מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערר או עיון חוזר בהפרת תנאי שחרור

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט נ' אבו טהה) במ"ת 35991-11-18 מיום 25.2.2019, בגדרה קיבל בית המשפט את בקשת המשיבה לעיון חוזר והורה על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים נגדו בשל הפרת תנאי שיחרורו לחלופת מעצר טיפולית.
...
כמו כן נעתר בית המשפט לבקשת העורר להותיר לו לצאת לזמן קצר ממעצר ביום 11.2.2019 על מנת שיוכל לבקר את אימו, שאושפזה באותה עת במצב רפואי קשה בבית החולים.
בבקשתו, כופר העורר בטענה כי נטל סמים עובר למועד שחרורו לחלופת מעצר; וטוען כי אפילו היה בכך ממש, הרי ששגה בית המשפט המחוזי בקביעתו שהפר את תנאי השמתו במסגרת הטיפולית, מאחר שנטל את הסם בטרם העברתו למסגרת הטיפולית בבית החולים "קריית שלמה". לאחר שעיינתי בערר ובנספחיו, ושמעתי את טיעוני הצדדים בדיון שהתקיים לפני היום, אני סבור כי דין הערר להידחות.
הערר נדחה אפוא.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון קיבל את ערר המדינה והורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים, זאת לאור נתוניו של המשיב לפיהם לא החל הליך גמילה בטרם מעצרו, שירות המבחן שם הביע דעתו שלוש פעמים ברציפות שאינו מתאים להליך גמילה, למשיב עבר מכביד, הפר עשרות פעמים תנאי מעצר בית, העבירות המיוחסות לו מלמדות על מסוכנות של ממש וכוללות סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה, זאת בהיותו פסול מלנהוג, לצד עבירות של חבלה במזיד ברכב, התפרצות למגורים, הפרות הוראה חוקית ועוד.
מובהר למשיב, כי אם יעזוב את המוסד, בין באשמתו ובין שלא באשמתו, עליו להתייצב באופן מיידי בתחנת המישטרה הקרובה, להודיע כי מצוי בהפרה של תנאי השיחרור על פי החלטה זו, ולבקש להיעצר למשך 24 שעות.
שירות המבחן ידווח לבית המשפט באופן מידי על כל הפרת תנאים שהגיעה לידיעתו על דרך  של בקשה לעיון חוזר המוקנית לו כחוק.
התיק העקרי נותב לכב' סגן הנשיאה השופט אבשלום מאושר, ככל שלא יוגש ערר או ככל שיוגש ערר ובמידה והערר ידחה, המזכירות תנתב התיק אל כב' השופטת טל לחיאני שהם.
...
על כן, ומאחר שכעת, לאחר קבלת מספר תסקירים בעניינו של המשיב, מונחים בפניי נתונים נוספים, אשר לא היו בידו בעת החלטתי הקודמת, מצאתי לבחון פעם נוספת את התקיימותם של התנאים כפי שנקבעו בבש"פ סויסה.
אני סבורה כי לא יהיה זה נכון לנעול בפני המשיב את "שערי התקווה". יש אינטרס חברתי רב בשיקומו.
משמונח בפני תסקיר ממנו עולה כי המשיב מביע רצון כן להיגמל מסמים ולעשות שינוי בחייו, וכי יעשה כל מאמץ להצלחת הטיפול, תוך תמיכה של בת זוגו, ומששירות המבחן סבור כי יש חשיבות של ממש לשלבו בהליך טיפולי וכי החלופה המוצעת בקהילה סגורה נותנת מענה הולם לרמת המסוכנות הנשקפת ממנו, אני סבורה כי ניתן בזו הפעם ליתן משקל נכבד לאינטרס שיקומו של המשיב, וליתן לו הזדמנות להשתלב בהליך גמילה במסגרת המעצר.
אשר על כן אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים: המשיב יועבר "מדלת לדלת" ע"י שב"ס לקהילה טיפולית בית אור אביבה, ביום  27.5.19 עד השעה 12:00.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענתו לא קיימת אפוא כל ראיה לנוכחות העורר או רכבו במקום הארוע בעת התקיפה.
גם ההפרות הנטענות של תנאי השיחרור מבוססות כולן על איכוני טלפון אשר כלל לא הוכח כי העורר 1 השתמש בו. לבסוף נטען כי לא היה מקום לפנות הן לבית המשפט המחוזי בבקשה לעיון חוזר בגין ההפרות הנטענות ובמקביל לבית משפט השלום בבקשה למעצר עד לתום ההליכים והיה מקום להותיר את שאלת ההפרות הנטענות להכרעתו של בית המשפט המחוזי.
...
באשר לעבירה של הפרת הוראה חוקית קיימת תשתית ראייתית בחומר החקירה ויש לדחות את טענות העוררים בהקשר זה. הכרעה טענות העוררים בכל הנוגע לאירוע שקדם לאירוע התקיפה לגבי העברת הסך של 30,000 ₪ דינן להידחות.
בכפוף לאמור, הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט נ' סילמן) לדחות בקשה לעיון חוזר של העורר, שבקש לשחררו ממעצר בפקוח אלקטרוני ולהורות על חלופת מעצר שתאפשר לו לצאת לעבודה.
בהמשך העורר או מי מטעמו ניתקו את ממיר מצלמות האבטחה בביתו, ובתאריך 30.8.2020 הגיעו העורר וטאלב לביתו של וסים על מנת לנתק את ממיר המצלמות בביתו, ובעודם מנסים לעשות כן, הגיעה מישטרה למקום והם נמלטו.
כידוע, עיון חוזר בהחלטה הנוגעת למעצר, לשיחרור או להפרת תנאי השיחרור בערובה נעשית על רקע עובדות חדשות שנתגלו, שינוי בנסיבות או זמן ניכר שעבר מאז מתן ההחלטה, והיא לא נועדה לשמש בתור דיון מחודש בהחלטת המעצר (ראו: סעיף 52(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996; והשוו: בש"פ 4772/17 סולמי נ' מדינת ישראל (20.6.2017)).
...
בית המשפט המחוזי לא התעלם מבקשתו של העורר לאפשר לו לעבוד בעסק המשפחתי, אך עמד על הטעמים שבגינם לא ניתן להיעתר לבקשה בנקודת הזמן הנוכחית.
כפי שציין בית המשפט המחוזי, העורר לא עמד בנטל זה. בנקודת הזמן הנוכחית אף לא ראיתי להיעתר לבקשה להגשת תסקיר נוסף של שירות המבחן, שכן שני תסקירים בעניינו של העורר הוגשו לפני פרק זמן קצר, ולא מצאתי כי נדרשת השלמה מצד שירות המבחן בנסיבות האמורות.
הערר נדחה אפוא.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בהמשך, היתקשר הנאשם 1 לעורר וציין כי בכוונתו להגיע לביתו של העורר או למי שיפגע בחנות שברשותו.
בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לעיון חוזר בקבעו כי הקלה בתנאי שיחרורו של העורר – הקלים גם כך – תהווה התרת רסן הפיקוח ותיצור מסגרת אשר לא תספק מענה הולם לעילות מעצרו (ראו: מ"ת 20134-12-22 מדינת ישראל נ' כהן יחזקאל (16.3.2023)).
כל הפרה של תנאי השיחרור שנקבעו לעורר בהחלטת בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 8.12.2022, כפי ששונו כאן, תביא לחילוט ההפקדה ולמימוש הערבויות וכן למעצרו של העורר מאחורי סורג ובריח עד תום משפטו.
...
אני מקבל אפוא את הערר באופן חלקי ומשנה את תנאי שחרורו של העורר כדלקמן: הכללים של מעצר-אדם שחלים עליו יחולו אך ורק בין השעה 22:00 ועד לשעה 06:00.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו