מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עסקת ניכיון צ'קים כעסקת הלוואה

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הנתבע מדגיש כי לא נתבקש על התובע ולא על ידי אביו לבצע עסקת ניכיון שיקים או עסקת הלוואה כלשהיא ולא נתבקש לערוב למר ודים בעסקת ניכיון שיקים ולא ידע כי מדובר במסמכים אשר בכוחם לחייבו בחוב כלשהוא.
...
לאור הראיות שנשמעו בפני, אני קובעת כי לא הודע לנתבע על מעמדו כ"ערב מוגן" (ואף לא כערב יחיד) והוא אף לא ידע פרט זה: הדבר עולה הן מעדותו של הנתבע והן מעדותו של התובע, אשר בעצמו לא ידע להבחין מהו מעמדו של הנתבע ואף הגדיר אותו כ"חייב עיקרי" בשובר הניכיון שהונפק לו. ראה עדותו של הנתבע בחקירתו הנגדית, במסגרתה לא נשאל הנתבע כלל ועיקר באם ידע כי הוא ערב יחיד או מוגן, ללמדך כי אף התובע לא הגדירו ככזה, בין אם מחוסר ידיעה ובין מתוך ניסיון לשוות לו מעמד של חייב עיקרי- ניסיון שדינו להיכשל.
התוצאה העולה מכל האמור לעיל היא כי הנתבע פטור מערבותו הן לפי חוק הערבות, הן לפי הוראותיו של חוק אשראי הוגן והן לפי דיני החוזים הכלליים.
לפיכך אני מורה על דחיית התובענה כנגד הנתבע ועל חיוב התובע בהוצאותיו של הנתבע בסך כולל של 5,000 ש"ח. כמו כן אני מורה על השבתם של כל הסכומים שנגבו במסגרת תיק ההוצל"פ מושא ההתנגדות לידי הנתבע.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

התובעת, מצדה, השיבה לבקשות הנ"ל וטענה כי המחדלים עליהם הצביעה הנתבעת אינם אלא בבחינת "פגם פורמלי" וכי ממילא אין מדובר בעסקת הלוואה, אלא בעסקת ניכיון שיקים, כפי שעולה אף מנוסח תצהיר בקשת ההיתנגדות, המשמש עתה ככתב הגנה; על כן, לטענתה, אין מדובר בהרחבת חזית מצדה ויש להתיר לה לתקן את הפגמים שנפלו בנסוח הבקשות לבצוע באמצעות הגשת כתב תביעה מתוקן.
...
על כן, הרי שיש לדחות את הבקשה לתיקון כתב התביעה.
ודוק, כי על התובעת הנטל להוכיח את סכום ההשבה המגיע לה, אם בכלל; ברם, עניין זה עוד דרוש להתברר, ועל כן - הבקשה לסילוק על הסף נדחית.
סיכומו של דבר - מסמך ה"התאמה לסדר דין מהיר" יימחק מהתיק, למעט התצהירים, לרבות תצהיר גילוי המסמכים על צרופותיו.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

בכך, הפכה עסקת ניכיון השיק לעיסקת הלוואה בין חברת אופל למר אדרי וחברת אדרי, כאשר הראשונה, בהעדר תום לב, ממשיכה להחזיק בשיק של חברת מארק בניה כשיק בטחון לצורך ווידוא התשלומים של מר אדרי וחברת אדרי.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת העדויות מטעם המבקשים שנשמעו בדיון בהתנגדות, מצאתי לתת למבקש רשות להתגונן ביחס ליתרת סכום החוב בסך של 176,300 ₪, ולמבקשת ביחס למלוא סכום השטר, אולם זאת בכפוף להפקדה משמעותית, כמפורט להלן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עסקת הניכיון – האם ניכיון טהור או הלוואה חוץ בנקאית? הנתבע טען, הן בהתנגדות לבצוע שטר, הן בבקשה לסילוק על הסף שהגיש (בקשות 9 ו-12, החלטה ניתנה ביום 14.8.2014 במסגרת בקשה מס' 12), כי "עסקת ניכיון שיק מהוה הלוואה חוץ בנקאית לכל דבר ועניין עליה חל החוק, כפי שנקבע זה מכבר בפסיקה ובלשונה..." (סעיף 15 לבקשה מס' 9), ואכן, במשך תקופה ארוכה למדי נטו הערכאות הדיוניות לראות בעסקת ניכיון שיק – עסקת הלוואה, על כל המשתמע מכך.
...
בנסיבות אלה, אינני סבור כי התנהלותה של התובעת נגועה בחוסר תום לב שיש בו כדי לשלול את אחיזתה כשורה בשיק, ודין הטענה לעניין זה – להידחות.
סוף דבר לאחר שנדחו הטענות לעניין תחולת חוק ההסדרה, ומשלא הצליח הנתבע לסתור את חזקת האחיזה כשורה העומדת לתובעת, לאחר שנדחתה טענתו לעניין חוסר תום לב מצד התובעת, דין התביעה להתקבל במלואה.
משכך, אני מורה על שפעול הליכי ההוצאה לפועל בתיק שמספרו 01-12948-13-9.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו