מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פיטורים בשל דרישה ליום חופש

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת דרשה בתביעתה הפרישי פצויי פיטורים, פדיון חופשה, יתרת דמי הבראה, הפרשים בגין הפרשות פנסיוניות, הפרישי הפרשות לקרן הישתלמות, ודמי חגים.
סכום המגיע לתובעת בגין פצויי פיטורים אין מחלוקת לגבי זכאות התובעת לפצויי פיטורים עקב התפטרותה מסיבות רפואיות.
תביעה בגין פדיון חופשה התובעת דרשה 69 ימי חופשה בגין כל תקופת עבודתה.
...
התובעת לא הסבירה ולא הוכיחה את זכאותה להפרשים בגין קרן השתלמות, ולכן דין טענתה בדבר רכיב זה להידחות.
על כן, אנו מעדיפים את חישובי הנתבעת על פני חישובי התובעת ברכיב זה, ולכן דין רכיב זה להידחות.
לסיכום לאור האמור לעיל, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סכומים כדלקמן: סך של 10,010 ₪ בגין פדיון חופשה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.12.19 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור התובע עותר לזכויות הבאות, בגין העסקתו וסיומה: פצויי פיטורים, דמי הבראה, גמול עבודה בשעות נוספות, פיצוי חלף הפרשות פנסיוניות, פיצוי בגין תלושי שכר שאינם כדין, הפרישי שכר בגין המשכורת האחרונה, פיצוי בגין שכר עבודה בעקבות הפיטורים, פיצוי בגין אי מתן אישור על תקופת ההעסקה, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
התובע לא נידרש לאישור ימי חופשה.
...
זאת, בפרט, לאור הראיות המעידות על ניהול עסקים פרטיים והעמימות בנושא זה. התביעה הנוגעת לתקופה זו נדחית.
סיכום לאור כל האמור, התרשמנו כי מערכת היחסים בין הצדדים הייתה מורכבת, וכללה מאפיינים שונים של עבודה ושל עסק עצמאי.
התביעה הנוגעת ליתר התקופות נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

גם מחלוקת זו נוהלה באמצעות המייל, כשכל אחד מהצדדים מתבצר בעמדתו לגבי אופן העברת הדיווח בעבר, כאשר בשלב מסוים התובעת השיבה לנתבע: ".. לא אענה עוד על מיילים שיש בהם הטרדה מכל סוג ומין מכאן ואילך". בסופו של דבר, לאחר התכתבות נוספת, התובעת זומנה לשימוע לפני פיטורים בגין הנימוקים הבאים: היחס האישי שלה; רישום כוזב של צבירת ימי חופשה בתלוש השכר ופדיון ימי חופשה ללא אישור החברה; סרוב להתייצב לעבודה בימי שלישי.
בהקשר זה ובשונה מעמדתנו בנוגע למודעות הנתבע לחישובי ההבראה שערכה התובעת, הנתבע ראה את דוחות הנוכחות של התובעת ואת שעות התקן לעומת שעות העבודה בפועל והעובדה שהוא לא דרש מהתובעת את שעות ההעדרות משכר בזמן אמת היא הנותנת כי הוסכם שלא לנכות מהתובעת את שעות ההעדרות, בין היתר, על רקע הקזוז מימי החופשה וכן היחס של הנתבע לתובעת כעובדת בכירה בנתבעת.
...
לנוכח העובדה שבפועל התובעת עבדה פחות משעות התקן, אנו סבורים שהייתה מחלוקת אמיתית ו/או טעות כנה בדבר קיזוז שעות ההיעדרות, כך שאין הצדקה לחיוב בפיצויי הלנת שכר.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה המזערי, כך שהנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, בתוך 30 ימים את הסכומים הבאים: א. שכר עבודה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2017 בסך 8,294 ₪.
לאור כל האמור, התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 10,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת הסכמת הצדדים, הוסכם על פלוגתות אלה: מהו הסכם העבודה החל על הצדדים ושעל פיהם יש לחשב את זכויות התובעת? האם הליך הפיטורים נעשה שלא כדין? באם כן, מהו סכום הפצוי שיש לשלם לתובעת? האם התובעת זכאית להשלמת פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, שעות נוספות ושכר בעבור 2 חודשי העסקה בגין הודעה מוקדמת, בהתאם להסכם שהוצג בכתב התביעה? האם התובעת זכאית לתשלום פצויי פיטורים בגין תקופת עבודתה מחודש 10/2018 ועד 11/2019? בסיכומי התובעת, הודיעה כי לאחר ברור עולה כי הנתבעים הפקידו לזכות התובעת את הסכומים הנדרשים בגין פצויי פיטורים, קרן פנסיה וקרן הישתלמות.
...
לאור כל האמור, אנו מעמידים את הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, על סך 45,000 ₪.
סוף דבר התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובעת: פיצוי בגין פיטורים של כדין בסך 45,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע עתר להשלמת שכר ענפי בענף הבניין, פדיון דמי הבראה, תשלום חלף אספקת ביגוד והנעלה, החזר הוצאות נסיעה, פדיון חופשה, דמי חגים, השלמת הפרשות לפנסיה וקרן הישתלמות, תשלום חלף הפרשה לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניין, חלף הודעה מוקדמת, השלמת פצויי פיטורים.
אשר להתיישנות הסעד הנידרש בגין פדיון ימי חופשה הרי שנקבע זה מכבר כי מדובר בהתיישנות דיונית ולא מהותית כך, שמקום בו לא עלתה טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה הרי שאין צורך לידון בה. אשר לדעתי ייאמר כי דין טענות ההתיישנות להדחות.
...
לפיכך התביעה להפרשי פיצויי פיטורים, פיצויי הלנה, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין נדחית בזאת.
] אשר לדעתי יאמר כי אין ליתן תוקף ל"כתב הויתור" ולפיכך נדחית טענת הקיזוז של הנתבע.
] סוף דבר הנתבע ישלם לתובע בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין את הסכומים הבאים: גמול עבודה בשעות נוספות בסך של 68.75 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.4.15 ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו