מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ערעור על היטל מדרכות

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

תאריך הישיבה: כ"ה בטבת התשס"ח (03.1.08) בשם המערער בעע"ם 4778/06 והמשיב בעע"ם 5079/06: עו"ד שוקי רגב בשם המשיבה בעע"ם 4778/06 והמערערת בעע"ם 5079/06: עו"ד אריאל ארונוביץ ][]פסק-דין ]המשנה לנשיאה א' ריבלין: בפנינו ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט י' דר) אשר קבע כי המשיבה בעע"ם 4778/06 והמערערת בעע"ם 5079/06 (להלן: הערייה) זכאית לגבות מן המערער בעע"ם 4778/06 (להלן: המערער) היטל סלילת כביש ומדרכה.
...
העירייה סבורה גם היא כי לא היה מקום לאחד את שני הדיונים, אשר עסקו בשאלות עובדתיות ומשפטיות שונות; היא מוסיפה וטוענת כי "לא ברור מדוע בעל דין המתגונן מפני מספר תובענות, צריך ליזום 'איחוד כוחות' בין בעלי הדין שהגישו אותן וש'תוקפים' אותו, כנגדו". לאחר שעיינו בטענות הצדדים, הגענו להחלטה כי יש לקבל את עע"ם 4778/06 בכל הנוגע לביטול חיוב החלקות בהיטל, וכי יש לדחות את הערעורים אשר נוגעים לחיוב בהוצאות לאוצר המדינה.
ודוק: אין בתוצאה זו כדי להביא למסקנה שבעל נכס יכול למנוע חיוב בהיטל על ידי חסימת "אפשרות טכנית למעבר". אם העירייה היתה מתכננת ובונה תשתית המאפשרת מעבר מהכביש לחלקה באופן סביר, חסימות יזומות על ידי בעלי נכסים גובלים לא היו פוטרות אותם מחיוב.
התוצאה היא שעע"ם 4778/06 מתקבל בחלקו הנוגע לחיובו של המערער בהיטל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2005 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון רע"א 4437/05 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין המבקשת: עריית רעננה נ ג ד המשיבים: 1. אבידן גדעוני 2. משה שטראובר 3. בועז חבקין 4. יעל ישראל גרינולד 5. רונית סנקביץ 6. ברכה גרזון 7. חנה וחנן לביא בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בע"א 3534/02 מיום 27.3.05 (הרכב השופטים: יהושע גרוס, סגן נשיא, אסתר קובו, מיכל רובינשטיין) בשם המבקשת: עו"ד דפנה תמיר; עו"ד אילנה בראף-שניר בשם המשיבים: עו"ד גלית סנה לוריה ][]החלטה
(2) בתגובת הדיירים לבקשת רשות העירעור נטען, כי הוראות חוק העזר לעניין רחוב משולב ברורות, ותומכות הן באי חיוב הדיירים בהיטל - סלילת המדרכה.
...
]א. בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגן-הנשיא השופט גרוס והשופטות קובו ורובינשטיין) מיום 27.3.05 בע"א 3534/02, בגדרו נדחה ערעורה של המבקשת על פסק-דינו של בית-משפט השלום בפתח-תקוה (השופטת באום-ניקוטרה) מיום 4.11.02 בת"א 5222/99.
(3) העירייה ערערה על פסק-הדין בפני בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, ברם ערעורה נדחה.
(ג) ניתן כמובן להתווכח בארוכה באשר לגבולות הפרשנות לנוסח זה: ואולם, לענייננו נראה לי כאמור, כשהמדובר בכספים שגובה הרשות מן האזרח, שיש לנקוט ריסון, ועל כן הלשון "בלבד" מקרבת אותנו אל פרשנותה של שופטת בית משפט השלום שאימץ במלואה בית המשפט המחוזי בענייננו, בדומה לפרשנות השופט שנלר בת"א (פ"ת) 4989/98 ברוניצקי נ' עיריית רעננה (לא פורסם).
נוכח כל האמור, אין בידי להיעתר לבקשה.
המבקשת תשלם שכר טרחתו של בא כוח המשיבים בסך 6,000 ש"ח. ניתנה היום, כ"ז בכסלו תשס"ו (28.12.05).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

טענות התובעת: היטל מדרכה ותאורה הנו תשלום חובה המגיע לרשות המקומית על פי דין.
התובעת יכולה הייתה להגיש בקשת רשות ערעור על החלטת הרשם, ומשלא עשתה כן, היא מנועה מלהעלות פעם נוספת את טענותיה ביחס לסמכות העניינית.
...
סיכומו של דבר, אני סבור כי לבית משפט זה מסורה סמכות לדון בכלל טענות הנתבעת, כטענות בגדר "סמכות נגררת" לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט, וכי אין לחסום את הנתבעת מלהעלות טענותיה במסגרת "תקיפה עקיפה". אבהיר, בנוסף, כי גם לו נפלה שגגה בקביעתי הנ"ל – לא היה בכך כדי להוביל למסקנה כי הנתבעת לא הציגה בטיעוניה כל הגנה.
אשר על כן, אני דוחה את טענת התובעת לפיה הנתבעת לא הציגה כל הגנה וכי יש כבר עתה לקבל את התביעה, כלשונה.
נוכח שינויים בסדרי עבודתי, ובהתאם להנחיית נשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה, כב' השופטת ש' אייזנברג, אני מורה כי תיק זה יידון בפני מותב אחר, בהתאם לכללי השיבוץ.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עמ"מ 7990/20 העובדות הצריכות לעניין המועצה שלחה למערערת (להלן: קופת חולים) דרישות לתשלום היטל סלילת רחובות (כביש ומדרכה) בסכום של 217,862 ש"ח, ולתשלום היטל תעול בסכום כולל של 26,022 ש"ח, בגין נכס של קופת חולים שבתחום שיפוטה.
נטל ורמת ההוכחה: על מי הנטל להוכיח כי לא שולמו דמי הישתתפות בעבר? נטען כי הנטל הוא על המועצה, מאחר שהמידע אמור להיות בידי הרשות המקומית, וקשה להלום כי בעל נכס ישמור ויציג קבלות ומסמכים מלפני 60 שנה (כך נפסק בת"א (מחוזי מר') 3608-04-14 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נ' מי הוד השרון בע"מ, פסקה 13 (14.2.2017); ערעור על פסק הדין נדחה – ע"א 3072/17 מי הוד השרון בע"מ נ' החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ (30.5.2019)).
...
סוף דבר נסכם את דרך הילוכנו: (-) המועצה הנפיקה דרישות לתשלום היטלי פיתוח למערערות עבור נכסים העומדים על תילם ומחוברים לתשתיות מזה שנים רבות, כשלאורך השנים בוצעו עבודות שונות ברחובות גובלים בנכסים.
אלא שהמערערות לא הניחו ראיות בעלות משקל לתמיכה בטענתן כי שילמו בעבר דמי השתתפות או חלף דמי השתתפות, ולכן דין טענותיהן להידחות.
אשר על כן, הערעור נדחה על רוב חלקיו וסעיפיו, למעט בנושא התחשיב שבבסיס חוקי העזר כאמור לעיל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2005 בעליון נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגן-הנשיא השופט גרוס והשופטות קובו ורובינשטיין) מיום 27.3.05 בע"א 3534/02, בגדרו נדחה ערעורה של המבקשת על פסק-דינו של בית-משפט השלום בפתח-תקוה (השופטת באום-ניקוטרה) מיום 4.11.02 בת"א 5222/99.
(2) בתגובת הדיירים לבקשת רשות הערעור נטען, כי הוראות חוק העזר לעניין רחוב משולב ברורות, ותומכות הן באי חיוב הדיירים בהיטל-סלילת המדרכה.
...
בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגן-הנשיא השופט גרוס והשופטות קובו ורובינשטיין) מיום 27.3.05 בע"א 3534/02, בגדריו נדחה ערעורה של המבקשת על פסק-דינו של בית-משפט השלום בפתח-תקוה (השופטת באום-ניקוטרה) מיום 4.11.02 בת"א 5222/99.
(3) העירייה ערערה על פסק-הדין בפני בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, ברם ערעורה נדחה.
(ג) ניתן כמובן להתווכח בארוכה באשר לגבולות הפרשנות לנוסח זה: ואולם, לענייננו נראה לי כאמור, כשהמדובר בכספים שגובה הרשות מן האזרח, שיש לנקוט ריסון, ועל כן הלשון "בלבד" מקרבת אותנו אל פרשנותה של שופטת בית משפט השלום שאימץ במלואה בית המשפט המחוזי בעניינינו, בדומה לפרשנות השופט שנלר בת"א (פ"ת) 4989/98 ברוניצקי נ' עיריית רעננה (לא פורסם).
נוכח כל האמור, אין בידי להיעתר לבקשה.
המבקשת תשלם שכר טירחתו של בא כוח המשיבים בסך 6,000 ש"ח. ניתנה היום, כ"ז בכסלו תשס"ו (28.12.05).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו