מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערבות בנק לא מוגבלת

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

הערבון יופקד במזומן או בערבות בנקאית לא מוגבלת בזמן לטובת המבקשות וזאת עד ליום 31.10.18 (בשים לב לחג הסוכות המתקרב).
...
זאת ועוד, וכפי שהצביעו על כך נכונה המבקשות בתגובתן לתשובת המשיבה, טענות אלו של המשיבה לא נתמכו בתצהיר, כנדרש על פי הוראות סעיפים214(א) ו - 241(ג) לתקסד"א. באשר לטענת המשיבה כי הבקשה מוקדמת, שכן טרם ניתנה למבקשות הרשות להתגונן, אבהיר, כי לנוכח האמור בראשית החלטתי זו, על מתן רשות להתגונן למבקשות, טענה זו אינה רלוונטית עוד.
עם זאת אבהיר, כי דין בקשת המבקשות בדבר הפקדת הערובה היה להתקבל גם לולא הייתי דנה במסגרת החלטתי זו בבקשת המבקשות למתן רשות להתגונן ואף אם לא הייתי נותנת להן במסגרתה רשות להתגונן.
לאור כל האמור לעיל ובשקלול כל הטענות והשיקולים, מצאתי לנכון להורות על חיוב המשיבה בהפקדת עירבון בסך של 4,500 ₪.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, הנני מורה כי העורר יפקיד סכום נוסף של 20,000 ש"ח במזומן או באמצעות ערבות בנקאית לא מוגבלת בזמן, כך שסכום ההפקדה יעמוד על 50,000 ש"ח בסך הכל.
...
לפיכך, הנני מורה כי העורר יפקיד סכום נוסף של 20,000 ש"ח במזומן או באמצעות ערבות בנקאית לא מוגבלת בזמן, כך שסכום ההפקדה יעמוד על 50,000 ש"ח בסך הכל.
אשר על כן, הערר מתקבל.
הנני מורה על שחרורו של העורר לחלופת מעצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 18 לעיל ובכפוף לעמידה בהם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כפי שיובהר לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה ולהורות לתובע להפקיד בקופת בית המשפט סך כולל של 400,000 ₪ להבטחת הוצאות שתי קבוצות הנתבעים הנ"ל. זאת, בין במזומן ובין בדרך של ערבות בנקאית שאינה מוגבלת בזמן.
...
ספק אם היה הבנק בוחר לפעול באופן המוביל לכניסת הקבוצה לפירוק, לולא סבר כי אין מנוס מכך.
אף אם יש ממש בטענת התובע כי דין הבקשה להבחן מהבחינה הפורמאלית כבקשה לפי תקנה 519 לתקנות סד"א, הרי שקיימים שיקולים משמעותיים לסטות מהאופן הרגיל בו נבחנות בקשות בהתאם לתקנה זו. נמצא כי מתקיימים במקרה דנן שיקולים דומים לאלה הקיימים בתביעה של חברה.
אין לאפשר מעקף כאמור, גם ביחס לרכיב הערובה להוצאות וזאת למעט באשר לגובה ההפקדה, שיהא מתון יותר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הפקדת הערובה תבוצע עד ליום 9.6.19, אם בדרך של הפקדה כספית בפועל ואם בדרך של הפקדת ערבות בנקאית, לא מוגבלת בזמן, לטובת הנתבעים.
...
מובן מאליו שככל שהתובע בהתנהלותו הוא זה שגורם לגידול בלתי הכרחי בהיקף ההוצאות שנגרמות לצד שכנגד, יהיה בכך כדי להגביר את הנטייה להיעתר לבקשה לחיוב בהפקדת ערובה (ככל שמתקיימים התנאים האחרים) ובוודאי כדי להשליך על שיעור הערובה שבה יחויב התובע.
לאור אלו מצאתי שדין הבקשה להתקבל, כאמור.
הבקשה מתקבלת אפוא והתובעים, יחד ולחוד, יפקידו בקופת בית המשפט ערובה להוצאות הנתבעים, בסך של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סוף דבר במכלול האמור לעיל, ובאיזון הנידרש בשלב זה אני מחייבת את התובעת להפקיד בקופת בית המשפט בתוך 30 יום סך 140,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית לא מוגבלת בזמן, כתנאי להמשך היתדיינות בתיק זה. עם היתקדמות ההליך, וככל שתשתתנה הנסיבות ניתן יהא לשוב ולשקול צורך בשינוי סכום הערובה.
...
על אף טענות הנתבעות שהן תידרשנה בהליך לחוות לדעת יקרות לא שוכנעתי שכבר בשלב זה בפתיחת ההליך, טרם הגישה התובעת ראיותיה וטרם נדונה הבקשה לסילוק על הסף, אכן כצעקתה.
בהינתן האמור עד כאן, בשים לב לקשת השיקולים שאמורים ללוות תביעה מטעם נציגות בית משותף, באתי לידי מסקנה שהפקדת הסכום בגובה של 140,000 ₪ הוא מידתי.
סוף דבר במכלול האמור לעיל, ובאיזון הנדרש בשלב זה אני מחייבת את התובעת להפקיד בקופת בית המשפט בתוך 30 יום סך 140,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית לא מוגבלת בזמן, כתנאי להמשך התדיינות בתיק זה. עם התקדמות ההליך, וככל שתשתתנה הנסיבות ניתן יהא לשוב ולשקול צורך בשינוי סכום הערובה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו