מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור נמחק על הסף

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ר' בהקשר זה עפ"ג 5757-09-16, פהימה נ' מדינת ישראל: באשר לרכיב הפיצויים, דין העירעור להמחק על הסף מחמת אי צירוף נפגעי העבירה כמשיבים בעירעור.
...
ר' בהקשר זה עפ"ג 5757-09-16, פהימה נ' מדינת ישראל: באשר לרכיב הפיצויים, דין הערעור להימחק על הסף מחמת אי צירוף נפגעי העבירה כמשיבים בערעור.
אכן, המשיבה לא ביקשה בערכאה הדיונית לחייב את המערער בפיצוי נפגעי העבירה, ולפיכך לא נשמעו טיעונים לעניין זה בבית משפט קמא, אולם לב"כ המערער ניתנה אפשרות לטעון לפנינו לגופו של עניין, ולאחר ששמענו את טענותיו, לא מצאנו כי נפלה טעות בגזר דינו של בית משפט קמא בפסיקת הפיצויים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבה הגישה ביום 26.9.21 תגובה לבקשה לעיכוב הליכים והביעה את היתנגדותה בציינה, בין יתר טענותיה, כפי שאלה פורטו בהרחבה בתגובתה לערעור, שהמבקשת הגישה את ערעורה באיחור רב, וכי דין העירעור להמחק על הסף וגם לגופו של עניין.
...
החלטתי לקבל את הערעור, וזאת בהתחשב, בין היתר, גם בפרק הזמן הקצר שעד לדיון בערעור הקבוע ליום 6.12.21, ולהורות על המשך עיכוב ביצוע פינוי המבקשת מן הנכס, עד למתן החלטה אחרת על ידי בית משפט קמא.
הואיל והמבקשת הפקידה בבית משפט זה את הסכום של 7,500 ₪, אני מורה בזאת למזכירות בית-המשפט להעביר את הסכום הנ"ל של 7,500 ₪ לקופת בית משפט השלום, לתיק רער"צ 24709-06-21, וזאת על חשבון הסכום של 15,000 ₪ שעל המבקשת להפקידו.
אני מוסיף ומורה, שעל המבקשת להפקיד בקופת בית משפט השלום את היתרה בסך של 7,500 ₪ לא יאוחר מתאריך 8.11.2021, כתנאי לעיכוב הביצוע על-פי החלטתי זו. ככל שלא תופקד היתרה הנ"ל בסך 7,500 ₪, יהא עיכוב הביצוע בטל ומבוטל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

רובן ככולן מבקשות להשיג על קביעתו העקרונית של בית המשפט המחוזי, שלפיה הר"י מחויבת בתשלום דמי שימוש ראויים, וכן על ההנחות העומדות בבסיס קביעה זו. דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי על טענותיה של הר"י, באתי לכלל מסקנה כי דין העירעור – להמחק על הסף.
...
רובן ככולן מבקשות להשיג על קביעתו העקרונית של בית המשפט המחוזי, שלפיה הר"י מחויבת בתשלום דמי שימוש ראויים, וכן על ההנחות העומדות בבסיס קביעה זו. דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי על טענותיה של הר"י, באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור – להימחק על הסף.
אמנם, תקנה 149(4) לתקנות, קובעת כי "הוגש ערעור בזכות במקום שבו היה על המערער להגיש בקשת רשות ערעור, רשאי בית המשפט לדון בערעור כבקשת רשות ערעור", אך בנסיבות העניין, לא ראיתי הצדקה להורות על כך. אף אם ערעורה של הר"י היה מוגש כבקשת רשות ערעור – היה דינו להידחות על הסף.
משבאנו לכלל מסקנה, כי דינה של בקשת רשות ערעור להידחות אף היא, ולהר"י לא תצמח כל תועלת מדיון בערעורה כבקשת רשות ערעור, הרי שאין מקום לסרבל את הדיון ולעשות כן; התוצאה – אחת היא.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

מכיוון שלא הוגשה בקשה להארכת מועד כאמור, לא ראיתי מקום להכריע בסוגיה זו. המערער רשאי, כמובן, להגיש בקשה להארכת מועד אשר תדון בהתאם לאמות המידה הנהוגות בעיניין זה. דין העירעור להמחק על הסף, איפוא.
...
מאחר שרשות ערעור לא התבקשה וממילא לא ניתנה, סבורים המשיבים 3-2 כי דין הערעור להידחות על הסף.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, סבורני כי ההליך הנכון הוא בקשת רשות ערעור, ולא ערעור בזכות.
מכיוון שלא הוגשה בקשה להארכת מועד כאמור, לא ראיתי מקום להכריע בסוגיה זו. המערער רשאי, כמובן, להגיש בקשה להארכת מועד אשר תידון בהתאם לאמות המידה הנהוגות בעניין זה. דין הערעור להימחק על הסף, אפוא.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

המערער טען כי דינו של הליך פשיטת הרגל בעיניינו, אשר ניפתח בחודש אוגוסט 2020 (עם הגשת הבקשה למתן צו כנוס נגדו) ולאחר כניסת חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: החוק) לתוקף – להמחק על הסף, בהעדר סמכות עניינית ומקומית לבית המשפט המחוזי בירושלים.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו