מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור על דחיית תביעה על הסף

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

גם הפעם לא השלימו הנתבעים עם התוצאה והגישו ערעור בע.א. 598/20 על דחיית התביעה על הסף לביהמ"ש העליון וערעור זה נדחה בהסכמה ביום 21/02/2021.
...
סוף דבר הנני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 483,921.7 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 4.4.22 ועד לתשלום בפועל.
בנוסף ישלמו הנתבעים לתובע, מחצית מסכום האגרה כפי ששילם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום.
כמו כן, ישלמו הנתבעים לתובע, את שכר המומחים כפי ששילם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ובנוסף ישלמו הנתבעים לתובע, שכ"ט עו"ד בסך 60,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המערער משיג על דחיית התביעה על הסף מבלי שנשמעו ראיות הצדדים וטוען כי דחיית תביעה על הסף הנו סעד חריג שיינתן במשורה, כאשר התנאים למחיקת תביעה על הסף לא היתקיימו.
...
לא מצאנו כל טעות בפסק הדין המחייבת התערבות ערכאת הערעור.
אמנם דחיית תביעה על הסף הוא סעד חריג, אולם בנסיבות העניין אנו סבורים כי היה מקום לדחות את התביעה על הסף, שכן אף אם תישמע התביעה ותתקבלנה כל הראיות שמבוקש הגשתן, אין בכך כדי להצדיק ביטול פסק הדין בהליך הקודם.
בענין ההוצאות ושכ"ט עו"ד, בשים לב לעובדה, כי המערער אינו משלים עם פסק דין חלוט וכל ניסיונותיו לבטל אותו פסק דין נדחו ובפנינו הליך נוסף שאף הוא נדחה מצאנו לחייב את המערער בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בהרצליה (כב' השופט גלעד הס) מיום 7.11.21 בת"א 46154-01-21 לפיה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק התביעה שהוגשה נגדה על הסף.
...
בשלב זה, אני סבורה אין מקום להתערב בקביעת בימ"ש קמא לפיה ניתן לדון בשאלת הבעלות כשאלה אגבית.
אין במסקנה אליה יגיע בימ"ש קמא ביחס למחלוקת בבעלות כדי להוות קביעה במחלוקת בבעלות גופה, אלא אך ורק ככל שהדבר נוגע לתביעת סילוק יד. קביעה שיפוטית בדבר קיומן של זכויות בעלות במקרקעין מסורה לסמכות שיפוט של ביהמ"ש המחוזי.
לסיכום: לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת כופרת בטענות להפרת חובה כלשהיא כלפי התובעים, ועוד טוענת שאפילו הופרה כזו חובה, הרי שנותק כל קשר סיבתי בין ההפרה לנזקים הנטענים, שכן התובעים בחרו להגיש תגובה רשלנית לבקשה לסילוק תביעת שירביט על הסף ובחרו גם שלא להגיש ערעור על ההחלטה לדחיית התביעה על הסף.
...
התובעים הגישו, באמצעות פרקליט אחר, תגובה לבקשה לסילוק תביעת שירביט על הסף מחמת התיישנות, אך בהחלטה מיום 10.9.19 נדחו טענות התובעים, התקבלה טענת שירביט, ונפסק שתביעת שירביט נדחית על הסף מחמת התיישנות.
כך נפסק: "תביעת רשלנות נגד עורך דין בגין שאלות ששאל, או שנמנע לשאול, במסגרת דיון בבית משפט אינה פשוטה עיונית, ובודאי קשה מאוד להוכחה, וכדי שתתקבל טעונה היא מובהקות יתרה. על מנת לקבל את התביעה, על בית המשפט לשים עצמו בנעלי המותב אשר דן בתיק שלגביו נטענת הרשלנות, ולבחון באופן היפותטי כיצד היה מתפתח המשפט אילו נשאלה השאלה שעורך הדין נמנע – כנטען ברשלנות – מהצגתה לעד. קרי, על בית המשפט להכריע כיצד היה העד משיב לשאלה, כיצד היתה משנה תשובה זו את מערך השיקולים, ובסופו של דבר – לשער, כמעט לנחש, כיצד היה מכריע המותב המקורי בתביעה כמכלול" (ע"א 9022/08 מגורי-כהן נ' עו"ד קמר [פורסם בנבו], 3.5.10).
לסיכום: התובעים שכרו את שירותי הנתבעת בפברואר 2007 להגשת תביעה נגד שירביט לפיצוי בהתבסס על פוליסת ביטוח ואירועי נזילה ונזק שאירעו בסוף 2015 ובתחילת 2016.
ואשר על כן אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 96,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נידרשתי כבר לעניינו של התיק קמא בע"א 17745-05-22 סילביה מזרחי נ' עריית אור יהודה, אז הגישה המערערת ערעור על דחיית תביעתה על הסף נגד הנתבעת 1 בתיק קמא – עריית אור יהודה.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הערעור להידחות בהתאם לתקנה 148 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018.
הממצאים שנקבעו בפסק הדין תומכים במסקנה המשפטית ואין בפסק הדין טעות שבחוק.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחה הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו