מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור על הוצאת קטינות ממשמורת האם

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 5463/11 ע"פ 6328/11 לפני: כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור כבוד השופט א' שהם כבוד השופטת ד' ברק-ארז המערערת בע"פ 5463/11 והמשיבה בע"פ 6328/11: פלונית נ ג ד המשיבה בע"פ 5463/11 והמערערת בע"פ 6328/11: מדינת ישראל ערעורים על הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 16.6.2011 בת"פ 8150/08 שניתן על ידי כבוד השופט י' צלקובניק תאריך הישיבה: כ"ד בשבט התשע"ג (4.2.2013) בשם המערערת בע"פ 5463/11: בשם המשיבה בע"פ 6328/11: עו"ד ציון אמיר עו"ד ציון אמיר; עו"ד דוד ליבאי; עו"ד דנה וייס בשם המשיבה בע"פ 5463/11 והמערערת בע"פ 6328/11: עו"ד איתמר גלבפיש ][]פסק-דין
הכרעתנו לאחר ששקלנו את הדברים הגענו לכלל דיעה כי יש לדחות את ערעורה של האם על הרשעתה בעבירה של הפרת הוראה חוקית ולקבל את ערעורה של המדינה על זיכויה מן העבירה של הוצאת קטין ממשמורת.
...
מעבר לכך, אנו סבורים כי על מנת לתת משמעות למונח "הוצאה", תוך הבחנתו מכל הפרה "רגילה" של תנאי המשמורת, על הפעולה שנעשתה בקטין להיות הפרה בעלת אופי קבוע ומתמשך.
אחר הדברים האלה הגענו אפוא לידי מסקנה כי יש לדחות את ערעורה של האם ולקבל את ערעורה של המדינה.
בהתחשב בטיעונים עובדתיים שבאי-כוחה של האם ציינו שיבקשו להעלות אנו מחליטים כי הדיון בגזר הדין יוחזר לבית המשפט קמא.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 5463/11 ע"פ 6328/11 לפני: כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור כבוד השופט א' שהם כבוד השופטת ד' ברק-ארז המערערת בע"פ 5463/11 והמשיבה בע"פ 6328/11: פלונית נ ג ד המשיבה בע"פ 5463/11 והמערערת בע"פ 6328/11: מדינת ישראל ערעורים על הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 16.6.2011 בת"פ 8150/08 שניתן על ידי כבוד השופט י' צלקובניק תאריך הישיבה: כ"ד בשבט התשע"ג (4.2.2013) בשם המערערת בע"פ 5463/11 והמשיבה בע"פ 6328/11: עו"ד ציון אמיר בשם המשיבה בע"פ 5463/11 והמערערת בע"פ 6328/11: עו"ד איתמר גלבפיש פסק-דין
הכרעתנו לאחר ששקלנו את הדברים הגענו לכלל דיעה כי יש לדחות את ערעורה של האם על הרשעתה בעבירה של הפרת הוראה חוקית ולקבל את ערעורה של המדינה על זיכויה מן העבירה של הוצאת קטין ממשמורת.
...
מעבר לכך, אנו סבורים כי על מנת לתת משמעות למונח "הוצאה", תוך הבחנתו מכל הפרה "רגילה" של תנאי המשמורת, על הפעולה שנעשתה בקטין להיות הפרה בעלת אופי קבוע ומתמשך.
אחר הדברים האלה הגענו אפוא לידי מסקנה כי יש לדחות את ערעורה של האם ולקבל את ערעורה של המדינה.
בהתחשב בטיעונים עובדתיים שבאי-כוחה של האם ציינו שיבקשו להעלות אנו מחליטים כי הדיון בגזר הדין יוחזר לבית המשפט קמא.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

השופטת ג' לוין: לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעינייני מישפחה (כב' השופטת ר' אטדגי-פריאנטה) מיום 6.9.2021 בארבע תובענות שהתנהלו בין הצדדים, בני זוג לשעבר, בקשר לשלושת ילדיהם.
הומלץ כי הקטינה מ' תישאר במשמורת האם.
הסעדים להם עותר האב בעירעור הם ביטול המשמורת המלאה שנקבעה לאם; קביעת זמני שהות עם האב ולחילופין הוצאת הקטינות למסגרת חוץ ביתית; חיוב האם להשיב את מלוא המזונות ששולמו לידיה החל ממועד הגשת התביעה או ממועד הבקשה לצוו ההגנה הראשון שהגישה, ולחילופין, ביטול הליכי הגבייה בהוצאה לפועל לגביית דמי המזונות הזמניים; חיוב האם לשלם פיצוי כספי ראוי שישקף את חומרת מעשיה.
...
ממכלול הראיות שנפרשו בפני בית המשפט עולה תמונה עגומה וקיצונית של אם אשר הסיתה את שלושת ילדיה כנגד אביהם, והשחירה אותו כל כך, עד שאינם רוצים לפגוש בו או לשוחח איתו.
נוכח כל האמור, אציע לחבריי להעמיד את הפיצוי הנזיקי על סך של 400,000 ₪.
המשיבה תשלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 15,000 ₪.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (השופט נ' שילה) ברמ"ש 55541-04-23 מיום 23.5.2023, שבגדרו נדחה ערעור המבקש על החלטת בית המשפט לעינייני מישפחה בתל אביב – יפו (השופט י' שקד) בצב"נ 4500-08-22 מיום 20.4.2023 שבמסגרתה הוארך צו ביניים בעיניין ילדי המבקש שניתן ביום 12.7.2022 לפי סעיף 12 לחוק הנוער (טפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן בהתאמה: הקטינים וחוק הנוער).
רקע בתמצית ביום 12.7.2022 נעתר בית המשפט לעינייני מישפחה לבקשת עו"ס לחוק הנוער למתן צו ביניים בעיניין הקטינים לפי סעיף 12 לחוק הנוער, והורה על הוצאת הקטינים ממשמורת המבקש והעברתם למשמורת המשיבה 1 כקלט חרום, כאשר זמני השהות של הקטינים עם המבקש יתקיימו בפקוח במרכז קשר (להלן בהתאמה: הצוו והמשיבה).
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה שלפניי על נספחיה, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות אף ללא צורך בתשובה.
כמו כן, לא שוכנעתי כי מתן רשות ערעור בענייננו דרוש למניעת עיוות-דין.
לא ראיתי, אפוא, אף לגוף העניין, עילה להתערב בהחלטה, ונימוקיו ומסקנותיו של בית המשפט המחוזי בעניין מקובלים עליי אף הם. אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית מכוח סמכותי לפי תקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, אשר הוחלה גם על בקשות רשות ערעור בענייני משפחה, מכוח תקנה 44 לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בע"מ 7456/23 לפני: כבוד השופטת י' וילנר המבקשת: פלונית נ ג ד המשיבים: 1. המחלקה לשירותים חברתיים-עיריית עכו 2. פלוני 3. היועצת המשפטית לממשלה 4. פלוני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי חיפה (השופט נ' סילמן) מיום 14.9.2023 בענ"א 9088-09-23 בשם המבקשת: עו"ד אורי א. בן שושן בשם המשיבות 1 ו-3: עו"ד איילת עומר-ליפשיץ בשם המשיב 2: עו"ד ירון אלטרזון בשם המשיב 4: עו"ד גלית ביטון לנקרי ][]החלטה
יודגש, כי אכן הוצאת קטין ממשמורת הוריו היא בגדר מוצא אחרון (ראו, למשל: רע"א 5657/13 פלונית נ' המחלקה לשירותים חברתיים תל אביב, פס' 13 (22.08.2013); רע"א 8294/21 עו"ס לחוק הנוער, לישכת הרווחה, רמת אשכול נ' פלוני, פס' 24 (20.12.2021)).
ואולם, מעמדת גורמי המיקצוע, אשר המליצו פה אחד על הוצאת הקטין למסגרת חוץ ביתית – עולה באופן נהיר כי אין מנוס מהמסקנה כי נסיבותיו הקשות של הקטין, לצד מאמצים רבים להעניק לו טפול בקהילה, מצדיקים את הוצאתו למסגרת שבה הוא שוהה כיום.
...
מכאן הבקשה שלפניי, שבגדרה חוזרת המבקשת על עיקר טענותיה בפני הערכאות הקודמות, וטוענת, בין היתר, כי הבקשה מעוררת שאלה משפטית בעלת השלכות רוחב באשר להיקף ההתערבות השלטונית בזכות להורות; כי קיים "מדרג" בחוק הנוער, שלפיו יש למצות את החלופות המעוגנות בסעיפים 3(1) ו-3(2) לחוק הנוער, טרם הפעלת סעיפים 3(3) ו-3(4) לחוק; וכי לפיכך היה על בית המשפט להעניק לה הזדמנות להוכיח את כשרותה ההורית ולממש תכניות טיפול בקהילה טרם הקביעה כי אין מנוס מהוצאת הקטין למסגרת חוץ ביתית.
כן, לא שוכנעתי כי מתן רשות ערעור דרוש על-מנת למנוע עיוות דין.
ואולם, מעמדת גורמי המקצוע, אשר המליצו פה אחד על הוצאת הקטין למסגרת חוץ ביתית – עולה באופן נהיר כי אין מנוס מהמסקנה כי נסיבותיו הקשות של הקטין, לצד מאמצים רבים להעניק לו טיפול בקהילה, מצדיקים את הוצאתו למסגרת שבה הוא שוהה כיום.
אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית מכוח סמכותי לפי תקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, אשר הוחלה גם על בקשות רשות ערעור בענייני משפחה, מכוח תקנה 44 לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו