מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עתירה לביטול מגבלות בעקבות מעצר

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בבקשה זו, עותרת ההגנה לביטול כל התנאים המגבילים שחלים על המשיב, זאת לאור החלטה שניתנה במסגרת הליך התיק העקרי, על ידי כבוד השופט פרי, ביום 18/4/21, ובתמצית מדובר במתן אורכה לצורך מילוי חובת היידוע והשימוע על-פי החוק, ולאור הפגמים שנפלו כפי שצוין באותה החלטה (יורחב בהמשך).
ועדיין לאור אותו נתון אשר הודע לי במהלך הדיון ושלא היה בפני חברי, דהיינו, הגשת כתב אישום נוסף כנגד המשיב בעבירות זהות (ועל אף שמדובר בעבירה שקדמה לתיק זה), והשיקולים הנוספים שפורטו, מצאתי שהמסוכנות מאת המשיב אמנם קיימת, אך ברמה נמוכה וניתן ליתן הקלות בתנאיו המגבילים ואני מורה על ביטול הפיקוח האנושי במהלך היום, אולם מותירה את המשיב במעצר בית לילי בין השעות 24:00 ועד 6:00 למחרת בבוקר.
...
על מנת לבחון זאת, יש לשים ליבנו לעובדה, שהחלטה קיצונית של ביטול כתב אישום, כאשר בית משפט מגיע למסקנה שלא ניתן לרפא את הפגמים, אזי ברור הוא, שכלל התנאים המוטלים על המשיב שבעניינו ניתנה החלטה זו, מתבטלים באופן אוטומטי.
ועדיין לאור אותו נתון אשר הודע לי במהלך הדיון ושלא היה בפני חברי, דהיינו, הגשת כתב אישום נוסף כנגד המשיב בעבירות זהות (ועל אף שמדובר בעבירה שקדמה לתיק זה), והשיקולים הנוספים שפורטו, מצאתי שהמסוכנות מאת המשיב אמנם קיימת, אך ברמה נמוכה וניתן ליתן הקלות בתנאיו המגבילים ואני מורה על ביטול הפיקוח האנושי במהלך היום, אולם מותירה את המשיב במעצר בית לילי בין השעות 24:00 ועד 6:00 למחרת בבוקר.
המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לפני בקשה לעיון חוזר אשר הוגשה על ידי המבקש במסגרתה עתר לביטול כל התנאים המגבילים שהושתו עליו בשל התפתחות ראייתית "דרמאטית" בתיק החקירה.
הבקשה דנן כאמור ביום 7.7.21 הגיש המבקש הבקשה לעיון חוזר במסגרתה טען כי בתיק דנן היה קושי לקבל את כל חומרי החקירה שכן התביעה הגישה כתבי אישום נפרידם כנגד כל נאשם ונאשם וזאת בשל מעצרם של הנאשמים המעורבים בפרשה בזמנים שונים.
...
ראשית, אני סבורה כי בעניינו של המבקש, התקיים התנאי של חלוף זמן מעת שניתנה ההחלטה המורה על מעצרו באיזוק אלקטרוני ועל כן חלוף הזמן כשלעצמו מצדיק בחינת התנאים בהם שוהה המבקש.
כמו כן, אני סבורה כי אין מקום לחשוף את הנעשה במסגרת הליך הגישור והצעות שניתנות במסגרת הליך זה ועל כן, אינני מוצאת לנכון להידרש לדברים שנאמרו בגישור.
אני סבורה כי למעשה כבר במועד בו הסכים ב"כ המבקש לראיות, יכול היה לשים ליבו להיעדר איכונים כנטען או למעמדו של מסמך זיהוי הקולות ועל כן, הידרשות לראיות מחדש יש בה מתן מקצה שיפורים לב"כ המבקש לשוב מהסכמות אליהן הגיע משיקוליו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לדבריו, בעקבות מעצרו הבין הנאשם את משמעות הדברים ושינה תפיסתו, כשבבסיס העבירות שביצע מלכתחילה מצוקות נפשיות ורגשיות ולא רצון לפגוע באחרים.
ב"כ הנאשם אף עתר כי המלצת שירות המבחן לביטול הרשעת הנאשם תאומץ, ובהקשר זה הפנה למכתב מעסיקו (ענ/2) ולרצונו של הנאשם להתקדם בעבודה ולקבל תעודת חוקר פרטי, כשבנסיבותיו של הנאשם המדובר בחלק בלתי נפרד מההליך השיקומי, תוך שהפנה לתסקיר בהקשר זה. לטענתו, לאור כך הרשעתו של הנאשם עלולה למנוע ממנו קבלת רישיון לעסוק כחוקר פרטי, נכון יהיה לבטל הרשעתו ולאפשר לו להתקדם בשאיפותיו המקצועיות, תוך שהפנה לפסיקה.
עוד יש לזכור כי הנאשם היה עצור בתיק זה משך 5 ימים בין התאריכים 19.11.2017 – 23.11.2017, ונתון תחת תנאים מגבילים כאלה ואחרים אשר הוקלו מעת לעת משך תקופה ממושכת בין התאריכים 23.11.2017 – 6.1.2019.
...
כך אני מורה, בראי האינטרס הציבורי הרחב שבשיקום עבריינים, ועל מנת לחזק את כוחותיו של הנאשם בהמשך הטיפול אותו יעבור במסגרת צו המבחן שיוטל עליו.
סוף דבר, אני מורה על ביטול הרשעת הנאשם, קובעת כי ביצע את העבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים בביצועה הודה ומורה כדלקמן: הנאשם יבצע 300 שעות של"צ בהתאם לתוכנית השל"צ שנבנתה עבורו על ידי שירות המבחן, במסגרת אקי"ם, תל אביב, בתפקידי חונכות וסיוע לצוות המקום.
המזכירות תעביר החלטתי לשירות המבחן.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 12.11.2020 שוחררו המבקשים למעצר בית בתנאים מגבילים נוכח התמשכות החקירה, ומשנמצא כי בהיתחשב בעוצמת עילות המעצר ובהתאם להוראות הדין, ניתן להסתפק בחלופת מעצר הולמת ולמנוע את שבוש פעולות החקירה שנותרו (מ"י 16575-11-20, השופטת ע' יהב).
בשל כל אלה, עותרים המבקשים לביטול החלטתו של בית המשפט המחוזי ולשחרורם ממעצר.
...
בית המשפט המחוזי הגיע למסקנה שונה ביחס לנאשמת הנוספת שנעדרת עבר פלילי.
דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה.
סוף דבר, הבקשות נדחות.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

מאז המבקש שוהה בתנאי מעצר בית וכעת, עותר הוא לביטול התנאים המגבילים שהוטלו עליו ולהורות על השבתו לביתו ולהתיר את יציאתו לעבודה.
...
עם זאת, אין בכך כדי להביא את בית המשפט למסקנה, כי דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, אני נעתר חלקית לבקשה ומורה על שילובו של המבקש במעגל העבודה בהתאם לתנאים הבאים: המבקש יוכל לצאת את מעצר הבית בו הוא נתון בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 אחה"צ, ובימי ו' בין השעות 08:00 עד 13:00, על פי קריאה (ורק אם הוא ייקרא לתקן כלי מיכני ו/או כלי חקלאי ו/או כלי רכב) וזאת לצורך הגעה לעבודה בשטח במקום אליו יתבקש ו/או ייקרא להגיע לצורך תיקון כלי-רכב ו/או כלים חקלאיים (להלן: "המקום הנייד").
מובהר בזאת כי אין שינוי בכתובת ובמקום מעצר הבית בו שוהה/שהה המבקש והוא ימשיך לשהות במעצר בית באותה כתובת כפי שהיתה ערב מתן החלטה זו. יתר התנאים שהיו קיימים ערב מתן החלטתי זו ימשיכו לחול בשינויים המחויבים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו