מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור על קביעת אי כושר לפחות מ 50%

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2020 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופט אילן סופר לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האיזורי חיפה (הנשיא אלכס קוגן; ב"ל 27244-04-20) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הועדה הרפואית לעררים (אי כושר) מיום 6.3.2020 (להלן – הועדה) שלפיה, נקבעה למבקש דרגת אי כושר בשיעור הנמוך מ-50%.
לטענת המבקש אילו הייתה בוחנת הועדה את כל המסמכים שהגיש, היא הייתה קובעת לו דרגת אי כושר בשיעור 60% לפחות.
...
במקרים שכאלה על פי רוב קיימת השפעה נמוכה יותר של מכלול הליקויים על דרגת אי הכושר (ראו למשל: בר"ע (ארצי) 12197-07-17 גלזמן – המוסד לביטוח לאומי עמ' 5 (8.4.2018)) יש בעניין זה כדי להצדיק את המסקנה אליה הגיעה הוועדה בסופו של דבר, ואת הפער בין שיעור הנכות הרפואית לשיעור הנכות התפקודית כפי שעמדתי עליו לעיל.
משכך, נראה כי אין מנוס אלא לדחות את טענות המבקש גם בעניין זה. על כן בכל האמור יש כדי להצדיק את קביעת הוועדה ולהסביר את הפער שבין דרגת הנכות הרפואית בשיעור 65% ובין דרגת הנכות התפקודית שנקבעה בשיעור הנמוך מ-50%.
סוף דבר –הבקשה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי ערעור על החלטת הועדה לעררים לעניין אי כושר מיום 7/8/2021, אשר קבעה כי המערער לא איבד 50% מכושרו.
החלטת הועדה מעיון בפרוטוקול הועדה עולה כי המערער הופיע לפניה ומסר: "אני לא עובד מאז שנתיים, עבדתי בבניין בעבודה פיזית קשה. הפסקתי לעבוד כתוצאה מהתקף לב ועברתי צינתורים אבל עדיין סובל מכאבים בלילה בחזה, איני יכול לישון בלילה וכל הזמן מרגיש סחרחורת במהלך היום, מתקשה לעלות במדריגות להתאמץ. ניסיתי לחזור כמה ימים לעבודה לא הצלחתי. יש לי רישיון נהיגה ונוהג. נמצא במעקב פסיכיאטרי ומבקר כל שבועיים שלושה אצל רופא פסיכיאטרי ומקבל תרופות. סובל מבעיות בצואר. בלילה סובל מהפסקות נשימה וכל היום עייף." גם בא כוחו של המערער הופיע בפני הועדה וציין: "לפי ההלכה הפסוקה הנכות הרפואית אמורה לשקף את רמת הנכות התפקודית ולטעמנו מאחר וכל ליקוי משפיע על מרשי בצורה אחרת מבחינת המוגבלות, אז לבטח הוא סובל מאיבוד כושר עבודה ברמה העולה על 50% ובהיתחשב בנסיבותיו האישיות (עובד ביניין מעל 30 שנה) מבקש לקבוע דרגת אי כושר לפחות בשיעור של 60%." לאחר שהועדה הקשיבה לטענות המערער ובא כוחו, קבעה בנימוקיה כדלקמן: "בהופעתו בפני הועדה וכמתואר בסעיף 3 לעיל התובע טוען לכושר עבודה חלקי, נכון לבדיקת ההגבלות הנובעות מהליקויים ולהשפעותיהן על יכולתו לעבוד הועדה קובעת כדלקמן:
...
להלן עיקר טענות ב"כ המשיב בהחלטת הוועדה לא נפל כל פגם משפטי, לכן דין הערעור להידחות.
החלטת הוועדה מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער הופיע לפניה ומסר: "אני לא עובד מאז שנתיים, עבדתי בבניין בעבודה פיזית קשה. הפסקתי לעבוד כתוצאה מהתקף לב ועברתי צינתורים אבל עדיין סובל מכאבים בלילה בחזה, איני יכול לישון בלילה וכל הזמן מרגיש סחרחורת במהלך היום, מתקשה לעלות במדרגות להתאמץ. ניסיתי לחזור כמה ימים לעבודה לא הצלחתי. יש לי רישיון נהיגה ונוהג. נמצא במעקב פסיכיאטרי ומבקר כל שבועיים שלושה אצל רופא פסיכיאטרי ומקבל תרופות. סובל מבעיות בצוואר. בלילה סובל מהפסקות נשימה וכל היום עייף." גם בא כוחו של המערער הופיע בפני הוועדה וציין: "לפי ההלכה הפסוקה הנכות הרפואית אמורה לשקף את רמת הנכות התפקודית ולטעמנו מאחר וכל ליקוי משפיע על מרשי בצורה אחרת מבחינת המוגבלות, אז לבטח הוא סובל מאיבוד כושר עבודה ברמה העולה על 50% ובהתחשב בנסיבותיו האישיות (עובד בניין מעל 30 שנה) מבקש לקבוע דרגת אי כושר לפחות בשיעור של 60%." לאחר שהוועדה הקשיבה לטענות המערער ובא כוחו, קבעה בנימוקיה כדלקמן: "בהופעתו בפני הוועדה וכמתואר בסעיף 3 לעיל התובע טוען לכושר עבודה חלקי, נכון לבדיקת ההגבלות הנובעות מהליקויים ולהשפעותיהן על יכולתו לעבוד הוועדה קובעת כדלקמן:
לאור כל האמור לעיל, בית הדין סבור שיש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה, על מנת שתבחן ותשקול את החלטתה מחדש, לאחר שתעיין בפרוטוקול הרפואי המעודכן אשר במסגרתו נקבעו אחוזי הנכות וכן תעיין בהמלצות פקידת השיקום, לרבות ההמלצות מיום 2/12/2020 ותשקול אם יש מקום לקבוע למערער דרגת אי כושר.
בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי ערעור על החלטת ועדת עררים לקביעת דרגת אי כושר מיום 3.6.2020 (להלן: הועדה), אשר קבעה כי המערער לא איבד 50% לפחות מכושרו להישתכר החל מ 1.5.2019.
...
עיקר טענות המערער המערער מפנה לכך שהוועדה דנה בערעור קודם של המערער והגיעה למסקנה כי איבד 60% מכושרו להשתכר עד לתאריך 30.4.2019 כאשר ציינה כי המערער מסוגל לעבוד בעבודה שאינה דורשת ראייה דו עינית וחדה ולמרות זאת קבעה כי מאחר ומדובר בהידרדרות משמעותית בעין ימין, סביר שהתובע זקוק לתקופת הסתגלות לשם חזרה לעבודה באופן הדרגתי.
סיכומו של דבר, לא מצאתי כל טעות משפטית בפעולות הוועדה מושא הערעור או במסקנותיה.
לפיכך – הערעור נדחה.
יחד עם זאת, לפנים משורת הדין ורק לנוכח נסיבות עניינו, החלטתי במקרה זה שלא לעשות כן. לפיכך – אין צו להוצאות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי ערעור על החלטת הועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר מיום 26.8.2021 (להלן: הועדה), אשר קבעה למערערת אי כושר בשיעור 100% בגין אובדן כושר עבודה (בשל מצב לאחר ניתוח גב) מיום 6.11.2021 ועד ליום 31.12.2021 וכן כי המערערת לא איבדה 50% מכושרה להישתכר, החל מ – 1.1.2021.
לפחות 4 פעמים בחודש יש לה התקפים.
...
דיון והכרעה : לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הערעור להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן: בהתאם לסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי  [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995, בית דין זה מוסמך לדון בערעורים על החלטות ועדות לעררים, בשאלות משפטיות בלבד.
סיכומו של דבר, לא מצאתי טעות משפטית בפעולות הוועדה מושא הערעור או במסקנותיה.
לפיכך, הערעור נדחה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ועדת אי-הכושר קבעה כי התובעת לא איבדה 50% מיכולתה לתפקד במשק הבית, למרות שהתובעת עבדה 14 שנה כמורה וחדלה לעבוד לגירסתה בגלל מחלתה.
הנתבע טען כי חלה היתיישנות על העירעור מאחר שמספר החלטות, של ועדות רפואיות, לגביה הפכו חלוטות הן לשעור הנכות והן להתייחסות אליה כעקרת בית, וכי תביעה חוזרת מ-25.3.18 הכירה בה כזכאית לקיצבת נכות כללית לסירוגין בשל תנודות במצב הרפואי.
סעיף 208 לחוק קובע כי התנאי לקביעת אי כושר להישתכר הוא קיומה של נכות רפואית בשיעור מסוים: "תנאי לקביעת אי כושר להישתכר הוא שנקבעה למבוטח נכות רפואית לפי מבחנים, תנאים וכללים שקבע השר (בסעיף זה – המבחנים), בשיעור של 60% לפחות, ואולם אם נקבעה למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור 25% לפחות, יהיה התנאי לקביעת אי כושר להישתכר – קביעת נכות רפואית לפי המבחנים, בשיעור של 40% לפחות". בגימלאות נכות כללית מחויבת קיומה של נכות רפואית לפי המבחנים.
...
סוף דבר הלכה למעשה נקבעה לתובעת דרגת נכות רפואית שאינה מגיעה לסף הנדרש.
בנסיבות אלה בלי קשר להיותה עקרת בית דין התביעה להדחות.
דין התביעה כולה להדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו