליטי

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בקשת מעצר עד תום ההליכים של המשיבים 1 ו- 2, כנגדם שהוגש כתב האישום המייחס להם עבירות של סחר בחלקי רכב גנובים, פירוק וגניבת חלקי רכב העובדות עפ"י כתב האישום – המשיבים 1 ו- 2 הם אחים ויש להם הכרות מוקדמת עם המשיב 3, עם נאיף אלחויטי (להלן: "נאיף") ועם א' קטין שנת 2004.
עובר ליום 30.7 קשרו המשיבים, יחד עם נאיף וא', לפרק ולגנוב ממירים קטליטיים מכלי רכב שונים ולמכור אותם תמורת כסף.
...
במקרה דנן, לאחר שעיינתי בחומר החקירה הגעתי לכלל מסקנה כי די בו כדי להקים פוטנציאל הרשעה סביר לביסוס העבירות המיוחסות למשיבים 1 ו- 2, ואבאר – המשיבים נעצרו ברכבו של נאיף, כאשר ברכב ומחוצה לו נתפסו חפצים המשמשים ככלי פריצה לרכבים וגניבת ממירים, לרבות מגבה.
מהטעמים לעיל אני קובע קיומן של ראיות לכאורה ועוצמת תשתית נאותה לעבירות המיוחסות למשיבים 1 ו-2.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בקשת מעצר עד תום ההליכים של המשיב 3, כנגדו שהוגש כתב האישום המייחס לו ולמשיבים 1 ו- 2, עבירות של סחר בחלקי רכב גנובים, פירוק וגניבת חלקי רכב העובדות עפ"י כתב האישום – המשיבים 1 ו- 2 הם אחים ויש להם הכרות מוקדמת עם המשיב 3, עם נאיף אלחויטי (להלן: "נאיף") ועם א' קטין, יליד שנת 2004.
עובר ליום 30.7 קשרו המשיבים, יחד עם נאיף וא', לפרק ולגנוב ממירים קטליטיים מכלי רכב שונים ולמכור אותם תמורת כסף.
...
כבר נקבע כי ניתן להורות על מעצר נאשם עד תום ההליכים גם כשכל הראיות נגדו נסיבתיות, ובלבד שהמארג הכולל יוצר על פניו מסכת רצופה של ראיות מפלילות שיש בה כדי לבסס הרשעה, ובלבד שהמסקנה המפלילה תגבר בברור על כל תיאוריה עובדתית חלופית אחרת ( ראה בש"פ 5596/18 פלוני נ' מדינת ישראל, מיום 16.8.18; פסק דינו של כב' השופט הנדל בבש"פ 1714/21 נועם אטיאס נ' מ"י, מיום 15.3.21 ) בענייננו, עיון במארג הראיות מביא למסקנה כי די בו כדי להקים פוטנציאל הרשעה סביר לביסוס העבירות המיוחסות למשיב 3.
מהטעמים לעיל אני קובע קיומן של ראיות לכאורה לעבירות המיוחסות למשיב 3.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

– באישום השני הורשע הנאשם בעבירות החזקת מכשירי פריצה – סעיף 409 לחוק, גניבת חלקי רכב – סעיף 384 לחוק, פירוק חלקים מרכב – סעיף 413ד(ב) לחוק, שבל"ר ונטישה באותו מקום - סעיף 413ג רישא לחוק, נהיגה פוחזת של רכב – סעיף 338(א)(1) לחוק, זיוף סימני זהוי של רכב – סעיף 413ט לחוק, נהיגה בזמן פסילה – סעיף 67 לפקודת התעבורה [נ"ח], תשכ"א -1961 ונהיגה ברכב ללא ביטוח – סעיף 2א לפקודת בטוח רכב מנועי [נ"ח], תש"ל - 1970.
על פי עובדות האישום הראשון, ביום 18.08.21 הנאשם בצוותא עם אחר (שעניינו הסתיים) הגיעו לחוף בקיסריה, איתרו את רכבו של המתלונן מסוג סוברו, התכופפו מתחת לרכב ופירקו את הממיר הקטליטי שהותקן ברכב.
מדובר בעבירות קלות לבצוע שנעשו בצוותא עם אחר, תוך תיכנון מוקדם (הצטיידות במסור ובכלי פריצה נוספים), ולצורך השגת רווח כספי קל. בת"פ 32523-01-21 – הנאשם הורשע ב- 5 עבירות של פירוק ממירים מרכב, בית המשפט קבע מיתחם של 19-37 חודשים וגזר על הנאשם 24 חודשי מאסר בפועל.
...
" הנאשם לא הפנים בעצמו שאסור לו לנהוג בהיותו פסול ולא הורתע מתקופות פסילה ארוכות ומתקופות מאסר מאחורי סורג ובריח ולכן, אין מנוס מהשתת תקופות פסילה ומאסר מאחורי סורג ובריח משמעותיות.
מסיבה זו סבורני שראוי להשית על הנאשם פיצוי בגין הנזק שגרם.
על כן, בהתחשב בחומרת המעשים, בנסיבותיהם, במידת אשמתו של הנאשם, בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה בו ובמדיניות הענישה הנוהגת, הגעתי לכלל מסקנה שיש למקם את הנאשם מעט מתחת לרף האמצעי של המתחם ואני קובע שיש להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 12 חודשים אשר יחושב מיום מעצרו 19.08.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בע"פ 6403/94 סמיר פדלה נ' מדינת ישראל, דינים עילון, כרך לט, 110 ציין בית המשפט: "העבירות הקשורות בגניבת מכוניות, פירוק וקבלת חלקיהם לצורך שימוש בכלי רכב אחרים הפכה למכת מדינה. [...] לפיכך, העונש הראוי למי אשר משתתפים במערכת פלילי זו, כולל אלה הנוטלים חלקי חילוף בידיעה שהושגה בדרך פשע של פירוק ממכוניות, צריך שיכלול, בדרך כלל, עונש מרתיע של מאסר בפועל. בכך יתרמו בתי המשפט את חלקם למלחמה במערכת הפשיעה האמורה". פירוק חלקים מרכב היא עבירה חמורה שהעונש בצדה הנו 5 שנות מאסר.
לאחר תיכנון והתארגנות שגם הפעם כללה רכב בו הסתייעו להגיע למושב, ותוך שהם נעזרים בכלים ייעודיים לפירוק הממירים, הגיעה הכנופיה והנאשם בתוכה, ביום 03.04.2021 הגיעו לרכבו של שלמה מולכו במושב תפרח, ובעוד שהנאשם נותר לשמור סמוך למקום, הרימו נאשם 1 והאחרים את הרכב באמצעות מגבה מכאני (ג'ק) ובצוותא חדא פירקו מהרכב את הממיר הקטליטי וחיישני הגז, אותם גנבו תוך שגרמו נזק לרכב ששווי הוערך בכ- 4,000 ₪.
...
באותו עניין נדרש בית המשפט המחוזי, לשתי פריצות שבוצעו בדרך לא מתוחכמת, ניפוץ חלון הרכב וגניבת תיק ומעיל מרכב אחד, ומרכב שני לא הספיק הנאשם לגנוב נוכח שעוברי אורח הבחינו בו. בית המשפט המחוזי בדבריו ציין: "סבורים אנו כי מתחם הענישה ההולם כל אחת מהעבירות בהן הורשע המשיב נע בין 6 חודשי מאסר ל-12 חודשי מאסר. סבורים אנו כי לעובדה שבאישום שצורף לא נגנב דבר – לאחר שעוברי אורח הפריעו למשיב במעשיו – יש ליתן ביטוי במסגרת הענישה בתוך המתחם". מכלל הדברים האמורים, ומשנמצא כי מידת פגיעתו של הנאשם בערכים המוגנים הינה משמעותית, ולאחר שנתתי דעתי למדיניות הענישה הנוהגת בעבירות של גניבת צאן (לרבות הוראת החיקוק בה הורשע הנאשם) ועבירות רכב, לצד מכלול הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, סבורני כי מתחם העונש ההולם את מכלול מעשי הנאשם צריך וינוע בין 20 ל – 40 חודשי מאסר בפועל.
מנגד, יש לחזור ולחדד במסר כי גיל צעיר והעדר עבר פלילי, אינם נתון מכריע ואינם מצדיקים בפני עצמם הקלה אוטומטית בעונש, כדברי בית המשפט בע"פ 2357/13 איתמר רוש נ' מדינת ישראל, ( פורסם בנבו) ( 06.10.2013): " גם לגבי "בגיר צעיר" אין הגיל פוליסת ביטוח מפני מאסר, מקל וחומר מקטינים שאף לגביהם, במקרים המתאימים, אין מנוס ממאסר".
סוף דבר – לאחר שקלול מכלול השיקולים הנדרשים לבחינת עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש אותו קבעתי, אני גוזרת עליו את העונשים הבאים: 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו על פי רישומי שב"ס. 7 חודשי מאסר על תנאי, שלא יעבור עבירת רכוש מסוג פשע, משך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ת"פ (ראשל"צ) 22772-12-20 מדינת ישראל נ' לוין (15.9.22) – הנאשם הורשע בשבע עבירות של קשירת קשר לפשע, שמונה עבירות של פירוק חלקים מרכב וגניבת חלקי רכב בנסיבות דומות של פירוק ממירים קטליטיים .
...
אמנם מדובר בעבירות רכוש אך מתחם העונש ההולם אמור להיגזר מעבר להוראת החיקוק על פי נסיבות ביצוע העבירות והפגיעה בערכים חברתיים מוגנים ועל כן אני סבורה שמדובר בפגיעה משמעותית בערכים חברתיים מוגנים.
אשר על כן, במכלול השיקולים לקולא ולחומרא אני גוזרת את עונשו של הנאשם לעונשים הבאים: 14 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו של הנאשם מיום 6.1.21 ועד ליום 11.2.21 .
3 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם שלא יעבור כל עבירת רכוש מסוג עוון ויורשע בה. 6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם שלא יעבור כל עבירת רכוש מסוג פשע ויורשע בה. אני גוזרת על הנאשם קנס כספי בסכום של 3,000 ₪ אשר ישולם ב – 3 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.6.23 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו