מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עשר התפרצויות צו של"צ

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר מכן, הורה בית משפט השלום על ביטול הרשעתו של המבקש; והטיל עליו צו שירות לתועלת הציבור בהקף של 360 שעות, וכן צו מבחן למשך שנה.
אכן, התפרצות לדירות מגורים לשם גניבת חפצי ערך, מבטאת פגיעה קשה בקניינם ובפרטיותם של קורבנות העבירה, והיא מחייבת ענישה שתבטא את הסלידה החברתית ממעשים מעין אלו (ראו, מבין רבים אחרים, רע"פ 1068/13 מלסה נ' מדינת ישראל (20.2.2013)).
...
לפיכך, דין הבקשה להדחות.
בענייננו, מצא בית המשפט המחוזי, כי התנאי הראשון שנקבע בהלכת כתב אינו מתקיים, מאחר שחומרת העבירות שבוצעו על-ידי המבקש, אינה מאפשרת להימנע מהרשעתו.
לאור האמור, בקשת רשות הערעור נדחית בזאת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת אישום זה הורשע הנאשם בעבירות של: התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה, לפי סעיף 406 (ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977 וכן סעיף 29 (א) לחוק, ניסיון גניבה, לפי סעיף 384 לחוק + סעיף 29(א) לחוק וסעיף 25 לחוק, החזקת מכשירי פריצה, לפי סעיף 409 לחוק וכן סעיף 29(א) לחוק, היזק לרכוש במזיד, לפי סעיף 452 לחוק וכן סעיף 29(א) והחזקת נכס חשוד כגנוב, לפי סעיף 413 לחוק.
הנאשם הביע נכונות לבצע צו של"צ. כן המליץ שירות המבחן על הטלת מע"ת, כגבול ברור ומרתיע מהישנות ביצוע עבירות נוספות בעתיד, כמו גם פיצוי למתלוננים.
...
שקלתי פוטנציאל הנזק ואף הנזק שנגרם בפועל, הפגיעה הממשית בערכים המוגנים, הביצוע בצוותא ומדיניות הענישה הנוהגת ואני קובעת כי מתחם העונש ההולם באישום הראשון נע מ-12 חודשי מאסר ועד 24 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר - אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה בבצוע העבירות בהן הורשע, אך יחד עם זאת, התקשה לקבל את היתנהגותו כאלימה והתקשה להבין את הגורם להתפרצות.
בסופו של דבר, שירות המבחן העריך כי שלובו של הנאשם בהליך הטיפולי צימצם את הסיכון הנשקף ממנו, והמליץ על הטלת צו מבחן למשך שנה, לצד צו של"צ בהקף של 250 שעות ומאסר מותנה, עונשים שיהוו אלמנט מרתיע ומציב גבול ברור לבצוע עבירות דומות בעתיד.
...
איני מקבלת טענת ההגנה לפיה מעשי הנאשם חוסים תחת הקרבה לסייג על רקע היותו מטופל תרופתית בתחום בריאות הנפש.
נוכח זאת ובשים לב למכלול הנתונים והשיקולים שפורטו לעיל, אני סבורה כי מתחם העונש ההולם נע בין 9 חודשי מאסר שיכול וירוצו בדרך של עבודות שירות ל-18 חודשים, לצד ענישה נלווית.
אבהיר כי ערה אני לכך כי עונש מאסר עשוי לפגוע בנאשם אך אין מנוס מהמסקנה כי לא די בשיקולים המקלים הקיימים כאן, כדי להצדיק השתת עונש שאינו כולל מאסר ולו בעבודות שירות.
סוף דבר לאור האמור, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 9 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

השותפים התפרצו למחסן נעול של חברת "אדמונית", בעוד הנאשם המתין להם ברכב.
קצינת המבחן התרשמה כי ענישה שיקומית עשויה להפחית את הסיכון הנשקף מן הנאשם, והמליצה לגזור עליו צו שרות לתועלת הציבור בהקף 200 שעות, בצד צו מבחן למשך שנה, במהלכה ישתלב בקבוצה טיפולית.
...
אחד השותפים ערער על חומרת עונשו, וערעורו נדחה – עפ"ג (מחוזי מרכז-לוד) 42516-02-23 סלאמה נ' מדינת ישראל (1.5.23).
סוף דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 20 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו מיום 23.6.22 עד יום 2.8.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מיתחם העונש – בהנתן נסיבות המקרה, העובדה שמדובר בסיוע להתפרצות ובגזירה לקולא מהענישה הנוהגת בנסיבות חמורות יותר, יעמוד איפוא המיתחם על של"ץ נרחב או שבועיים מאסר ועד 8 חודשי מאסר שיכול ויבוצעו בעבודות שירות, וכן ענישה נלווית.
תשומת לב לכך שאי ביצוע צו השל"ץ עלול להוביל להפקעתו ולגזירת העונש מחדש, לרבות הטלת מאסר בפועל.
...
הסניגור טען כי מדובר בנסיבות של עצימת עיניים אך אינני מקבל זאת, נוכח נסיבות העבירה והעובדות שצוינו בכתב האישום המתוקן שבו הודה הנאשם, וקובע כי הנאשם אחראי בלעדית למעשה.
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: של"ץ בהיקף 300 שעות שיבוצע בפיקוח שירות המבחן על-פי התוכנית שהגיש השירות במסגרת התסקיר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו