מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיצוי בגין קטטה על מקום חניה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

גרסת הנתבעת לארוע היא שהתובע היתפרע במטוס, התקוטט פיזית עם נוסע אחר, תקף מילולית את אנשי הצוות, לרבות הקברניט, סרב להרגע לבקשת הצוות והקברניט, והמשיך להיתלהם גם לאחר שהנוסע השני נרגע, הסכים להשמע להוראות הצוות, היתרחק וישב במקומו.
דיון סעיף 3א. לחוק התובלה האוירית, אשר אימץ את הוראות אמנת מונטראול, קובע: "על תובלה אוירית, שמקום היציאה ומקום הייעוד שלה נמצאים לפי תנאי ההסכם בין הצדדים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לאמנת מונטראול, או בשטחה של אחת מהן בלבד שהיא צד לאמנת מונטראול והוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת, יחולו הוראות אמנת מונטראול." סעיף 3ב לחוק התובלה האוירית קובע: "על תובלה אוירית שחלות עליה אחת האמנות המנויות בהגדרה "האמנה" וגם אמנת מונטראול, יחולו הוראות אמנת מונטראול בלבד.
סיכומו של דבר, על התביעה חלה הוראת סעיף 35 לאמנת מונטראול הקובעת: "הזכות לפיצויים תיפקע אם התביעה אינה מוגשת בתוך פרק זמן של שנתיים, שתחושב מתאריך ההגעה ליעד, או מהתאריך שבו היה המטוס צריך להגיע, או מהתאריך שבו הופסקה התובלה." הטיסה במקרה דנן הגיעה ליעדה ביום 27.6.2016.
...
סיכומו של דבר, על התביעה חלה הוראת סעיף 35 לאמנת מונטריאול הקובעת: "הזכות לפיצויים תפקע אם התביעה אינה מוגשת בתוך פרק זמן של שנתיים, שתחושב מתאריך ההגעה ליעד, או מהתאריך שבו היה המטוס צריך להגיע, או מהתאריך שבו הופסקה התובלה." הטיסה במקרה דנן הגיעה ליעדה ביום 27.6.2016.
סוף דבר התביעה נדחית מחמת התיישנות.
התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע כללי לטענת התובעת, ביום 26/4/2010 היא הותקפה בברוטליות על ידי הנתבע, בעקבות ויכוח שהיה בין הצדדים על מקום חניה בקניון הדר בתלפיות בירושלים.
הנתבע מכחיש את גרסת התובעת וטוען כי, התובעת ביקשה להכנס בכח למקום החניה, על אף שהבחינה ברכבו שהתכוון להכנס לחניה; הוא הלך לכיוון מכונית התובעת, על מנת לשאול אותה על פשר היתנהגותה, אולם התובעת המשיכה בנסיעתה ודחפה אותו באמצעות מכוניתה; בשלב מסוים היא יצאה מן הרכב בחמת זעם תוך שהיא צורחת עליו וממשיכה להתקוטט איתו; התובעת שכחה ללחוץ על בלם היד והרכב שלה הידרדר ופגע ברכב אחר שחנה בחניון (ראו: סעיפים 8 ו-9 לכתב ההגנה).
על פי תקנה 2 (ב) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו-1976, בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי בגין כאב וסבל במקום שבו לא נקבעה נכות בשיעור עד 10% מהסכום המקסימלי.
...
בנסיבות העניין, סבורני כי סביר לפסוק לתובעת פיצוי גלובלי בגין הוצאות, בסך של 1,500 ₪.
סוף דבר התביעה מתקבלת.
אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 19,423 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בשיעור 23.6% והחזר אגרה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

פסק דין זה מוחק את התביעה בלבד ואינו מונע הגשתה מחדש, תוך צירוף חוות דעת רפואית, בשים לב לעמדתי זו. רקע- כתב התביעה: על פי כתב התביעה, ביום 03.05.2006 התפתחה קטטה בין הנתבעים לתובע ואחיו, וזאת בשל מריבה על מקום חניה בחניון של מרכז הקונגרסים בחיפה.
המשיב מבהיר, כי הנזק הנטען בכתב האישום, שבגינו פוצה, הנו פצעי דקירות, וזאת להבדיל מהנזק הנטען בתובענה שלפנינו שהנו, בין היתר, בקע.
...
לאחר שעברתי על טענות הצדדים כפי שיפורטו להלן, הגעתי למסקנה כי יש למחוק את התביעה, וזאת בהעדר המצאתה של חוות דעת רפואית, אשר מכוחה יכול התובע/המשיב להתבסס על כך שמבחינה רפואית הנזק נשוא כתב התביעה הנוכחי (בקע) הינו נזק שיכול היה להתגלות רק בשלב מאוחר יותר ולא היה בידיעתו כפי שניתן ללמוד מסעיף 89(2) לפקודת הנזיקין.
הבקשה לדחיית התביעה על הסף: המבקשים טוענים, כי עילת התביעה כנגדם התיישנה, ובשל כך דין התביעה להידחות על הסף.
אני מפנה לפסיקה הקובעת שאם היו נזקים במועד האירוע והתובע יכול היה להגיש את תביעתו בסמוך להתגבשות נזקים אלה, הרי שיש לדחות את תביעתו בעילה של התיישנות.
אם לא תוגש תביעה חדשה- יש להסתפק בתוצאה זו. סוף דבר: התביעה נמחקת כאמור לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בטיעוניה לעונש הפניתה המאשימה לכך שנאשם 1 תקף את המתלונן על רקע שימוש בדרך - ויכוח על מקום חניה.
המאשימה הוסיפה ופרטה, ברוב הגינותה, כי נאשם 2 הגיע למקום לאחר שאחיו, נאשם 1, היכה את המתלונן בפניו, והתערב בקטטה מתוך חשש לאחיו ועל מנת לסייע לו. המאשימה טענה עוד כי הנאשמים פגעו במעשיהם בערכים המוגנים של שלמות גוף האדם, מניעת אלימות בכלל, ואלימות בכביש ועל רקע שימוש בדרך במיוחד.
עוד ציין שרות המבחן כי עברו של הנאשם נקי, הוא מודה בבצוע העבירה, נוטל אחריות על מעשיו, מבטא עליהם חרטה, מכיר בפסול שבהתנהגותו, מגלה יכולת אמפטית ביחס למתלונן ונכונות לפצותו.
...
לאור האמור, ובהתחשב במדיניות הענישה הנהוגה (ראו: רע"פ 694/09 לוי נ' מדינת ישראל 3/6/2009, רע"פ 1749/13 דשן נ' מדינת ישראל 14/3/2013, עפ"ג (ת"א) 25844-06-14 מדינת ישראל נ' דרעי 29/9/2014, עפ"ג (ת"א) 32560-10-14 מדינת ישראל נ' בלס 18/3/2015) נראה לי כי מתחמי העונש ההולמים למעשי העבירה שביצעו הנאשמים הינו כדלהלן: נאשם 1 - בין מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בדרך של עבודות שירות, לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
לאור האמור נראה לי העונש המתאים לכל אחד מהנאשמים מצוי בחלקו התחתון של מתחם העונש ההולם שנקבע ביחס אליו.
אני דן את הנאשמים לעונשים הבאים: נאשם מס' 1: מאסר בפועל למשך 3 חודשים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני תביעה לפיצויים בגין ניזקי גוף כתוצאה מתקיפה שארעה לתובע, יליד 14.10.70.
לא היה ביכולתם למנוע את הקטטה ולחילופין הקטטה קרתה באשמתו של התובע בכך שהגזים בשתיית אלכוהול, היתגרה בלקוח האחר, השמיע דברי נאצה, נהג באלימות מילולית ופיסית, בכך שלא הסתלק מהמקום על מנת למנוע הקטטה.
עבד כנהג מונית ובאותו היום הרכב נתקע לו ליד הפאב ועל כן החנה את הרכב בחניון הממוקם במרחק של כחמישים מטרים מהפאב.
אחד מתפקידיו של המאבטח לוודא כי לא יהיו בתוך הפאב תיגרות וקטטות ועל כן סבורני כי המאבטח פעל כשורה וכפי המצופה ממנו.
...
אחד מתפקידיו של המאבטח לוודא כי לא יהיו בתוך הפאב תגרות וקטטות ועל כן סבורני כי המאבטח פעל כשורה וכפי המצופה ממנו.
משכך סוברני כי הקשר הסיבתי נותק בזמן זה. בנסיבות אלו אני סבור כי הנתבעים לא היו צריכים לצפות את היווצרות הסיכון ואת התממשותו ולמעשה איני סבור כי עובדי פאב הם כשומרי ראש לכל לקוח מחוץ לפאב.
מן המקובץ לעיל התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו