מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערבות צד ג' בהליכי הארכת מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

נכון למועד מתן החלטה זו, הוארך מעצרו עד תום ההליכים כבר ארבע-עשרה פעמים.
ביום 15.10.2019 קיבל בית משפט קמא (כב' השופט אברהם הימן) את המלצת שירות המבחן המעודכנת (שהוגשה ביום 9.7.2019), והורה על המרת מעצר העורר מאחורי סורג ובריח במעצר תחת פקוח אלקטרוני, תוך הטלת תנאים מגבילים, ובכלל זה: הפקדה כספית בסך של 50,000 ש"ח, הפקדת ערבות עצמית על סך של 100,000 ש"ח, הפקדת ערבות צד ג' על סך של 100,000 ש"ח על ידי כל אחד מהמפקחים, וכן איסור יציאה מהארץ.
...
בסופו של הדיון, ניתנה החלטתי לפיה על הצדדים להידבר ביניהם ולהודיע האם הגיעו להבנות.
לאחר עיון בערר ובתגובות הצדדים, וכן לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בעל-פה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר להתקבל באופן חלקי.
סוף דבר: הערר מתקבל באופן חלקי, כאמור בפסקה 15 לעיל.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

המשיבה נעצרה עד תום ההליכים המשפטיים נגדה, אך ביום 30.12.2020, לאחר שהסתיימה תקופת המעצר, לא ביקשה המבקשת את הארכת מעצרה.
משכך, מצאתי להורות כדלקמן: הצדדים יגישו בהקדם האפשרי לבית משפט השלום ברמלה הודעה על המתוה שנידון בדיון לפניי, כך שבכפוף לחתימת אמה של המשיבה על ערבות צד ג' בסך 12,000 (שתחתם באילת), היא תשוחרר ממעצרה.
...

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בש"פ 6586/21 לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקשת: מדינת ישראל נ ג ד המשיב: אורן קובי בקשה להארכת מעצר בפקוח אלקטרוני לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 תאריך הישיבה: ד' בחשון התשפ"ב (10.10.2021) בשם המבקשת: עו"ד עינת גדעוני בשם המשיב: עו"ד ששי גז; עו"ד ערן ערבה; עו"ד שחר ליס ][]החלטה
בית המשפט הורה כי על המשיב יאסר שימוש בטלפון וברשת האנטרנט, והורה על הפקדת ערבות עצמית בסך חצי מיליון ש"ח, ערבות צד ג' שתחתם על ידי כל אחד מהמפקחים בסך 100,000 ש"ח וכן הפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 250,000 ש"ח. בהמשך, הגיעו הצדדים להסכמה לגבי חלונות בפקוח האלקטרוני ונקבע כי שירות המבחן יגיש תסקיר לעניין מפקחים נוספים שיציע המשיב.
כידוע, בבקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק המעצרים בית המשפט יאזן בין זכותו של הנאשם לחירות לבין הצורך בשמירה על בטחון הציבור ועל תקינות ההליך הפלילי (בש"פ 5240/21 מדינת ישראל נ' אוחנה, פסקה 5 (5.8.2021); בש"פ 7239/18 מדינת ישראל נ' אבו כשק, פסקה 8 (24.10.2018)).
...
אחרים נרשמו כבעלים ודירקטורים בקבוצת סאמיט, אך בפועל ניהל אותה המשיב, תוך נקיטת אלימות ואיומים (להרחבה, ראו החלטתי בבש"פ 2931/21 קובי נ' מדינת ישראל, פסקאות 7-1 (24.5.2021) (להלן: בש"פ 2931/21)).
לאחר שעיינתי בבקשה והאזנתי לטענות הצדדים בדיון לפניי מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
סוף דבר: בכפוף לאמור לעיל, מוארך מעצרו בפיקוח אלקטרוני של המשיב ב-90 ימים החל מיום 16.10.2021 או עד למתן פסק דין בת"פ 48527-11-20 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, הכל לפי המוקדם.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה שנייה מטעם המדינה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים) – וזאת, בתשעים ימים החל מיום 9.7.2022 או עד למתן פסק דין בת"פ (מחוזי חיפה) 19561-07-21 (להלן: ההליך העקרי), לפי המוקדם.
לאחר שעיינתי בתסקיר המעצר המשלים מיום 24.5.2022, ובמבט הצופה את פני העתיד, ברצוני להוסיף ולציין כי לקראת הארכת מעצרו הבאה של המשיב, ככל שתדרש, יהא על שירות המבחן לערוך תסקיר מעצר עדכני לגבי המשך המעצר תוך בחינת האפשרות להעביר את המשיב למעצר באזוק אלקטרוני במקום המרוחק מסביבת מגוריה של נפגעת העבירה, אשר הוצע מטעמו ואשר ינוהל תחת פיקוחם של המפקחים המוצעים – בכפוף לתנאים כדלקמן: השלמת עדותה של נפגעת העבירה או ויתור התביעה על עדותה; ועל התביעה מוטל לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי שעדות זאת תמסר לפני ההארכה השלישית, ככל שהתביעה מעוניינת בעדות.
הפקדת מזומנים או ערבות בנקאית בסכום שייקבע על ידי בית המשפט המחוזי, אשר לא יפחת מ-150,000 ש"ח. הפקדת התחייבות עצמית וערבות צד ג' בסכום שייקבע על ידי בית המשפט המחוזי.
...
טענות אלה נדחות אפוא בזאת.
ואולם: אין אני מקבל את עמדת המדינה, שנשמעה בפניי, לפיה העברת המשיב לאזוק אלקטרוני מחוץ לכלא לא תהא אפשרית גם אחרי עדותה של נפגעת העבירה מטעמים הקשורים לשלומה הנפשי.
בכפוף לאמור לעיל, בקשת המדינה מתקבלת אפוא.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בכתב האישום תואר, כי ביום 15.5.2022, הורה בית משפט השלום בירושלים, במסגרת מ"י 18079-05-22, על שיחרורו של הנאשם בתנאים מגבילים, ובין היתר, התייצבות לחקירה ובבית משפט לפי דרישה, מעצר בית מלא עד ליום 19.5.2022, הפקדה, ערבות עצמית וערבות צד ג' על ידי אימו יאנה קרילובצקי (להלן: "הערבה" ו- "ההוראה החוקית").
בתאריכים 19.5.2022 ו-23.5.2022, במסגרת הליך המ"י דלעיל, הוארך מעצר הבית עד לתאריך 25.5.2022 בשעה 12:00.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו