מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

בפניי תביעה לפיצויים על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים"), שהוגשה בעקבות מותו בתאונת דרכים של המנוח עמיחי יאיר ז"ל (להלן: "המנוח").
...
הוצאות קבורה/מצבה בראש נזק זה, ועל פי המקובל בפסיקה, סבורני כי עיזבון המנוח, זכאי לקבל סכום של 10,000 ₪ בגין הוצאות קבורה ומצבה, על דרך האומדן וזאת בהעדר קבלות ומסמכים המוכחים כל הוצא והוצאה.
לפיכך, ובהיעדר חוות דעת נגדית מטעם התובעת, אני מקבלת את סכום קצבת השאירים שנקבע בחוות הדעת של האקטואר בסכום של 224,800 ₪.
סוף דבר התביעה מתקבלת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט צ' זילברטל: המשיבים 6-1 (להלן: התובעים) הגישו לבית משפט השלום בנצרת תביעת עיזבון ותלויים לפיצויים בגין מותו בתאונת דרכים של מ.ע. ע"ה (להלן: המנוח), שעיזבונו הוא המשיב 1.
...
נראה כי אין מחלוקת בעניין זה. כאמור לעיל, סבורני, כפי שסבר גם בית המשפט המחוזי, כי פסק דינו של בית משפט השלום, משקף נכונה את הדין ואין מקום להגיע לתוצאה שונה.
נוכח כל האמור אציע לחבריי לדחות את הערעור ולחייב את המבטחת בתשלום הוצאות קרנית בסך 20,000 ש"ח ובתשלום הוצאות התובעים בסך 15,000 ש"ח. השופט י' עמית: אני מסכים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בפני תביעה לתשלום פיצויים בעקבות מותה של המנוחה, מ.ש., ילידת 18.2.89 (להלן:- "המנוחה") בתאונת דרכים אשר אירעה ביום 3.3.17 במהלך נסיעה ברכב מ.ר. 21-234-13, אשר היה נהוג על ידי התובע 4, ט.ס. (להלן:- "התובע") יליד 14.8.87.
...
הנתבעת טוענת כי יש לדחות טענה זו שכן לשיטתה כאשר נפסק פיצוי לפי הלכת פינץ הדבר כולל הפסדים פנסיוניים מחד ומאידך, לאור העובדה שהתובעים לא הוכיחו זכאות זו. בעניין קצבת הזקנה הצדק הינו עם הנתבעת ואין לפסוק פיצוי בעבור תקופה זו. גם אם לא אקבל את טענתה לפיה התובעים לא הוכיחו את שיעור קצבת הזקנה (שהינה זכות סטטוטורית), בפועל, כפי שנקבע בע"א 9209/03 עזבון המנוח יניב ניסן ז"ל ואח' נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (2008) " אם אכן יתברר שעל מנת לזכות בקיצבה היה הניזוק צריך לשלם סכומים שונים למוסד לביטוח לאומי, הרי שיש לנכות סכומים אלה, בדומה לניכוי של הפרשה סוציאלית לשם רכישת זכות לפנסיה" (שם, פסקה 15) על כן, ובשים לב למשך הזמן הרב עד ליציאת התובע והמנוחה לגמלאות, נראה כי סכום ההפסד בכל הקשור לקצבת הזקנה יקוזז מול החיסכון, ובכל מקרה לא הובאו ראיות ועל כן איני מקבל הטענה.
סיכום נזקים:- מכל האמור לעיל נזקי העיזבון והתלויים הינם כדלקמן (בהתאם לנתונים בסעיפים 64 ו- 74 לעיל):- מיום התאונה ועד ליום 1.7.18 (תחילת עבודת התובע בתעשייה האווירית) – 15 חודשים שכר המנוחה 12,000 ₪, שכר התובע 17,500 ₪.
סבור אני כי מדובר בסכום גבוה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

כמו כן טענה הנתבעת כי כתב התביעה המתוקן הוגש ללא היתר, בהיתעלם מהעובדה כי המצב המשפטי בנוגע לפצוי עיזבון בגין פטירה בתאונת דרכים היה שונה, ותוך הצמדות לסכום התביעה המקורי.
...
אולם אני סבורה כי ברור כבר עתה, על פני הדברים כי סוגיית ההתיישנות מעלה בפני התובעים מכשול משמעותי, שכן עפ"י ההלכה הפסוקה המבחן הינו אוביקטיבי, דהיינו שבית המשפט הוא שקיבע בסופו של יום באם התובעים נקטו באמצעים הסבירים על מנת יהא ברשותם "קצה חוט" במשך שנים כה ארוכות להגיש את תביעתם.
אין בכך מקום קביעה לענין זה, אלא רק הצבעה על כך שטענות הנתבעת במקרה זה הינן טענות כבדות משקל שהתובעים יצטרכו להתמודד עימן ולתת הסברים שיצליחו להתגבר על אותן משוכות, שהינן גבוהות במקרה זה. לאור האמור לעיל המקרה הנדון מצדיק הטלת ערובה, אולם בהתחשב בנסיבות המשפחתיות, לרבות פטירת האב מאז פטירת המנוח, והעובדה כי בסופו של יום מדובר על כך שהמשפחה לא קיבלה כל תגמול בעקבות פטירת המנוח, אשר על פני הדברים נראה כי היה זכאי לתגמול לכל הפחות מהמל"ל, אני קובעת את הערובה בסכום מינימלי של 5,000 ₪.
אשר על כן אני מורה לתובעים להפקיד בקופת בית המשפט, בתוך 30 יום (פגרה לא תקטע מירוץ המועד), את הסך של 5,000 ₪, שאם לא כן אורה על מחיקת ההליך תוך חיוב בהוצאות וקביעה כי ההחלטות המהותיות יחייבו בכל הליך נוסף באם יינקט.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתו, בשנת 1992 הוצא במירמה צו ירושה לבקשת המנוחים סמיח ונואל שחאדה - המשיבים 1 ו-2 (להלן " צו הירושה המקורי "), לפיו הם בלבד יורשי המנוח, ובהמשך הם הגיעו לידי הסכם פשרה עם חברת הביטוח , וקיבלו את הפצוי עקב מות המנוח בתאונת דרכים.
...
במקרה דנן, אני סבור כי המחלוקת, כך גם נטען בכתב התביעה, עוסקת בעיקר בשאלת ידיעתו של התובע אודות קיומם של העובדות המהותיות המגבשות את עילת התביעה, קרי ידיעתו על כך שהיורשים על פי הצו המקורי, הטעו את בית המשפט או נהגו במרמה בבקשתם למתן צו הירושה המקורי, תוך העלמת קיומו של התובע כיורש יחיד, ובתוך כך התרשלות המדינה, כנטען על ידו, בכך שלא יידעה ולא בדקה קיומם של יורשים נוספים, הכל, כנטען בכתב התביעה.
על כן אני סבור כי בנסיבות העניין נדרש בירור עובדתי בשאלת ידיעתו בפועל או בכוח של המשיב, ואם התקיימו התנאים, נוכח נסיבותיו האישיות של המשיב, בדבר קיומו של כוח תביעה קונקרטי המאפשר לו להביא את עניינו מחמת המאסר ומצבו הנפשי לפתחו של בית המשפט.
על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו