מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

פטור מהתייצבות אישה מבוגרת

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 13.7.2017 הגישה עו"ד נופר לוץ הודעה מטעמה ובקשה לפטור אותה מהתייצבות לדיון.
הנאמן ביקש לדחות את גרסת הערב יוסף לפיה הוא חתם בפני אשה מבוגרת בקירבת בית המשפט.
...
על כן, טענה זו מקוממת ביותר והיא נדחית.
נוכח האמור לעיל, מצאתי כי יש לקבל את בקשת הנאמן ולחייב את הערבים, ביחד ולחוד, במלוא סכום הערבות שצוין בכתבי הערבות שנחתמו על ידם.
אני מחייב את המשיבים 1 ו-2, ביחד ולחוד, לשלם לקופת פשיטת הרגל סכום של 4,067,399 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 מיום החתימה – 22/1/15 ועד התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

רחל היא אמו של אברהם והנחת היסוד היא כי מדובר באישה מבוגרת.
לפיכך אין די ב-נ/1 לפטור את הנתבעת 2 מחובותיה בהליך, פרט להתייצבות עצמה.
...
התביעה שכנגד ברכיב החזר מס מאת התובע נדחית.
התביעה שכנגד בעניין קיזוז הפרשי שכר על פי כתב הקבלה והסילוק נדחית.
כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד שכ"ט ב"כ התובע בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הוועדה הוסיפה כי המערערת כלל לא התייצבה לדיונים, ואף שמדובר באשה מבוגרת שזכרונה בגד בה, אין בכך כדי לפטור את המערערים מהחובה להוכיח טענותיהם.
...
בעניין זה מקבל אני את עמדת המערערים כי אין מקום שבית משפט לעניינים מנהליים, הבוחן את סבירות החלטת ועדת הערר, יסתמך על מסמכים שלא עמדו בפניה.
ממילא אף אין בידי לקבל את טענות המערערים לפיהם הועדה שגתה בכך שלא הבחינה בין נטל השכנוע ובין נטל הבאת הראיות.
הערעור, אפוא, נדחה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

על מנת שישמעו עדות מטעם התובע, נדחה הדיון ליום 1.10.17 אליו לא התייצב התובע ולדיון התייצבה נציגת הנתבעת 1 והנתבעת 2 לא התייצבה על פי החלטת בית המשפט הפוטרת אותה מהתייצבות.
אציין כי לטענת של הנתבעות התובע פגע במתכוון שרכבה של הנתבעת 2 והיא אף מציינת כי התובע הביט במראה וראה כי מדובר באשה מבוגרת ועל כן נסע לאחור למרות שצפרה לו לאות אזהרה ופגע קלות ברכבה.
...
ביום 15.10.17 הוגשה בקשה על ידי התובע לביטול פסק הדין ובית המשפט נעתר לבקשה זו, פסק הדין בוטל בכפוף להפקדה כספית.
לפיכך, אני סבורה שהתובע הוכיח את תביעתו וכי הנתבעת 2 אשמה לקרות התאונה.
לאחר שהתובע הוכיח את הנזקים שנגרמו לו באסמכתאות אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובע סכום של 3,610 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו וכן סך של 300 ₪ בגין הוצאות משפט.
סך הכל ישלמו הנתבעות לתובע סכום של 3,910 ₪ אשר ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבעות שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2017 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

מצבה הבריאותי פורט בהחלטתי מיום 17.10.17 בה דנתי בבקשה של הנאשמת לפטור אותה מחובת התייצבות בבית המשפט וניהול ההליך בהיעדרה ובנוכחותת בא כוחה בלבד.
מדובר באשה מבוגרת המתמודדת עם טיפולים כימותראפיים, המתקשה בהליכה.
...
בהתחשב במצבה הכספי של הנאשמת, הנני מחליטה כי הקנס הנ"ל ישולם ב 14 - תשלומים חודשיים רצופים ושווים בסך 500 ש"ח כל אחד, וזאת החל מיום 1.2.18 ואילך.
הנני מורה על הפעלת ההתחייבות – ת/3 – עליה חתמה הנאשמת במסגרת תיק עמ"ק 1608/05 בימ"ש השלום קריות בסך של 5,000 ₪.
כמו כן, הנני מורה לנאשמת לחתום בתוך 14 יום מהיום על התחייבות כספית בסך15,000 ₪, וזאת להימנע למשך תקופה של שנתיים מביצוע העבירה בה הורשעה בתיק זה. תקופת ההתחייבות תחל בעוד חצי שנה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו