מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצויים עקב הליכי הוצאה לפועל

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

התביעה הנוספת בתיק תא"מ 11223-05-16, תביעה כספית על סך 30,000 ש"ח אשר הגיש הנתבע 2, מר נחום מאיר קרליץ, נגד התובעת, חברת מירס תיקשורת בע"מ, ובה דרישה לפצוי כספי בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגדו ולצו הצהרתי לפיו סולק החוב הנטען בתיק ההוצאה לפועל המקושר לתיק תא"מ 67305-12-15.
נטען כי לתובע לא עוקלו כספים בתיק ההוצל"פ המקושר ולא נגרם לו נזק ולאור האמור יש לדחות הטענה בדבר פיצוי בגין לשון הרע.
...
סוף דבר פסק דין בתיק תא"מ 67305-12-15 התובעת בתא"מ 67305-12-15 עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח תביעתה ודין התביעה בסך 37,767 ₪ להתקבל תוך הפחתת סך של 4,283 ₪ (הסך אשר התובעת הצהירה בפרוטוקול כי שולם לה – עמ' 16 ש' 11-12 לפרוטוקול).
לאור האמור, ישלמו הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, לתובעת סך של 33,484 ₪ תוך 30 יום.
פסק דין בתיק תא"מ 11223-05-16 באשר לתביעה בתיק תא"מ 11223-05-16, הרי שדין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בענין: בקשה לסילוק על הסף ביום 7.1.2020 הגישה התובעת תביעה בסדר דין מהיר על סך 50,000 ש"ח שעניינה דרישת פיצוי בשל נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגדה על ידי הנתבעת.
...
סוף דבר: טענתה של הנתבעת ביחס להעדר עילה מכח חוק איסור לשון הרע מתקבלת ובהתאם אני מורה על מחיקת העילה.
טענתה של הנתבעת למחיקת התביעה כולה - נדחית.
לאור הכרעה זו אני קובעת, כי כל צד יישא בהוצאות בהן נקט לשם הדיון בבקשה זו. המזכירות תשלח עותק של החלטה זו לב"כ הצדדים.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת באותו עניין היו הכספים צבורים בקרן פנסיה וותיקה ושלילתם עשויה לפגוע בזכאות המערער לקיצבה עבור כל החודשים בהם הופקדו כספי הפיצויים, ולכן נקבע כי במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד המערער ישקול רשם ההוצאה לפועל אם ניתן לממש את פסק הדין מבלי למשוך את הכספים מהקרן.
בפני בית הדין האיזורי הובאה תשתית ראייתית מגוונת לרבות אי קיום צו גילוי מסמכים על ידי העובד והערכת מהימנות של עדים שעל בסיסם נקבע כי העובד גנב ובהקף לא מבוטל מוצרים בשווי 117,374 ש"ח, וכן חויב בהחזר הוצאות חוקר פרטי בסך 50,000 ש"ח. פצויי הפיטורים בסך 22,385 ש"ח נשללו והעובד חויב בפצוי בגין נזק לא ממוני בסך 40,000 ש"ח. פיצוי זה בוטל בעירעור לאחר שנקבע כי לא נתבע כלל.
...
על יסוד טעמים אלו, אני מצטרפת לקביעתו של חברי השופט סופר, לפיה יש לקבל את הערעור על פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני ולקבוע כי אין לחייב את העובד בפיצוי כאמור.
נציגת ציבור (עובדים), גב' שרה זילברשטיין היפש מצטרפת לחוות דעתו של השופט סופר בנושא שיעור הפחתת פיצויי הפיטורים והרכיבים הנוספים למעט בנושא הפיצוי הלא ממוני בו אני מצטרפת לחוות דעתה של השופטת אופק לפיה יש לדחות את הערעור.
סוף דבר על דעת כל חברי המותב הערעור מתקבל בנושא פיצויי הפיטורים.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת באותו עניין היו הכספים צבורים בקרן פנסיה וותיקה ושלילתם עשויה לפגוע בזכאות המערער לקיצבה עבור כל החודשים בהם הופקדו כספי הפיצויים, ולכן נקבע כי במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד המערער ישקול רשם ההוצאה לפועל אם ניתן לממש את פסק הדין מבלי למשוך את הכספים מהקרן.
בפני בית הדין האיזורי הובאה תשתית ראייתית מגוונת לרבות אי קיום צו גילוי מסמכים על ידי העובד והערכת מהימנות של עדים שעל בסיסם נקבע כי העובד גנב ובהקף לא מבוטל מוצרים בשווי 117,374 ש"ח, וכן חויב בהחזר הוצאות חוקר פרטי בסך 50,000 ש"ח. פצויי הפיטורים בסך 22,385 ש"ח נשללו והעובד חויב בפצוי בגין נזק לא ממוני בסך 40,000 ש"ח. פיצוי זה בוטל בעירעור לאחר שנקבע כי לא נתבע כלל.
...
על יסוד טעמים אלו, אני מצטרפת לקביעתו של חברי השופט סופר, לפיה יש לקבל את הערעור על פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני ולקבוע כי אין לחייב את העובד בפיצוי כאמור.
נציגת ציבור (עובדים), גב' שרה זילברשטיין היפש מצטרפת לחוות דעתו של השופט סופר בנושא שיעור הפחתת פיצויי הפיטורים והרכיבים הנוספים למעט בנושא הפיצוי הלא ממוני בו אני מצטרפת לחוות דעתה של השופטת אופק לפיה יש לדחות את הערעור.
סוף דבר על דעת כל חברי המותב הערעור מתקבל בנושא פיצויי הפיטורים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

] בפרשת מאפיית אבגר נעשתה סקירה מקיפה לנסיבות לשלילת הפיצויים – "בעיניין בובילב נשללו פצויי הפיטורים במלואם מעובד שעבד קרוב לשנתיים בחברה העוסקת בפתוח ושיווק מערכות וחומרים להדפסה בתלת מימד. הוכח כי העובד גנב ממוצרי החברה ומכר אותם באופן פרטי ב. ebay הגניבה באותו עניין הייתה מתמשכת - לאורך מרבית תקופת עבודתו ושיטתית, – כאשר מעקב שערכה החברה לאחר הגילוי גילה כי במשך 16 ימים גנב העובד 20 פריטים, ובהיקפים משמעותיים – לאור ערכם של הפריטים שתומחרו באלפי דולרים. הקפי הגניבה כומתו על ידי החברה בלמעלה מחצי מיליון ש"ח, ובית הדין האיזורי מצא כי היקפים אלו לא הוכחו, אך חייב את העובד בתשלום פיצוי בגין גניבות שכן הוכחו בהקף של למעלה מ 100,000 ש"ח. בעיניין שיליץ נשללו פצויי פיטורים במלואם מעובד שעבד כ13 שנה כמנכ"ל עמותה. בין היתר מהטעם שהעובד ניצל את מעמדו הבכיר ונטל לכיסו כספים בהקף של מיליוני שקלים, תוך שהוא מאפשר גם לאחרים ליטול לכיסם כספים שלא כדין ... בעיניין טוליפ שלל בית הדין באופן מלא את פצויי הפיטורים מעובד שהועסק כשנה, ובמהלכה מעל באמון החברה וייעץ ללקוחות אחרים לפנות לעסקים מתחרים בהם עסק של חברו הקרוב. עם זאת בית הדין נימנע מלחייב את העובד בתשלום הפצוי המוסכם הקבוע בחוזה בין הצדדים. בעיניין אלוניאל דן בית הדין בעיניינו של עובד שהועסק בחברה במשך כשבע שנים, בתחילה כעובד מסעדה ולאחר מכן כטכנאי מחשבים והודה כי התקין תוכנות מחשב של החברה במחשבים של אנשים פרטיים תמורת תשלום. בית דין זה קבע כי יש לשלול 80% מפיצויי הפיטורים כך שבמקום סך של 20,055 ש"ח יהיה העובד זכאי לסך של 4,011 ש"ח. בעיניין שוקרון הוכח בבית הדין האיזורי שעובד ביצע  מעילה בהקף נרחב שגרמה למעסיקה נזקים של ממש והפיקה לעובד רווחים משמעותיים .. נקבע כי העובד מכר פסולת ברזל של המעסיקה, קיבל טובות הנאה משבעה ספקים שונים של המעסיקה ספקים מולם עבד כקניין, וכן קשר קשר עם ארבעה ספקים מולם עבד להעלאת מחירי הסחורה שרכש עבור המעסיקה ושלשל את כל הרווחים מפעולות אלו לכיסו. בהתאם לקביעות בית הדין הנזקים שגרם העובד למעסיקה, וכן רווחיו מהמעילה כומתו לסך של למעלה ממליון ש"ח (בהתפלגות שונה עבור כל אחד מרכיבי המעילה). לנוכח חומרת המעשים אישר בית דין זה באופן עיקרוני את קביעת בית הדין האיזורי לפיה יש להשיב למעסיקה את כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה. יחד עם זאת באותו עניין היו הכספים צבורים בקרן פנסיה וותיקה ושלילתם עשויה לפגוע בזכאות המערער לקיצבה עבור כל החודשים בהם הופקדו כספי הפיצויים, ולכן נקבע כי במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד המערער ישקול רשם ההוצאה לפועל אם ניתן לממש את פסק הדין מבלי למשוך את הכספים מהקרן. הינה כי כן עולה כי שלילת מלוא פצויי הפיטורים יוחדה למקרי הקצה שבהם פגיעת העובד במעסיק הוכחה מבחינת היקפה, התמשכותה ופגיעתה."[footnoteRef:27] [27: ראו הסקירה שנעשתה בפרשת מאפיית אבגר.
...
אכן לא הוצג חשבון שכר טרחתה של באת כוח התובעת בהליך זה. הדרישה לפסיקת הוצאות ריאליות נדחית.
בהתחשב בכל האמור, אנו קובעים את סכום ההוצאות על סך של 12,000 ₪.
לסיכום, על הנתבע לשלם לתובעת – אנו שוללים זכאות הנתבע לפיצויי פיטורים בשיעור 65% ומלוא דמי ההודעה המוקדמת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו