מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פיצויים על פיטורים ללא שימוע

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

פיצוי על פיטורים ללא שימוע בסך 5,000 ₪, בתוספת הפרישי הצמדה וריבית מיום 1.4.19 (סיום העבודה).
...
לפיכך אנו קובעים כי תקופת העבודה היתה כפי טענת התובע.
אשר לטענות הנתבעת לפיה יש לקזז סך של 1,728 ₪ שקיבל התובע בטעות בגין נקודות זיכוי ממה הכנסה בשנת 2018, הרי שמעיון בסיכומי הנתבעת עולה כי הטענה נזנחה, ועל כן אף היא נדחית.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 6,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

המחלוקות תביעות התובע לתשלום פצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, שכר עבודה של חודשיים בגינם לא עבדה בשל הנתבעת כנטען, פיצוי בשל אופן הפיטורין, פיצוי על פיטורין ללא שימוע, ובשל אי מתן מכתב פיטורין דמי חופשה, הבראה, תמריץ אחיות, דמי מחלה ופצוי בגין פגם בתלושים - מוכחשות כולן על ידי הנתבעת.
...
הצדדים חלוקים בשאלת השתלשלות העניינים המדויקת מאז הועלתה הצעה זו, ואולם אין חולק כי בסופו של דבר ההצעה נדחתה ע"י התובעת.
התביעה ברכיב זה נדחית.
סוף דבר התביעה נדחית למעט בגין השלמת דמי הבראה בסך של 107 ₪.
למרות דחיית עיקרה ורובה של התביעה מצאנו מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות מסוימות בגין הליך זה נוכח התנהלותה הלא ראויה שכוונה את התובעת לסיים עבודתה ותוך התנערות מחובותיה כמעסיק כלפיה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

בנסיבות המתוארות פוטר התובע ללא שימוע ועל אף שספק אם היה בשימוע כדי להועיל לתובע לאור מדיניות הנתבעת 2, שהיא לגיטימית לכשעצמה, שלא להעסיק עובדים החשודים בחוסר אמינות – אין בכך כדי למנוע פיצוי מהתובע על פיטוריו ללא שימוע.
...
בנסיבות הללו לא מצאנו מקום לפסוק לתובע פיצויים על פי סמכותו בסעיף 26א(ב) לחוק הגנת השכר.
סוף דבר: לאור האמור לעיל על הנתבעות (כמפורט בפסקה לעיל) לשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. גמול בגין העסקה בשעות נוספות - 135,626 ₪; ב. דמי פדיון חופשה (הנתבעת 2) - 187 ₪; ג. פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים - 2,670 ₪; ד. פיצויי פיטורים (הנתבעת 2) - 20,604 ₪; ה. דמי הודעה מוקדמת (הנתבעת 2) - 4,665 ₪; ו. פיצוי בגין פיטורים ללא שימוע (הנתבעת 2) - 10,000 ₪.
בהתחשב בעובדה כי התביעה נגד הנתבע 3 נדחתה, ישלמו הנתבעות 1 ו-2 (יחד ולחוד) שכר טרחת עו"ד בסך של 7,500 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד עותרת התובעת לפצוי בגין אפלייתה לפי חוק השויון, פיצויים בגין עוגמת נפש והתנכלות, גמול עבודה בשעות נוספות, פיצוי על פיטורים ללא שימוע ובזמן מחלה ואישפוז ופצוי בגין פגיעה בשמה הטוב מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק איסור לשון הרע").
...
משכך, יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעים 2-3.
סוף דבר תביעתה של התובעת מתקבלת בחלקה הקטן בלבד.
התביעה כנגד הנתבעים 2-3, נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נוכח האמור, עותר התובע לתשלום פצויי פיטורים מלאים, דמי הודעה מוקדמת ופצוי על פיטורים ללא שימוע כדין (ר' ס' 14-15 לכתב התביעה).
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים סברנו כי ענייננו נופל בגדר המצב הראשון בהלכת ריעני.
סוף דבר תביעתו של התובע מתקבלת בחלקה כמפורט לעיל.
נוכח הפער המשמעותי בין הסכום הנתבע (254,786 ₪) לסכום שנפסק בסופו של יום (כ-4%) מצאנו לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת בסך 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו