מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערר על החלטת פקיד התביעות

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בעניינינו, טוענת המערערת כי ביום 6.9.2017 הגישה ערר על החלטת פקידת התביעות לועדת התביעות, אותו מיענה לאגף חקיקה וגימלאות של המוסד, עם העתק לגב' זוליג אבוגנים, מנהלת הבקורת הפנימית של המוסד; נוכח העובדה כי לא קיבלה תשובה לערר האמור עד למועד זה, ולמצער לא קיבלה תשובה לערר האמור מאגף חקיקה וגימלאות כי אם מסניף המוסד ברמת-גן, וגם זאת אך ביום 26.11.2017, הרי שהתביעה הוגשה בתוך פרק הזמן בן 12 החודשים שבתקנה 1(ב) לתקנות המועדים.
...
כללו של דבר – מעבר לאיחור בהגשת התביעה, יש לדחות את התביעה גם לגופה, נוכח העובדה שהמערערת לא הוכיחה תשתית עובדתית לעילת המיקרוטראומה.
סוף דבר: הערעור נדחה.
המערערת תשלם למוסד שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סוף דבר - העניין יוחזר לועדה בהרכב אחר שתידון בערר על החלטת פקיד תביעות בעיניין דרגת אי הכושר.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי במסמכים שבתיק ושקלתי את טענת הצדדים מצאתי, כי דין הערעור להתקבל.
מקובלת עליי הטענה, כי הנמקת הוועדה חסרה.
סוף דבר - העניין יוחזר לוועדה בהרכב אחר שתדון בערר על החלטת פקיד תביעות בעניין דרגת אי הכושר.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

יש לציין כי המלצת פקידת השקום היתה שהמערער יוכל להישתלב בעבודות הנ"ל באופן מלא, אך הועדה היתה בדיעה שהוא יכול להישתלב באותן עבודות, אם כי באופן חלקי בלבד, תוך שציינה כי הדבר נובע מגילו, נתוניו האישיים, עברו התעסוקתי והשכלתו ובכך בעצם קיבלה את עררו על החלטת פקיד התביעות.
...
דיון הכרעה – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הערעור להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
עוד עולה כי הוועדה המשיכה בדיוניה וציינה כי השפעתם המצטברת של שני הליקויים מביא אותה למסקנה לפיה המערער מסוגל לעבודה בהיקף חלקי בלבד, תוך שהיא מפנה לסוגי העבודות אשר צוינו בחוות דעתה של פקידת השיקום (מוצג מ/1): נהגות, שמירה, עבודות אחזקה קלות וכד'.
סיכומו של דבר, לא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה מושא הערעור או במסקנותיה, ומכאן דין הערעור להידחות.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

] ערר על החלטת פקיד התביעות בנוגע לכושר העבודה מתברר לפני הועדה.
...
זאת על אף שבפועל המבקש הועבר מתפקידו זה. הכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בתיק האזורי ובכלל החומר שבתיק, נחה דעתי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות גם מבלי להידרש לתשובת המוסד.
על רקע מסגרת נורמטיבית כללית זו, אציג את הטעמים העומדים ביסוד החלטתי כאמור : עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה כי הוועדה הייתה ערה למצבו הרפואי - תפקודי של המבקש.
סוף דבר - הבקשה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המערער הגיש ערר על החלטת פקיד התביעות.
...
אשר על כן, הערעור מתקבל.
אשר לטענות לעניין החלפת הרכב הוועדה, אני סבורה שלאור הימנעות הוועדה מלתקן את הדרוש בהתאם להוראותיו הברורות והמפורטות של פסק הדין המחזיר, ומשעה שעניינו של המערער יעמוד בפני הוועדה זו הפעם השלישית, מצאתי כי מדובר במקרה מסוג המקרים החריגים שבהם יש להורות על החלפת הרכב הוועדה, שעולה חשש כי כבר התקבעה בעמדתה (בר"ע 26826-10-13 דרעי נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתנה ביום 20.11.2013; עב"ל 231/09 ד"ר קופפרברג נגד המוסד לביטוח לאומי, ניתנה ביום 21.10.2009).
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, הערעור מתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו