מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצוי עונשי בגין הפרת חוזה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

פיצוי עונשי בגין הפרת הסכם העסקה היתנהלות בחוסר תום לב ועגמת נפש לבסוף, טוען התובע לפצוי עונשי בגין הפרת הסכם העסקה, היתנהלות חסרת תום לב ועגמת נפש שנגרמה לתובע בשל ההתנהלות של הנתבעת.
...
יחד עם זאת, נוכח קביעתנו כי התובע אכן קיבל את תלושי משכורתו באיחור בחלק מחודשי העסקתו, בנוסף לבעיות רישום נוספות כאמור לעיל, מצאנו לנכון לקבוע לזכותו פיצוי בגין רכיב תביעתו זה בסך 2,000 ₪.
אי לכך, אנו מוצאים לנכון לפסוק לתובע כדרישתו, סך של 5,000 ₪ בגין רכיב תביעה זה. סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
התביעה לפיצוי בגין נזקי התובע עקב אי שחרור קופת הפיצויים, השלמת דמי חופשה, ופיצוי בגין אי מתן אישור העסקה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

" ועל כל אלה הוספה האמירה - "אין לבית המשפט סמכות כללית לפסוק פיצויים סמליים או נומינליים, ואף לא פיצויים עונשיים". · דוד קציר בספרו תרופות בשל הפרת חוזה (בע"מ 889), הביע עמדתו לפיה "במסגרת הגישה הקומפנסטורית לפסיקת פיצויים בשל הפרת חוזה, נקבעה גם ההלכה שאין לפסוק אצלנו פיצויים עונשיים, תהא חומרת ההפרה כאשר תהיה." בפסיקת בתי המשפט קיימת היתייחסות לכך שאין מקום לקבוע פיצוי עונשי בהליך אזרחי חוזי וזאת בע"א 3666/90‏,‎ ‎מלון צוקים בע"מ‎ ‎נ' עריית נתניה (מיום 22/7/2009).
...
(5) אשר על כן יש לקבל את התביעה בכל הקשור לפרויקט רינתיה מזור.
אם הנתבעת עצמה אינה מצליחה להעיד עדים שיסכימו על גרסה אחת, בינם לבין עצמם, בוודאי אין לחייב את המועצה האזורית בחיוב כלשהו על סמך "גרסה" זו. חלק רביעי – סוף דבר סוף דבר וחיוב הנתבעת לאור כל האמור לעיל והחיוב בסעיף 7 לפסק הדין נקבעים החיובים הבאים: (1) אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הסך של 281,747 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 27/7/16 ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף, לאור סכום פסק הדין והוצאות לרבות תשלום אגרה אני מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד שניהם (הוצאות ושכר טרחה) בסך כולל של 25,000 ₪, סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

להרחבה נוספת ומכיוון שסעיף 30 לחוק הבוררות קובע שהפיצוי שייפסק הוא כ"פיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה" ניתן להפנות אל דניאל פרידמן ונילי כהן בספרם, חוזים (בע"מ 635) שם הביעו עמדתם לפיה "חוק התרופות אינו מאזכר אפשרות זו והדעה המקובלת היא שאין לפסוק פיצויים עונשיים בשל הפרת חוזה.`
...
לא ניתן להיעתר לבקשה זו ולעניין זה יובאו הדברים הבאים: (1) נתתי דעתי לדברי התובע בדבר עגמת הנפש שסבל וכן גבו שנתפס.
חלק רביעי – הערה לפני סיום וסוף דבר הערה לפני סיום התביעה הוגשה גם על ידי התובע 2, הגם שזה לא היה חלק מהליך הבוררות או מההתקשרות עם המושב, אלא ההתקשרות נעשתה באמצעות החברה שבניהולו.
אשר על כן התביעה מתקבלת רק ביחס לתובעת, אך אין מקום לחיוב בהוצאות כלשהן בגין כך. סוף דבר אני מחייב את הנתבע בתשלום הסכומים הבאים, אשר ישולמו לתובעת 1: (1) סך של 61,682 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31/3/2016 ועד למועד התשלום בפועל; (2) בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תביעות בוררות (ת"ב) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה נתבעו הסעדים הבאים: הפרישי שכר לעונת המשחקים 2020/2021 בסך 11,000 יורו; תשלום בגין הפרשות סוציאליות עבור כל תקופת העסקתו בקבוצה; החזר הוצאות דיון ורכב מיום סיום תפקידו בקבוצה הבוגרת ועד לתום העונה; פיצוי עונשי בגין הפרת ההסכם והפרת חובת תום הלב ובגין פגיעה בשמו הטוב של התובע, לרבות פיצוי בגין עגמת נפש; פיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין ופגיעה בזכויות מגן והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ביום 16.02.21 היתקיימה ישיבת בוררות בפני הבורר, במהלכה נשמעו ראיות הצדדים, וביום 25.03.21 ניתן פסק הבורר שחייב את המשיבה לשלם למאמן 11,000 יורו ובנוסף הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.
...
ביחס לטענה כי כי החלטות הבורר ןהתנהלות הליך הבוררות בכללותו קיפחו את המשיבה, אין בידי לקבלה והמסמכים שהוצגו בפניי, מעידים על ההיפך הגמור.
מקובלת עלי טענת המבקש, כי במסגרת הליך הבוררות, רשאי הבורר לקבוע את נהלי העבודה, לרבות קיום הישיבה בזום.
בהתאם, הבקשה לביטולו - נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

סכום התביעה הועמד על סך 155,375 ₪, לפי הפירט הבא: שווי הרכב בסך 117,987 ש"ח, הוצאות גרירה בסך 3,276 ₪, עלות פירוק והרכבת מעלית ברכב בסך 5,000 ₪, הוצאות שימוש בתחבורה ציבורית בסך 16,000 ₪, ופיצויים עונשיים בגין הפרת חוזה הביטוח בסך 10,000 ₪.
...
בענייננו, מקובלת עלי עמדת בית משפט קמא כי לא הוכח שהמבטחת פעלה בחוסר תום לב. מדובר בסיטואציה בה אין חולק שהנהג נהג ברכב בעת שלא היה לו רישיון נהיגה תקף, והתעוררה בנסיבות מחלוקת עניינית וכנה באשר לחבות הביטוחית, שדינה להתברר בהליך המשפטי כפי שנעשה.
בנסיבות אלה, סבורני כי לא היה בסיס לפסוק הסכום האמור לחובת המבטחת ויש לבטלו.
סוף דבר: על יסוד כל המקובץ, ערעור המשיבים נדחה בזאת במלואו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו