מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עתירה כנגד החלטת גירוש מהארץ

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע טוען, כי הושם במשמורת 23 יום עד גרושו מהארץ.
המדינה טוענת, כי התובע לא פנה בעתירה מנהלית כנגד המשמורת או החלטת ההרחקה, וחזקה כי הצוים הוצאו כדין, והתובע מנוע כעת מלערער על החלטות והצווים שניתנו בהתאם לחוקים ולתקנות שהיו רלוואנטיים במועדים הנקובים בכתב התביעה.
חברת שפיר טוענת, כי יש לסלק את התביעה כנגדה משום שהתובע בעצמו הודה בכתב התביעה, כי הגיע לארץ באמצעות חברת צרפתי, כי הועסק על ידי חברת א.א.א.ל, תלוש המשכורת שלו הוצא על ידי חברת א.א.א.ל., וחברת שפיר לא הייתה המעסיקה שלו.
...
לאור כל האמור בתיק זה, ובנסיבות המיוחדות של התובענה, מועד הגשתה, נסיבות הגשתה, העובדה שהתובע בעצמו בחר להמשיך ולהישאר במעצר, כפי עדותו בתצהיר כי מי מחברת צרפתי הבטיח לו שנושא האשרה יוסדר, מנגד כאשר ביהמ"ש אינו יכול לקבל בשום אופן טענה, כי בשל חג, ישב אדם כלוא על לא עוול בכפו, ולא יובא בפני בית דין, בניגוד להוראות החוק, לאור כל האמור בפסק דיני אני קובעת כי המדינה תפצה את התובע בתשלום בסך של 15,000 ₪, כסכום הכולל שכ"ט והוצאות.
" אני סבורה, כי בנסיבות העניין אין לפסוק הוצאות בנוגע להגעתו ארצה של התובע, הוצאות טיסה ושהייה, בשל הנסיבות של תיק זה, ולאור הסכום הזעום בו חויב עם דחיית תביעתו כנגד הנתבעת 2.
התובע ישלם לנתבעת 2 הוצאות בסכום הערובה שהופקדה על ידו בתיק זה. מעבר לאמור אין צו להוצאות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הרקע לעתירה: בפני עתירה נגד החלטת המשיב מיום 2.1.14 אשר דחתה את בקשת העותרים ליתן לעותר 1 (להלן: "העותר") מעמד בישראל מכוח ההליך המדורג למתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים וזאת לאחר שהעותרים לא מילאו אחר הנידרש בנוהל ולא המציאו מסמכים מאומתים כדין.
נטען כי בנסיבות אלו אין זה מוצדק לגרש את העותר מן הארץ ולהפרידו מבת זוגו.
...
למרות שיש לקבל את טענות המשיב לעניין שיהוי בהגשת העתירה, לאור טענות ב"כ העותרים לעניין זה החלטתי לדון בעתירה לגופה.
בכפוף לאמור לעיל, ותוך שניתנת ארכה לעותרים להמציא מסמכים או לחילופין תיעוד על הנסיון להשיג מסמכים, העתירה נדחית.
אני מורה כי תינתן לעותרים ארכה של שישה (6) חודשים לפעול בהתאם, במובן זה שלא ינקטו הליכים להרחקת העותר בפרק הזמן של שישה (6) חודשים מהיום.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

<#5#> פסק דין בפנינו עתירה נגד החלטת ועדת השחרורים בראשות כב' השופטת בדימוס רחל גרינברג, מיום 29.10.2015 אשר דחתה בקשת העותרת לשיחרור מוקדם בתנאי שתגורש למדינת אזרחותה, אוקראינה, אשר מסכימה לסייע בגירוש על פי מיסמך שהוצג בפנינו.
הועדה מציינת כי היא מודעת לכך שבשני המקרים אליהם הפניתה ב"כ העותרת, ואשר הוצגו גם בפנינו, הנסיבות היו דומות, אולם עמדת הועדה שונה במקרה זה. טענות ב"כ העותרת החלטת הועדה לא לשחררה באמצעות גירושה מן הארץ אינה סבירה בנסיבות העניין ונפל בה פגם מהותי.
...
אנו סבורים שבמקרה של העותרת, לרבות הנסיבות האישיות, גילה המתקדם, כשהיא עתידה לעזוב את הארץ, לעולם לא תהיה לנו אפשרות להוכיח שהמסוכנות פחתה.
לאור כל האמור לעיל, ואף מבלי צורך להתייחס לעובדה הלא מוכחשת שהעותרת לא עברה הליך שיקום במהלך מאסרה, יש בהתנגדות בני משפחת הנפגע, כפי שבאה לביטוי במכתב שכתבה לוועדה, והמסוכנות שעדיין נשקפת מהעותרת, אם לאזרחי המדינה הזרה ואם לאזרחי ישראל במידה ותשוב ארצה, כדי להצדיק את סירוב הוועדה  לשחרר את העותרת על  תנאי, גם אם תגורש מהארץ סמוך לאחר שחרורה.
לאור האמור לעיל, אנו דוחים את העתירה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

בעתירתם טענו העותרים, כי העותר לא ניהל מערכת יחסים מקבילה, ובקשו להתערב בהחלטה להפסיק את ההליך המדורג ולסגור את בקשת איחוד המשפחות מטעם זה. כן ביקשו צו ביניים למנוע גרושו של העותר מן הארץ, ובהחלטתי מיום 3.4.2016 נתתי צו אירעי כאמור.
מכל מקום, משהעתירה מכוונת בעיקרה כלפי החלטת מטה הרשות שלא להאריך את היתרי השהייה במסגרת הבקשה לאיחוד מישפחות, ולא כנגד החלטת השר שלא להעניק לעותר מעמד מטעמים הומנטריים, הרי מקום העתירה להתברר בבית הדין לעררים בירושלים.
...
]השופט מ' מזוז: עניינה של העתירה בבקשת העותרים (להלן גם – העותר והעותרת) להורות למשיב לנמק מדוע לא נעתר לבקשתם לאיחוד משפחתם וציווה על העותר לעזוב את ישראל לאלתר.
המשיב בתגובתו טען, כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי.
דין העתירה להידחות על הסף מחמת קיומו של סעד חלופי.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כחודשיים לאחר מכן, ביום 24.12.2015, הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עתירה מינהלית נגד החלטת רשות האוכלוסין (עת"מ 53368-12-15).
ביני לביני, בהחלטה מיום 18.8.2016, ציין בית המשפט המחוזי, לאחר שבחן את טענות המבקשת בהליך המנהלי, כי חרף היתנהלותה של המבקשת, "ורק על מנת שחלילה לא יקרה שימצא שהמבקשת דוברת אמת, שהיא אימה הביולוגית של הקטינה – נעניתי לבקשת המבקשת לערוך את בדיקת הרקמות באופן מיידי, לאחר שהתחייבה שככל שהבדיקה תצא שלילית – היא מתחייבת שלא להגיש כל בקשה נוספת לעיכוב גירושה של הקטינה מהארץ. והינה, גם הפעם לא עמדה בדיבורה, והצהרותיה הוכחו ככוזבות. בדיקת הרקמות יצאה שלילית, והוכיחה שהיא לא אימה הביולוגית של הקטינה. רק אז נזכרה המבקשת לספר סיפור חדש, כאשר לטענתה היא ילדה את הקטינה מתרומת זרע ותרומת ביצית, אך לא היו בידה כל מסמכים להוכיח את מקור התרומות ואת ביצוע ההפריה ואת הלידה, נתונים ומסמכים שחסרונם מאד תמוה בנסיבות הענין [...]. על אף זאת, לאור טענותיה, הוריתי בהחלטתי מיום 11.8.16, כי פרטים מסויימים יישארו חיסויים כדי לאפשר למבקשת להמציא את כל המסמכים והראיות החסרות. לצערי, עד עצם היום, לא הוצג ולו מיסמך אחד! היעלה על הדעת שאמא שזכתה להריון כה יקר, בגיל מבוגר, לא תקיים מעקב רפואי מסודר על התפתחות העובר?!? היעלה על הדעת שאם אכן מדובר בהפריה חוץ גופית שנעשתה לדבריה בחו"ל, לא יהיה ולו מיסמך אחד מהמוסד הרפואי שביצע את ההפריה?!? ואם אכן מדובר בתרומת ביצית ותרומת זרע, היעלה על הדעת שאין בנמצא כל מיסמך או תעוד רפואי?". על אף האמור, ביום 8.9.2016, לאחר מספר דיונים נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת המבקשים, והורה על עיכוב ביצוע גירוש הקטינה.
...
ביני לביני, בהחלטה מיום 18.8.2016, ציין בית המשפט המחוזי, לאחר שבחן את טענות המבקשת בהליך המינהלי, כי חרף התנהלותה של המבקשת, "ורק על מנת שחלילה לא יקרה שימצא שהמבקשת דוברת אמת, שהיא אימה הביולוגית של הקטינה – נעניתי לבקשת המבקשת לערוך את בדיקת הרקמות באופן מיידי, לאחר שהתחייבה שככל שהבדיקה תצא שלילית – היא מתחייבת שלא להגיש כל בקשה נוספת לעיכוב גירושה של הקטינה מהארץ. והנה, גם הפעם לא עמדה בדיבורה, והצהרותיה הוכחו ככוזבות. בדיקת הרקמות יצאה שלילית, והוכיחה שהיא לא אימה הביולוגית של הקטינה. רק אז נזכרה המבקשת לספר סיפור חדש, כאשר לטענתה היא ילדה את הקטינה מתרומת זרע ותרומת ביצית, אך לא היו בידה כל מסמכים להוכיח את מקור התרומות ואת ביצוע ההפריה ואת הלידה, נתונים ומסמכים שחסרונם מאד תמוה בנסיבות הענין [...]. על אף זאת, לאור טענותיה, הוריתי בהחלטתי מיום 11.8.16, כי פרטים מסויימים יישארו חסויים כדי לאפשר למבקשת להמציא את כל המסמכים והראיות החסרות. לצערי, עד עצם היום, לא הוצג ולו מסמך אחד! היעלה על הדעת שאמא שזכתה להריון כה יקר, בגיל מבוגר, לא תקיים מעקב רפואי מסודר על התפתחות העובר?!? היעלה על הדעת שאם אכן מדובר בהפריה חוץ גופית שנעשתה לדבריה בחו"ל, לא יהיה ולו מסמך אחד מהמוסד הרפואי שביצע את ההפריה?!? ואם אכן מדובר בתרומת ביצית ותרומת זרע, היעלה על הדעת שאין בנמצא כל מסמך או תיעוד רפואי?". על אף האמור, ביום 8.9.2016, לאחר מספר דיונים נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת המבקשים, והורה על עיכוב ביצוע גירוש הקטינה.
אביא את הדברים כלשונם: "בשלב זה ביהמ"ש מציין בפני [המבקשת] כי לא ניתן לזלזל באופן שכזה באינטליגנציה של ביהמ"ש, עת ביהמ"ש מעיין בתיק הרפואי שהוצג על ידי [הרשות], המתייחס ל[מבקשת] ולמשך שנים ארוכות שבהן ניתן לראות בדיקות רבות שעשתה ה[מבקשת], כולל בשנים אחרות שהן לא שנות ההיריון, כולל [...] בדיקות חוזרות ונשנות לגבי [...] ועוד בדיקות רבות, ולבקש מביהמ"ש כי יאמין לכך שבמהלך היריון יקר אשר נוצר לאחר שנים ארוכות של ניסיונות להיריון והפריות מסוגים שונים, במקומות שונים בעולם, לא תעשה התובעת בדיקות מעקב בהיריון. הדברים מקבלים משנה תוקף עת הבדיקות היחידות שהציגה התובעת הנוגעות למהלך ההיריון הובררו ככאלה שנוצרו לצורך הצגתן לקונסול והם מסמכים מזויפים ואינם אמיתיים. בנסיבות אלו, ניתנת בזאת לתובעת ארכה של 90 ימים מהיום להציג מכל מקום בעולם מסמכים רפואיים אשר מלמדים על מעקבים בתקופת ההיריון ובהתייחס לעדותה עד עתה, המלמדת כי לטענתה עשתה בדיקות מעקב במרפאה בהודו, כולל בדיקות דם לצורך קבלת רמות ההורמונים שבהם השתמשה בהודו כטענתה. היה ולא יוצגו מסמכים כאמור – או שעדותה של התובעת כפי שהוצגה בפני ביהמ"ש לא תוכח במסמכים, ניתן יהיה לעצור בשלב זה, והתובעת תסכם מדוע על ביהמ"ש להעתר לתביעתה כפי שהיא. לציין, כי העובדה שהתובעת עומדת בפני ביהמ"ש, ומאשרת בפה מלא תוך חיוכים גם שהמסמכים שהוצגו אינם אמת, יש בה טעם לפגם וביהמ"ש יתן לכך את המשקל בפסק הדין". אחר הדברים האלה, ביום 27.1.2022, משנסתיימו דיוני ההוכחות, ומשהוגשו סיכומי הצדדים, ניתן פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה.
הקושי אך מחריף, בהתחשב בכך שהמסקנה המתבקשת ממכלול העובדות, היא כי כוונת המבקשים היתה, מלכתחילה, להביא את הקטינה לעולם בדרך שאינה הולמת את הדין הישראלי, ללא פיקוח נאות, ולהכניסה לישראל, בדרך זו או אחרת, מבלי לבחול בשימוש בכל אמצעי, כולל שקרים וזיופים, לרשויות המדינה השונות.
הרושם המתקבל אפוא, הוא של מזימה שתוכננה בקפידה, מתוך כוונה ומודעות מלאה, אשר כללה מעורבות של גורמים שונים מסביבתה הקרובה של המבקשת.
עם זאת, כאמור, סבורני כי בנסיבות העניין דנן, הכרה בהורות המבקשת על הקטינה, בניגוד לדין, תביא דווקא לפגיעה קשה בטובת הילד, בהיבט הרחב; על כן, חרף הקושי הכרוך בהכרעה האמורה, סבורני כי חובתנו לילך בדרך זו. סוף דבר: דינה של בקשת רשות הערעור, כמו גם הערעור שלגביו ניתנה רשות, כמפורט לעיל – להידחות, וכך אציע לחברַי כי נורה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו