מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור על החלטה שלא להאריך מועד להישפט

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כללי ערעור על החלטת בית המשפט קמא מיום 21.3.18 (להלן: ההחלטה) שלא להאריך מועד להשפט.
...
ככל שהדברים נוגעים לפלט "מעקב משלוחים" שהוצא על ידי המשיבה מהמרשתת, סבורני כי ההסתמכות עליו מעלה קשיים - סוגיה זו לא זכתה לליבון עובדתי ומשפטי בבית המשפט קמא או בפניי.
מעבר לנדרש, סבורני שטוב תעשה המשיבה באם תפעל מעת לעת לבדיקת אמינות הדיווחים המתקבלים מדואר ישראל, דווקא משום הכמות המשמעותית של דברי דואר הנשלחים בהסתמך על חזקת המסירה, והנטל הלא קל המוטל על המבקש לסתור את החזקה.
סוף דבר, אני מורה על קבלת הערעור באופן שיוארך המועד להישפט ביחס לדו"ח שמספרו 90508803211.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי ערעור על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בנצרת (כב' השופטת מנאל חליחל-דיאב) מיום 3.1.2019 ולפיה נדחתה בקשת המערער להארכת מועד להשפט (המ"ש 866-12-18 דו"ח מס' 90511548191 להלן: הדו"ח).
בתיקים התלויים ועומדים כיום בבתי המשפט לתעבורה על דו"חות המבוססים על מצלמות א'3, נוהגת המשיבה לתקן את האישום לעבירה שאין בצדה נקודות ועל כן, ייגרם למערער עוות דין אם לא יוארך המועד להשפט.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בהודעת הערעור ובפסיקה אליה הפנו ב"כ הצדדים ולאחר שמיעת טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות.
טענות המערער, אפוא, מבקשות לבוא בגדר "נימוקים מיוחדים" המצדיקים לשיטתו את הארכת המועד להישפט, על פי סעיף 230 לחסד"פ. סבורני כי אין בנימוקים שהעלה, כדי להוות נימוקים מיוחדים כאמור.
על יסוד האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי לא נפלה טעות בהחלטת בית המשפט קמא ולפיכך, הערעור נדחה.

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עם זאת, הבקשה להארכת המועד להשפט במקרה הנידון הוגשה לבית המשפט במסגרת 90 הימים הקבועים על פי חוק, וסמוך למועד תשלום הדו"ח. נתונים אלו יש בהם כדי ללמד כי המבקשת לא ויתרה על זכותה להשפט, ולא נזכרה בדיעבד כי היא אינה משלימה עם האמור בדו"ח. אציין בעיניין זה כי ב"כ המשיבה הפניתה בתגובתה לעפ"ת (מר') 40365-02-21 אפריק נ' מדינת ישראל (21.4.2021), שם בית המשפט דחה את העירעור על החלטת בית המשפט לתעבורה שלא להאריך את המועד להשפט.
...
אם כן, נוכח הנסיבות המתוארות בבקשה וטענת המבקשת כי לא קיבלה את הדו"ח המקורי לביתה, ומסקנתי כי המבקשת לא ויתרה על זכותה להישפט, אני סבורה כי אין לחסום בפני המבקשת את הדרך להישפט בגין הדו"ח נשוא הבקשה וכי יש להאריך לה את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון.
מטעמים אלה, אני נעתרת לבקשה ומאריכה את המועד להישפט בגין הדו"ח, שמספרו 90522949149, וזאת בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 500 ש"ח, שישולמו תוך 30 יום ולא יאוחר מיום 10.11.22.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

<#4#> פסק דין ערעור על החלטת בית משפט קמא שלא להאריך את המועד להשפט.
...
לפנים משורת הדין אני סבור, ללא משהו שיחייב את המשיבה ומבלי שהדבר יהווה תקדים, כי יש ליתן לו הזדמנות ולבוא לקראתו.
לכן, קבלת הערעור משמעה, סחבת התיק, שסיכויי הרשעתו של המערער גבוהים בשעה שלא עמד בהוראות הדין בפרק הזמן שניתן לו. למערער 36 הרשעות קודמות במרשם התעבורתי שלו, מתוכן 5 הרשעות בגין עבירות דומות, לאור כך אנו סבורים כי יש לדחות את הערעור.
החלטתי זו אין בה כדי להוות תקדים למקרים אחרים, שכן כל מקרה הוא מקרה שונה ואל לנו לחשוש מתקדימים שעה שהנסיבות מצדיקות המתקת שורת הדין כפי שמתחייב במקרה זה. השורה התחתונה היא שאני מקבל את הערעור ומאריך את המועד להישפט.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כללי ערעור על החלטת בית המשפט קמא מיום 21.3.18 (להלן: ההחלטה) שלא להאריך מועד להשפט.
...
ככל שהדברים נוגעים לפלט "מעקב משלוחים" שהוצא על ידי המשיבה מהמרשתת, סבורני כי ההסתמכות עליו מעלה קשיים-סוגיה זו לא זכתה לליבון עובדתי ומשפטי בבית המשפט קמא או בפניי.
מעבר לנדרש, סבורני שטוב תעשה המשיבה באם תפעל מעת לעת לבדיקת אמינות הדיווחים המתקבלים מדואר ישראל, דווקא משום הכמות המשמעותית של דברי דואר הנשלחים בהסתמך על חזקת המסירה, והנטל הלא קל המוטל על המבקש לסתור את החזקה.
סוף דבר, אני מורה על קבלת הערעור באופן שיוארך המועד להישפט ביחס לדו"ח שמספרו 90508803211.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו