מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

פיצויים על מעצר שווא

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סכום התביעה בתיק 25428-10-16 עמד בתחילה ע"ס 7,000 ₪, 3,000 ₪ עבור החזר הוצאות עורך דין שייצג את התובע בדיון בבית המשפט על שיחרור ממעצר ו-4,000 ₪ פיצוי על מעצר השוא הנטען.
...
גם בנימוק זה אין כל רציונליות ואני דוחה את הדברים.
על כן כאמור, התביעה בתיק 25428-10-16 נדחית.
סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,000 ₪ תוך 30 יום.

בהליך מעצר ימים (מ"י) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רשום במפורש כי החשוד שנעצר הוא בעל עבר פלילי ואין בכך כדי לפגוע בזכאותו לפיצויים על מעצר שוא.
...
באיזון בין השיקולים האמורים, ותוך שאני משקלל הן את הפיצויים שניתן לפסוק לפי תקנות הפיצויים והן את יתר רכיבי הפיצויים שיש לשקול בבקשות מסוג זה, אני סבור כי המבקש זכאי לפיצוי כולל בסך של 1500 ₪.
אני סבור כי בפסיקת פיצויים בסך של 1500 ₪ למבקש יש כדי למצות את מלוא הפגיעה בזכויותיו של המבקש במקרה דנן.
אשר על כן, אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש פיצויים בסך של 1500 ₪ בגין מעצרו שלא לצורך מיום 24.06.2015 ועד ליום 25.06.2015.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

נתבעת 3 ונתבעת 1 ישלמו לתובע 7,500 ₪ פיצוי על מעצר שוא ואיזוק שוא וסך של 2,500 ₪ כפיקוח על הנתבעים.
...
" לשון החוק ונסיבותיו של המקרה, קרי בקשה למסור לידי התובע זימון, אשר לא הופק אותה עת, ובפרט צפיה בלתי אמצעית בסרטון ובנסיבות המעצר מביאות, איפוא, לכלל מסקנה כי הנתבעת יכלה לבצע המוטל עליה קרי מסירת הזימון לידי התובע, אילו היה מופק הזימון על ידה, בשלב זיהויו של התובע או בשלב ההמתנה המתועד בסרטון.
לנסיבותיו המצערות של המקרה פן נוסף המובא ע"י כב' השופט מינץ בדונו בעניינו של מיכאל פואה שבפני בבית המשפט העליון הנכבד, ( בג"ץ 8871/17 מיכאל פואה נ' ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים (נבו 14.12.2017)‏‏, בית המשפט ציין, כי- "העותרים נמנים על אוכלוסייה לא מבוטלת של אנשים וקבוצות שמשאת נפשם היא לעלות להר הבית ולהתפלל שם. ביטוי לכך מצאנו באופן שבו עותר 1 טען לפנינו את טענותיו בכעס רב ובכאב גדול כן ואמיתי." אמנם סופו של ההליך בבית המשפט העליון הביא לכלל מסקנה כי הרחקתו של התובע שם באותן נסיבות הינה מידתית וסבירה ואולם, במקרה שבפני, שעה שהתובע ביקש לעלות בהיתר ונמנע ממנו הדבר בנסיבותיו של המקרה כמתואר, הרי שפנים נוספות לצערו הכן של התובע- עת ארועי אותו יום, הביאו לכלל איון עלייתו של התובע, בלווית אשתו וילדיו הצעירים, זאת שעה שרצונם היה לחוג עשר שנות נישואין דווקא בהר הבית.
שוכנעתי כאמור כי בסופו של יום פעולת המשטרה החלה והתמצתה עם המצאת הזימון כמתואר ולכן הגם שחירותו של התובע נשללה לזמן לא ארוך, נוכח עוצמת הפגיעה כנצפה, אני מעמידה את הפיצוי על סך 5,000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

וכך, בין היתר, הוסבר תיקון זה על-ידי ח"כ יורם ארידור, מציע הצעת החוק שהובילה לתיקון האמור: "על פי פקודת הנזיקין זכאי אדם לתבוע פיצוי על מעצר שוא כשהמדובר במעצר שוא על ידי אדם אחר. דוקא כשהמדובר במדינה אין לעצור, שזוכה, כל תרופה" (הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון), תש"ל-1970, ד"כ 25.11.1970, 304 (להלן: הצעת החוק משנת 1970)).
...
בית המשפט המחוזי עמד על כך שהמשיבים לא הגישו בקשה לפי סעיף 80 לבית המשפט שדן בהליך הפלילי בעניינם, אך ביקשו במסגרת תביעותיהם האזרחיות פיצוי "לפי התקנות". נקבע כי לנוכח ההקשר והסכומים שנתבעו ברור כי כוונתם הייתה לתקנות תקנות הפיצויים, כך שאין לקבל את טענת המדינה שנשללה ממנה הזכות להתגונן בהקשר זה. בית המשפט קבע שמקובלת עליו מסקנת בית משפט השלום כי לנוכח פסק הדין בעניין סעד, ניתן להעניק למשיבים פיצוי לפי סעיף 80 גם במסגרת תביעה אזרחית.
לסיכום, אני סבור כאמור כי אין לשונו של סעיף 80(א) לחוק סובלת פרשנות לפיה בית משפט בהליך אזרחי רשאי לפסוק פיצוי והוצאות הגנה.
גם אין בכוחה של הוראת תקנה 5 כדי לשנות ממסקנה זו. המסקנה מתבקשת גם מכל הטעמים המפורטים לעיל, כמו גם מהטעמים אותם ציינה חברתי בחוות דעתה.
סופו של דבר כאמור, אני מצטרף לחוות דעתה של חברתי השופטת וילנר.

בהליך בקשות שונות (ב"ש) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אם בסופו של יום יזוכו המשיבים כי אז יוכלו להעלות טיעוניהם בעניין מעצר של יום מעבר לנדרש, זאת אם יבקשו פיצוי על מעצר שווא.
...
סבור אני כי גם טענות המשיבים בדבר פגמים בגביית ההודאות ובאופן עריכת החיפוש במשיבה 2 הן מסוג הטענות שמקומם לבירור בתיק העקרי.
אשר על כן, ובטרם תנתן החלטה סופית, סבור אני כי יש מקום לקבל תסקיר בנוגע לכל אחד מהמשיבים.
אני מורה לשירות המבחן למבוגרים להכין תסקיר עד ליום 8/1/07.
אני קובע להשלמת טיעון ליום 9/1/07 שעה 12:30.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו