מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פטור מתשלום דמי בחינות בגרות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

במילים אחרות, אי השלמה של תעודת הבגרות אינה פוטרת את הנתבעת מתשלום שכר הלימוד השנתי וככל שלא תעמוד בתנאי הנוסף ולא תשלים את תעודת הבגרות, עדין תהא מחויבת לשלם את שכר הלימוד במלואו.
בחקירתה הנגדית הכחישה הנתבעת בנחרצות את גרסת התובעת שלפיה היא מעולם לא נתנה את הסכמתה להפסקת הלימודים: "שקר מוחלט. אני חייגתי למכללה ודברתי עם אחד הנציגים והסברתי את הסיבות שאני לא יכולה להמשיך ללמוד הוא ביקש ממני לשלוח מייל ולרשום שאני מעוניינת להפסיק את הלימודים ... ... ... הוא אמר לי אוקיי, איתו גם סגרתי את הלימודים אותו בחור בשם רן, הוא אמר לי אוקיי היות ולא השלמת את הבגרות שלך ואת לא מגיעה למבחנים והשיעורים הפסקתי את הלימודים" (עמ' 8 ש' 18-20).
...
אף דין טענת הנתבעת בדבר פקיעת ההסכם בשל אי עמידתה בתנאי של השלמת תעודת הבגרות להידחות מכל וכל.
שעה שהתובעת לא הוכיחה כי התקציר עומד בכל התנאים הקבועים בחוק לצורך הגדרתו כרשומה מוסדית, אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 35 לפקודת הראיות מגדיר את "רשומה מוסדית" כמסמך, לרבות פלט אשר נערך על ידי מוסד במהלך פעילותו הרגילה וסעיף 36 קובע מתי תהא רשומה מוסדית ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה וקובע מספר תנאים מצטברים: 1.
סוף דבר, דין התביעה להידחות וכך אני מורה.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

במסגרת הכרעתו, איזן בית המשפט בין השיקולים השונים המנחים אותו בדיון בסוגיה, ובהם החשיבות שבפתיחת דף חדש בחיי החייב תוך בחינת תום ליבו ונסיבות חייו מחד, אינטרס הנושים לקבל את כספם, וחלוף הזמן אשר יש בו כדי לאיין את מעמדו הגבוה של חוב מזונות ולהפכו לחוב "רגיל", כמו גם להקהות מעוקצו ככלל.
החייב לא פעל לשלם את דמי המזונות במשך תקופה ארוכה ועיון בתקופות שהציג המל"ל בתגובתו לבקשת החייב מלמד כי למעשה, למעט במשך שנתיים (בין השנים 1994 - 1996) לא שילם החייב דבר עד לשנת 2011, עת הגיעו ילדיו לבגרות ונפסק חיובו במזונות השוטפים.
לא נעלמה מעיניי העובדה כי הכנסת החייב נמוכה ביותר ואולם, לאור היתנהלות החייב בכל הנוגע לחוב המזונות שצבר, במשך שנים ארוכות, ובעובדה כי מדובר לפחות בחמישה ילדים שהיו זכאים לתשלום דמי המזונות, לא מצאתי כי החייב עשה מאמצים על מנת לנסות להקטין את חובו וככל הנראה, תשלום חוב המזונות לא היה מבוצע כלל, אילמלא זכאותו של החייב לקצבאות שונות מהמל"ל ולקיזוז חוב המזונות מקצבאות אלו.
בטרם אניח עטי, אציין כי על אף שנראה כי החייב אינו יכול להישתכר למחייתו, לפחות לא בסכום משמעותי, הרי שקיזוז בסכום נמוך מהקיצבה המשולמת לו ע"י מל"ל, על מנת לפעול לתשלום חוב המזונות שצבר החייב, אכן מהוה איזון ראוי בין זכויותיו של החייב לבין זכותו וחובתו של המל"ל לדאוג לכספי הציבור, תוך מתן דגש לעקרון כי אין לפטור מחוב מזונות.
...
טענת החייב כי מקור החוב הוא בריבית, נדחית.
בנוסף, אני סבור, כדעת המל"ל בעניין זה, כי חלוף הזמן אינו מביא מזור ומחפה על זכויותיהם של הזכאים למזונות.
בקשת החייב נדחית ובנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

החייב שילם דמי מזונות זעומים של אלפי ₪ ספורים, "אפשר לומר שמה ששלמתי זה כמה אלפי שקלים" (ע' 2, ש' 21-23), לטענת הנושה החייב שילם סך של 1,700 ₪ בלבד לאחר הוצאת פקודת מאסר, וזאת במהלך כשבע עשרה שנים עד הגיעו של הקטין לגיל בגרות, ולמעשה עד לכתיבת שורות אלה.
מכל מקום, ככל שהחייב התקשה לעמוד בתשלומי המזונות, הגם שלא הוצגו מטעמו ראיות של ממש לגבי מצבו הכלכלי בתקופה הרלבנטית, בעת שהיה צעיר ובריא, היה באפשרותו לפנות בבקשה מתאימה לערכאה השיפוטית המתאימה לצורך בחינת דמי המזונות בשים לב לכושר הישתכרותו ומצבו הרפואי והכלכלי אלא שלא נטען שפנייה מסוג זה נעשתה.
יתרת החוב בלישכת ההוצאה לפועל עומדת על סך של כמיליון ושמונה מאות אלף ₪, כך לפי הטענה, ולא נראה (בהערכה זהירה) שהנושה תבוא על מלוא סיפוקה בעיניין זה. בנסיבות העניין ולאחר בחינת כלל המבחנים הרלבאנטיים לעניין הנידון, מצאתי לנכון לפטור את החייב מפרעון מחצית חוב המזונות על פי יתרת החוב המעודכנת בתיק ההוצאה לפועל (שמספרו 01-00528-94-5).
...
"אי לכך, אני קובעת כי גירסתו של הנתבע באשר להשתכרותו איננה אמינה בעיני וכנראה שגירסתה של התובעת מס' 1 בדבר הכנסותיו מתקבלת יותר על הדעת לאור צורת חייו של הנתבע". החייב היה בגיל 33 שנים בעת שניתן פסק הדין בעניין דמי המזונות הזמניים, ויש יותר מיסוד לקביעה שבמהלך עיקרה של התקופה הרלבנטית, עד לתקופה האחרונה ממש, מצב בריאותו היה שפיר ויש להחזיקו כמי שהיה ביכולתו לעבוד, להשתכר היטב, ולעמוד בתשלומי המזונות.
יוצא אפוא שהחייב לא שילם את דמי המזונות שנפסקו עליו, למעט סכום זעום ביותר גם לשיטתו, במהלך שנים רבות שהיה צעיר ובריא, ואף היה בעבר בקשר של זוגיות ונולדו לו ילדים נוספים.
הנושה תפעל לעדכון יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל בהתאם להחלטה זו. הנושה יכולה לנקוט בהליכי גבייה בתיק ההוצאה לפועל לגבי יתרת החוב בהתאם להחלטה זו. בשים לב לכך שהחייב הצהיר על שני נושים שהחובות בעניינם אינו ברי הפטר לפי הדין, וזאת מבלי לגרוע מהקביעות שנעשו בהחלטה זו, אני מורה על ביטול ההליך.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כן התובע צובר זכויות בגין ותק ומקבל תוספת ותק בסך 984.97 ש"ח, זוכה לקבל ארוחות מסובסדות, וזכאי לדמי אש"ל, 19 כלכלה, לשעות נוספות, פטור מתשלום חשמל, זכאי להוצאות בגין אחזקת רכב בסך של 2,145 ש"ח, זכאי להנחת יישוב בהקף של עד 13,500 ש"ח לחודש ועוד.
בנוסף לקטינים הוצאות בגין שעורי נהיגה, שיעורים פרטיים לקראת מבחני בגרות ועוד (הנתבעת צרפה טבלה המדגימה הוצאות ששולמו בגין חינוך וחוגים עבור הקטינים, נכון ליום 10.9.20 , המסתכמת בכ- 35,000 ש"ח).
...
לטענתו, היה מגיע למרכז הקשר על מנת לפגוש את ילדיו אך הם לא רצו להגיע וכשפגשו אותו, אמרו לו אמירות קשות כגון: "היום שלנו היה טוב עד שראינו אותך". לטענתו, בס' 12 לפסה"ד מיום 19.6.16 , קבע ביהמ"ש כי נוכח דיווחי התסקיר מיום 1.2.16 וקיום הקשר באמצעות מרכז הקשר, נדחית טענת התובע להפחתת מזונות בגין סרבנות קשר.
לטענתו שילוב מצבו הכלכלי, יחד עם העדר תקווה מוחלטת לחידוש הקשר עם הקטינים, ובתוספת השפעתה הבלתי נלאית של האם, מביאים למסקנה כי יש להורות על ביטול המזונות.
23 מכל האמור לעיל, הנתבעת עותרת לדחות את התביעה ולהותיר את ההחלטה בתמ"ש 10784-02- 15 על כנה, ולחילופין להגדיל את המזונות ולהשיבם לסך 4,800 ש"ח, אשר נפסקו לאור הפער שבין הכנסות הצדדים.
משאלה פני הדברים, לאחר שבחנתי עניינם של הצדדים (ובכלל זאת אלה הנוגעים לחלוקת זמני השהות של הקטינים עם אביהם והקשר בין הקטינים לאביהם, שנדונים בפניי מזה כעשור) ובבואי ליישם הכללים אשר התוותה הפסיקה בענייננו, מצאתי כי בעת הזו, יש בהפחתה משמעותית בדמי המזונות (ולא ביטולם כליל) כדי להביא לאיזון צודק נכון וראוי בנסיבות.
נוכח האמור, לאחר שבחנתי מלוא המסמכים והראיות שהובאו בפני, צרכי הקטינים ויכולות הצדדים והכנסותיהם כמו גם הדין החל:- - 21 הנני מורה על הפחתת דמי מזונות הקטינים לסך 1,250 ₪ לחודש עבור כל קטין (סה"כ 2,500 ₪), וזאת ממועד הגשת תביעה זו ועד הגיע הקטינים לגיל 18 או סיום לימודי התיכון לפי המאוחר (מועד ההפחתה נקבע החל ממועד התביעה בהינתן כי אין המדובר במזונות ששולמו ו/או "נאכלו" על ידי הקטינים נוכח החלטת בית המשפט בהליך הפש"ר).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2012 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

זאהי הוסיף וטען כי עוה"ד לא אימת את החתימות בהסכם ההלוואה ולא רשם בזמן אמת כי הוא הקריא והסביר לצדדים את הסכם ההלוואה ועל כן אין לקבל את עדותו בנושא זה. זאהי הוסיף וטען כי יש לפטור אותו מהתחייבותו באופן חלקי או באופן מלא מכוח סעיף 8 לחוק הערבות, התשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק הערבות") או מכוח סעיפים אחרים בחוק.
עם זאת, מחקירתו, הן בפניי והן בדיון בבקשת הרשות להיתגונן, עלה כי זאהי עבר להתגורר בישראל בשנת 2004 ולמד בבי"ס בישראל מכתה ו' ועד כיתה י"ב (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון בפני כב' הרשמת ש' 3-10) ואף עשה בחינת בגרות בעברית [הגם שטען כי ניכשל בבחינה זו (עמ' 57 ש' 5-6)].
שאלת הריבית סעיף 4.1 בהסכם ההלוואה קובע כדלקמן: "באם הלווים לא יפרעו אחד או יותר מהתשלומים החודשיים למלווים, במועד הפרעון הנקוב לעיל, תעמוד יתרת סכום ההלוואה כולה לפרעון מיידי. הלווים מתחייבים הם לשלם למלווים במצורף ליתרת סכום ההלוואה ריבית פיגורים בשיעור הריבית שתהיה משולמת בבנק לאומי לישראל בע"מ על חריגות מאשראי מוקצב בחשבון דביטורי (בשקלים חדשים) בתוספת 20% לשנה". סעיף 25 לחוק הערבות קובע כי: "(א) ערב יחיד ערב, בנוסף לסכום הנקוב בחוזה הערבות, רק לתוספות אלה:
...
טענות הנתבע 2 - זאהי לטענת זאהי יש לדחות את התביעה נגדו מכיוון שהסכם ההלוואה לא מחייבו, שכן הוא לא חתום על העמוד הראשון בהסכם ההלוואה ובו סכום ההלוואה.
לאור כל זאת, דין טענה זו להידחות.
סוף דבר לאור האמור לעיל, דין התביעה להתקבל.
אני מחייב את הנתבע 2 לשלם לתובע סך של 69,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 4% לשנה מיום 7/04/2009 ועד היום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו