מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצוי בשל קיצור תוחלת חיים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כאמור, הפצוי נפסק לרוב בסכום חד הן בגין קיצור תוחלת החיים , והן בגין כאב וסבל (אמנם אין הכרח לפסוק סכום אחד אך זו הדרך הנפוצה ברוב המקרים): ראה ההערה בפס' 2 לפסק דינו של השופט עמית ב בע"א 8488/08 ‏ ‏ עיזבון המנוחה רוננה סושרד ז"ל נ' מדינת ישראל, בהתייחס גם להלכה בענין עיזבון רוברט פרייליך ז"ל שנזכרה לעיל ).
...
ולמצער שבמצער מדובר בחסר ראייתי שבמגרש בית החולים , המקים המסקנה שיש תחולה לסע' 41 לפקודת הנזיקין, המעביר נטל השכנוע אל כתפי בית החולים הן בשאלת ההתרשלות הן בשלילת הקשר הסבתי.
אני קובע אפוא כי הוכח שרשלנותו של בית החולים גרמה לפטירת המנוח.
ובכל זאת אין מנוס ויש לפסוק כסף, באין יכולת להשיב חיים או בריאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

"38. במקרה של קיצור החיים בגין מעשה עוולה בר פיצוי, מקובל (אף כי לא הכרחי) לפסוק סכום אחד של פיצוי באב הנזק הלא ממוני. הן בגין קיצור תוחלת החיים והן בגין כאב וסבל. יש המציינים גם "אובדן הנאות חיים" אולם דומה שלאשורה האבחנה מלאכותית ואובדן הנאות החיים רדוקטבילי ל"כאב וסבל" או ל"קיצור תוחלת החיים" לפי הענין.
...
שלישית אף לו נטענה הדוקטרינה בריש גלי, והוצגו לגביה חוו"ד, מה שכאמור לא נעשה, אני סבור שאיננו נמצאים במישור של אובדן סיכויי החלמה.
ובכל זאת אין מנוס ויש לפסוק כסף, באין יכולת להשיב חיים או בריאות.
סוף דבר, אני מחייב הנתבעים לשלם לתובעת בתוך 30 יום הסכומים הבאים: 50,000 ₪ החזר אגרה ראשונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה נטען כי מהרשעתם של הנתבעים ברצח המנוח עולה כי הם האחראים על פי סעיף 11 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") לכל הנזקים שנגרמו למנוח ולעזבונו כתוצאה מהתקיפה והפגיעה בו. הנזקים הנתבעים הנם: נזקים ממוניים, הכוללים – אבדן הישתכרות של המנוח, שהיה אדם צעיר כבן 16 בלבד ביום הרצחו, בשיעור של 1,644,138 ₪, והוצאות קבורה ומצבה בסך 10,000 ₪; נזקים בלתי ממוניים, הכוללים – פיצוי בגין קיצור תוחלת החיים בסך 500,000 ₪ ופצוי בגין כאב וסבל כתוצאה מהתקיפה והרצח בסך 1,000,000 ₪; ופיצויים עונשיים בסך 1,500,000 ₪.
...
טענות הנתבעים טענות הנתבע 1 ב"כ הנתבע 1 טוען כי מאחר שהתובעים זכאים לפיצוי הן מכח חוק התגמולים והן לפי פקודת הנזיקין, אין באפשרותם לגבות פעמיים פיצויים לפי שני החוקים ודין התביעה להידחות.
לפיכך, עותר ב"כ הנתבע 1 לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. טענות הנתבעים 2-3 ב"כ הנתבעים 2 ו – 3 טוען כי דין התביעה להידחות על הסף, שכן התובעים מקבלים תגמולים מכח חוק התגמולים ואינם זכאים על פי הדין לקבל פיצויים נוספים, נזיקיים או עונשיים.
דיון תחילה, דינה של טענת התובעים להרחבת חזית – להידחות.
בענייננו, התוצאה היא שחלה על הנתבעים חובת תשלום פיצויים עונשיים שאין לקזזם מפיצוי על פי חוק אחר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(ראה: ישראל גלעד, בעקבות פסק-דין עזבון אטינגר - לשאלת הפצוי הראוי ‏על ניזקי השנים האבודות, עלי משפט ד' תשס״ה; רונן פרי, על חוסר העקביות בפסיקת פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים, עלי משפט ד' תשס״ה; דניאל מור, הילכת אטינגר – אנטומיה של פסק-דין שנוי במחלוקת, עלי משפט ד' תשס״ה).
...
לפיכך תשלם הנתבעת לתובעים סך של 174,203 ₪ בגין ראש נזק זה. במאמר מוסגר אציין שכללי היוון הנ"ל הם דרקוניים ופוגעים בזכויות הניזוקים, אך מה שלא הצלחתי לחולל, בכוחותיי הדלים, בקשר לניזוקים ישראליים עם ריבית היוון של 3% (ראו מאמרי "אחרי 40 שנות מדבר פסיקתי יש 'לחשב מסלול מחדש' - שימוש במקדמי היוון אנכרוניסטיים בתביעות נזיקין כפגיעה קשה בניזוקים" (2016); וכן פסק דיני ב(ת"א (ת"א) 15635-08-14 נ.ה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (10.8.2016), אשר לא התקבלו ע"י בית המשפט העליון בע"א 3751/17 המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נ' פלוני (08.08.19)) למעלה מכוחותיי לנסות עם הניזוקים הפלסטינאיים.
סוף דבר  יסוד מוסד בעולמה של יהדות הוא רעיון בריאת האדם בצלם אלוקים (בראשית, א, כז).
משכך ולאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת והנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים דלעיל בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 15.4%.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום בית שאן נפסק כדקלמן:

דרכים אלה נראות לי מעשיות ומועילות יותר מיצירת ראש נזיקין חדש של הפסד בעד "השנים האבודות", שבו כל ההערכה של הנזק היא ספקולטיבית במידה מרבית, ובודאי תיראה במקרים רבים שרירותית" (שם, בעמ' 576 א' – ג') אלא שלאחר מתן פסק הדין בעיניין אטינגר ובעקבות ההכרה בזכות העזבון לפצוי בגין הפסדי הישתכרות בשנים האבודות, ניתן לראות מגמה בפסיקה למיתון סכומי הפיצויים הנפסקים בגין ראש הנזק של קיצור תוחלת חיים.
...
בנוסף, אני מחייב את הנתבעות הנ"ל, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים שכ"ט עו"ד בסך של- 208,500 ₪ (כולל מע"מ), וכן הוצאות משפט בסכום כולל של – 30,000 ₪ (בשים לב לחוות דעת המומחים שהוגשו בתיק מטעם התובעים).
אני מקבל את ההודעה לצד שלישי ומחייב את חברת הביטוח "כלל" לשפות את הנתבעת מס' 2 בגין הסכום בו חויבה כלפי התובעים בניכוי דמי ההשתתפות העצמית הקבועים בפוליסה (סך של- 32,500 ₪ כקבוע בעמ' 2 רישא לרשימת הפוליסה ובצירוף הפרשי הצמדה כקבוע בסעיף 11(א) שבעמוד 9 לז'קט הפוליסה).
אני מחייב את הצד השלישי לשלם לנתבעת מס' 2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של- 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו