מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עקומת שמיעה אינה תואמת נזק מרעש תעסוקתי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תביעת התובע להכרה בליקוי השמיעה ובטנטון מהם הוא סובל כ "פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995, נדחתה על ידי הנתבע במכתב הדחיה מ- 27.10.11, בנימוק, כי עקומת השמיעה שאובחנה אצל התובע אינה תואמת לנזק מרעש ממקור תעסוקתי, וכי הנזק לשמיעתו של התובע, כמו גם הטינטון, התפתחו על רקע מצב תחלואתי טבעי.
...

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תביעת התובע להכרה בליקוי השמיעה ובטנטון מהם הוא סובל כ "פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - "החוק"), נדחתה על ידי הנתבע במכתב הדחיה מ- 27.10.11, בנימוק, כי עקומת השמיעה שאובחנה אצל התובע אינה תואמת לנזק מרעש ממקור תעסוקתי, וכי הנזק לשמיעתו של התובע, כמו גם הטינטון, התפתחו על רקע מצב תחלואתי טבעי.
...
בתשובה לשאלה, האם די לעיין באודיוגרם ובתקן האודיולוגי על מנת להגיע למסקנה שמקור ליקוי השמיעה של התובע, הינו בתהליך הזדקנות, הסביר המומחה, פעם נוספת, מהו התקן האודיולוגי המקובל, כיצד צריך להיראות אודיוגרם המתעד ליקוי שמיעה שמקורו בחשיפה לרעש מזיק, תוך כמה שנים מתגבש הנזק.
" קביעותיו הרפואיות של המומחה שהתמנה עומדות במבחן הסבירות וההיגיון ולא מצאנו כל נימוק או טעם המצדיק שלא לאמץ את חוות הדעת של המומחה - יועץ רפואי מטעם בית הדין.
אשר על כן, דין התביעה להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

· אודיומטריה התנהגותית - מכון מכבי- 14.12.17 (ובהתייחס לערכי ההולכה הסנסורית/BC שהם הרלוואנטיים לניזקי שמיעה מרעש): · תחום תדרי הדיבור- DB 31/30-RT/LT – PT/BC · תדרים גבוהים- · KHZ 3- DB 45/45 – PT/BC · KHZ 4- DB 45/40 ובסה"כ: עקומת שמיעה כגון זו תיתכן, ובין היתר, כתולדת חשיפה לרעש כמו גם כתולדת גורמי סיכון נוספים ונלווים קרי- יתר טריגליצרידים, יתר כולסטרול וגיל.
האם לאור העובדה שאין בידיך בדיקות שמיעה מהעשור הראשון סביר יותר להניח כי ירידת השמיעה אצל התובע היתקיימה לאורך שנות עבודתו בהתאם לחישוב על פי הנתונים שצרפת כך שירידת השמיעה עקב חשיפה לרעש תואמת את המחקרים לפיהם הירידה המשמעותית נוצרה בין 10 ל-15 השנים הראשונות לחשיפה לרעש בעבודה? "מכיוון שאין בידי אודיומטריה ו/או דווח בגין זאת מהעשור הראשון אזי, לעניות דעתי המקצועית, אין כל מקום וסיבה להשערות בנידון אלא ולהתייחס לחור המצוי ברשותנו, וכנדרש". בחוות דעתך אין היתייחסות לטינטון.
הווה אומר,כל נזק בשמיעה ובכל תדר יכול להיות גורם אתיופתוגני בהתארעות תסמין הטנטון, ומה ששכיח הנו העובדה שבד"כ בחשיפה תעסוקתית לרעש, הנזק השמיעתי הנו בעיקר בתחום התדרים הגבוהים.
בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי מדובר בקשר סיבתי חלקי שמספיק לצורך ההכרה במחלת מיקצוע כתאונת עבודה: "קביעתו של ד"ר ברקו לפיה "מחוסר מעקב שמיעתי לא ניתן לומר איזה מהגורמים, תחלואה או חשיפה לרעש, הוא הדומינאנטי יותר בקביעת המצב השמיעתי הקיים", משמעה כי מדובר בשני גורמים שווי משקל, וכי השפעת החשיפה לרעש מזיק בעבודתו של המערער על התפתחות הליקוי בשמיעתו היא משמעותית, ואינה פחותה בהרבה מהשפעת הגורם התחלואי".
...
לפיכך, על יסוד חוות דעת המומחה הרפואי והשלמותיה, ומשעסקינן בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, לגביה ספק יפעל לטובת התובע, ותוך יישום ההלכה הפסוקה, אנו סבורים כי די באחוז המיוחס על ידי המומחה להשפעת החשיפה לרעש מזיק על ליקוי השמיעה ממנו סובל התובע, כדי להרים את הנטל המוטל עליו ולבסס את הקשר הסיבתי הנדרש בין תנאי עבודתו לבין אותו ליקוי.
סיכום על יסוד כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת וניתן תוקף לחוות דעת המומחה.
בנסיבות העניין, ונוכח מהות ההליכים, ישלם הנתבע לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היות ותשובתי לשאלה ג' היא חיובית חלקית אני עונה כי אינני יכול להשיב מתי לראשונה חלה הירידה בשמיעה משום שאמנם בדו"ח הבדיקות התעסוקתיות מן ה-22.6.2011 יש אישור לחשיפה לרעש (90.4 דציבל משך 8 שעות) וחשיפה לרעש של 97.9 דציבל משך 10 דקות אך בבדיקה אודיומטרית המוקדמת ביותר יש כבר ירידת שמיעה ב-2 מתוך שלושת תדירויות הדיבור (מוליכות עצם) והמלצות למעקב שמיעה, מיגון בזמן חשיפה לרעש והמלצה לשקילת שקום שמיעה, קרי – כבר יש ירידת שמיעה.
הנתבע בסיכומיו הסיק מכך כי המומחה הראשון קבע כי "עקומת האודיוגרמות מתאימות יותר לליקוי שמיעה עקב גיל" (ס' 2 בפרק טענות הנתבע בסיכומיו) ואין זה כך. המומחה הראשון קבע כי "גבר בן 67.5 שעובד כנגר במשך כ-50 שנה בחשיפה לרעש מזיק. סובל מליקוי שמיעה ומטינטון. בדיקות השמיעה מדגימות ליקוי שמיעה תחושתי-עיצבי (בעקרו) בתבנית אודיומטרית שאינה "קלסית" ל-NIHL טהור אבל עשויה להתיישב עם שילוב של אטיולוגיה של נזק שמיעתי מושרה רעש, אטיולוגיה של גיל (Age Related Hearing Loss = ARHL – ראה טבלאות של ANSI-S3.44) ופגיעה מסוימת באוזן פנימית/עיצבי השמע עקב הסכרת והיפרליפידמיה.
בנוסף קבע כי "מבחינה גרפית האודיוגרמות אינן תואמת נזק שמיעתי מושרה רעש. באודיוגרמה כזאת הייתי מצפה לראות Notch בטווח 3-6 קילוהרץ. בבדיקות שלפנינו לא קיים Notch של ממש בעיקר עקב חוסר בזרוע העולה שלו. יתרה על כך בגיל שמעל 50 שנה ה-Notch הרבה פעמים אינו מופיע. בנזק מושרה רעש הדיסקרימינציה אינה פגועה בעוד שבבדיקה מן ה-12.2.2017 קיימת פגיעה מעבר למצופה". דהיינו, הסיבה לכך שהתבנית האודיומטרית לא תואמת נזק שמיעתי מושרה רעש כי בהיעדר Notch.
...
לכן, אנו קובעים כי התובע לא סובל מטינטון תמידי.
סוף דבר: התביעה בענין הירידה בשמיעה – מתקבלת.
התביעה בענין הטינטון – נדחית.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2008 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לא רק העידר הסימטריה, אלא גם התבנית הכללית של עקום השמיעה אינה מתאימה לנזק מרעש תעסוקתי.
לאור האמור, קבע בית הדין האיזורי כי יש לדחות את טענת המערער כי מדובר ב"אסכולה רפואית אחרת", המצדיקה מינוי מומחה רפואי נוסף, במיוחד לנוכח העובדה שהמומחה גם לא נישאל אם יתכנו מקרים שבהם תהיה עקומת שמיעה לא אופיינית ובכל זאת המדובר יהיה בנזק שמקורו בחשיפה לרעש מזיק.
...
בהעדר הנתונים העובדתיים והרפואיים המלאים שעמדו בפני המומחים הרפואיים דר' ברקו ודר' גולדשר בהשוואה לנתונים העובדתיים והרפואיים של המערער, לא ניתן להסיק מסקנה כלשהי מכך שבאותם מקרים סברו המומחים הרפואיים כי מדובר בליקוי שמיעה שמקורו בחשיפה לרעש למרות אסימטריה והעדר עקומה אופיינית לחשיפה מרעש.
במקרה הנדון, מקובלת עלינו מסקנתו של בית הדין האזורי, כי לא קיימת הצדקה עובדתית או משפטית שלא לקבל את חוות דעתו של פרופ' אופיר.
סוף דבר: הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו