מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עסקת שכירות פיננסית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נדמה שלא צריך להיות משפטן מלומד כדי להבין שאם בעסקת שכירות רגילה, המשכיר דורש ביטחונות מהשוכר לתשלום דמי השכירות ולקיום שאר ההתחייבויות (כגון ערבות בנקאית או ערבים חצוניים בלתי תלויים וכו'), על אחת כמה וכמה שמצופה היה כי בעיסקה מהסוג ששווקה הנתבעת לתובע, היו צריכים להיות ערבויות לתשואה המובטחת, שהיא למעשה דמי השכירות, ואם לא היו, לכל הפחות היו צריכים הנתבעים לומר זאת במפורש לתובע וגם להסביר לו שהעדרן של ערבויות הופכת את העסקה לעסקה מסוכנת.
הנתבעים הציגו כראיה דוחות מימצאי בדיקת נאותות, של חברת ARACHYNS, שעימה לפי הטענה היתקשרה הנתבעת, לצורך בדיקת האיתנות הפינאנסית של קרלאון וכן של חברת השיווק הבריטית ONE TOUCH SOLUTION LIMITED, אשר עימה היתקשרה הנתבעת ואשר פועלת שנים בשיווק ומכירה של נכסי נדל"ן בתחום הדיור המוגן, הסטודנטיאלי והמלונאות באנגליה.
...
לפיכך, עבור התקופה חודש אפריל 2019 עד ינואר 2022, ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובע סכום מצטבר השווה ל- 678 ₪ לכל חודש בתקופה הנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה והריבית כדין מה-1 לכל חודש ועד לתשלום בפועל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע, מדי ראשון לחודש, החל מחודש פברואר 2022 ולמשך 86 חודשים עוקבים נוספים (הכוללים את חודש פברואר 2022), פיצוי חודשי של 678 ₪ וזאת להשלמת הפיצוי בגין אובדן התשואה האלטרנטיבית בתקופת התשואה המובטחת של 10 שנים.
כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובע 20% מאגרות המשפט בצירוף ה"ה וריבית כדין וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 10,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בנוסף, בחקירתו הנגדית עת נישאל מר גרשון: "אתה ערכת את הטבלה שב-נ/2 ב" (קרי טבלת נתוני עיסקאות אשר לטענתו צרף לחוות דעתו (עמ' 21 שורה 14-17) הוא השיב כדלקמן: "לא אני ערכתי. צירפתי אותה מכוח זה שמטעם השמאי הממשלתי סקרו שני שמאים בחלקים גדולים בארץ, אזורים גאוגרפיים שונים, נתונים של הסכמי שכירות והפכו אותם בעצם לאותן עיסקאות השוואה, הטבלה ואני השתמשתי בה". (עמ' 21 שורה24-27).
לעניין זה נאמר בפרשת איסמאעיל: - " השמאית אלזנר העריכה את דמי החכירה האבודים באמצעות מודל פינאנסי שבבסיסו הנחות נורמאטיביות בנוגע לערך הכסף ולתשואה אשר צומחת מנכסי מקרקעין. כפי הסברתי לעיל, שיטת שומה זו אינה עולה בקנה אחד עם מנגנון החכירה אשר פועל בגדריו של סעיף 13 לפקודה" (פסקה 47 לפרשת איסמאעיל).
...
נטען כי טענת התובעים כי מדובר בחלקות קטנות ולכן אין לערוך בהן פיצול רעיוני דינה להידחות.
הטענה נדחית.
מדוע אם כן לא נראה את החלק החקלאי כולו מיועד לתעשייה או לייעוד אחד דומה ? ברור שאין מקום לטענה זו. הטענה נדחית.
לסיכום: דין התביעה להתקבל, באופן המפורט להלן: הפיצויים יחושבו על בסיס 5% תשואה (ולא 6%) הן בשל הייעוד למגורים והן בשל הייעוד לחקלאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהסכמת המשכיר בוטלה עסקת השכירות, והוסכם על השבת השיקים שנמסרו כבטוחה.
מלבד תצהירו של בלאל, לא הגישה התובעת כל ראיה בכתב ולפיה הנתבעות הסתירו מידע פינאנסי מהתובעת.
...
המסקנה היא שהתובעת לא הוכיחה לכאורה את התנאים המצטברים לעיל.
אני סבור כי התנהגות התובעת ונציגה גובלת בחוסר תום לב. בהינתן שיסודות התביעה הן קלושים, הרי שעלול להיגרם נזק רב לנתבעות ובמיוחד לנתבעת 1 שהינה בראשית דרכה.
מכאן, אין לי אלא להעלות השערה שהתובענה והטלת העיקול בגובה של 350,000 ₪, נועדה ליצור לחץ רב מאוד על הנתבעות לרכוש את המניות שנותרו בידי התובעת, וזאת למרות שאין כל חובה מבחינתן לעשות כן. סיכום לאחר עיון בטענות הצדדים ובראיות אני מורה שהעיקול יוסר לאלתר.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לא נחתם הסכם שכירות מחייב בין הצדדים, או עם כל אדם או ישות אחרים; לא נימסרה החזקה בדירה לתובעים, או לכל אדם אחר; לא הייתה גמירות דעת להתקשרות בעיסקה מחייבת בעל פה, טרם חתימת הסכם השכירות; התובעים ידעו היטב שללא חתימת ההסכם, אין עסקה, כפי שהם מעידים על היתנהגות הנתבע; היה להם ברור שחתימת ההסכם הינה מהותית ורק היא תחייב את הצדדים.
כל ההיתקשרות עם התובעים ארכה שבועיים בלבד, כאשר בזמן זה בקשו הנתבעים לקבל מידע פינאנסי ואישי לבדיקת רקע ובדיקת יכולת לעמוד בהתחייבות הפינאנסית וכן ניסחו הנתבעים טיוטת הסכם שכירות.
...
אני סבור שלכל אורך המשא ומתן שידרו הנתבעים, ובמיוחד הנתבע, רצינות תהומית שעניינה למסור את האמת כמות שהיא, ולא לתת לצד האחר לשגות באשליה.
מכל המקובץ, אני סבור שאין לראות חוסר תום לב בהתנהגות הנתבעים בחוזה זה, אלא רצינות ורצון שלא להוליך שולל.
לאור האמור לעיל אני מורה לדחות את התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

שם היתייחס ביהמ"ש לכך שמדובר בעיסקה פינאנסית וקיבל את הסברם של העדים למהות העסקה: "עסקה פינאנסית זה סוג אחר של עסקת נדל"ן. הקונסטרוקציה היא אחרת. ד"כ כשקונים נדל"ן, מה שקובע זה המיקום של הנכס וזה העיקר ועצם העניין. בעיסקה פינאנסית השוני מעיסקת נדל"ן רגילה הוא בכך שהנכס הוא לא העיקר, אלא העיקר הוא מי הדייר, כלומר מי הוא זה שמשלם את דמי השכירות שחשוב שזה יהיה גוף חזק בגלל שבד"כ טווח החוזה זה בד"כ לא פחות מ- 15 שנים...
...
בהתאם לכל האמור לעיל, הרי שבעניינינו מדובר בעסקת קומבינציה, שעצם העובדה שהיא עסקה מורכבת יותר אין להוציאה מתחולת חוק המתווכים.
העדר התייחסות זו מחזק את המסקנה כי לא הועלתה תשתית עובדתית מתאימה בכתב התביעה לטענת המרמה.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מורה על דחיית התביעה על הסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו