מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עסקה בסם מסוג קנבוס במשקל 20 ק"ג

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

על פי הנטען בו, המערער רכש יחד עם דודו רכב מסוג פג'ו. בתאריך 5.6.05, יום לאחר רכישת הרכב, קיבל המערער את הרכב לידיו ונהג בו לבת-ים. באותו יום עצמו העמיס המערער בתא המטען סם מסוכן מסוג קאנבוס במשקל של כ- 20 ק"ג ברוטו (להלן: הסם) לאחר שהוציא אותו מאתר, שהיה ידוע לו, בבת-ים. לאחר מכן, נהג את הרכב למקום מסוים בבת-ים שם נטש אותו ובו הסם.
בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3), התשמ"ח-1988, ה"ח 242, 245 נאמר כי: "בעוד שאיום עונש המאסר לתקופה ארוכה אמור לשמש גורם מרתיע להיתנהגות פלילית, מוכיחה המציאות כי בעבירות סחר בסמים נחלש כוחו של אמצעי זה נוכח גורם הרווח, המאפיין את עבירות הסחר בסמים. כדי להיתמודד ביעילות עם סוג זה של עבירות, שרווחיהן קלים והיקפן גדול, מוצע לאפשר אמצעי לחימה שיפגע במוקד הכדאיות, חילוט הרכוש ששמש אמצעי לעבור עבירה, או שהושג כשכר עבירה או כתוצאה ממעשה העבירה. נקוי סוחר הסמים מרווחיו וממקורותיו הכספיים עשוי להוות מכשיר רב כוח במילחמה בסוחרי הסמים, המשחיתים את חלקת חברתנו ומסכנים את מרקמה החברתי. אכיפת החוק תוך שימוש באמצעי הענישה המקובלים עשויה אמנם להכביד על הפעילות העבריינית בתחום זה ולווסתה בצורה מוגבלת, אך כל עוד לא נפגם הכוח הכלכלי העומד ביסוד הסחר האמור, תהיה התוצאה יחסית ביותר ותתבטא בהסתלקות זמנית של המורשעים משוק הסמים, תוך שאחרים וחדשים תופשים את מקומם ומרחיבים את השורות. יש אפוא צורך בתפישה חדשה, שתתמקד לא רק בפרט העבריין אלא גם – ובעיקר – בבסיס הכלכלי המשמש מניע ודחף לאיום המתמיד על איכות החיים החברתית במדינה ומחוץ לה. על כן לוחמה יעילה צריך שתתמקד במקור העצמה הכלכלית ובבסיס המימון של עיסקאות הסמים." סעיף 36 יצר, כאמור, חזקה שמעבירה את הנטל הטקטי אל כתפו של עבריין, בפניו פתוחה הדרך להוכיח כי האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים או כי הרכוש הגיע לידיו שמונה שנים מיום שהוגש כתב האישום או כי מדובר ברכוש של אדם אחר שאיננו נזכר בפיסקה א. לענייננו, מדובר בסכום כסף שנימצא בחשבונו של המערער.
...
יחד עם זאת, נראה לי כי אל הנטל הנ"ל ניתן להתייחס כאל "נטל רדום" עד אשר יעיר אותו הנידון (לענייננו המערער) מתרדמתו.
סעיף 213(3) לחסד"פ מקנה לערכאת הערעור את הסמכות "ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת, שהערכאה הקודמת היתה מוסמכת לתיתה". בנסיבות שנוצרו, וכאשר הטענה עלתה לראשונה בפנינו, נראה לי כי הדרך הנכונה תהיה לעשות שימוש בסמכות שהוקנתה לערכאת הערעור ולומר את דברינו בהתבסס על הראיות בתיק ואשר אליהן הופנינו על ידי הצדדים.
סוף דבר, אציע לחברותי שלא להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא בנושא החילוט.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לשם כך, אניח לאור התמורה שהתקבלה מהעסקה, שמדובר במכירת עשרות גרמים של סם מסוג קאנביס שהועברו ע"י הנאשם ישירות לקונה.
בע"פ 8092/04 חביב נ' מדינת ישראל (10.9.2006) הורשע הנאשם בבית המשפט המחוזי בין היתר, ב-4 עבירות סחר בסם מסוג קאנביס במשקל כולל של כ- 13,500 ק"ג ברוטו שבוצעו מול סוכן משטרתי והחזקת סם קאנביס שלא לצריכה עצמית במשקל 20 ק"ג, ונדון ל-40 חודשי מאסר בפועל.
...
איני נדרש לשאלת השפעת האיחור בהגשת הבקשה על זכויותיו של הנאשם, שכן גם לו הייתי קובע שניתן להיעתר לבקשה על אף העלאתה באיחור, הרי שבנסיבות המקרה שלפניי מתקיימים "נימוקים מיוחדים" (סעיף 36 א(ב) לפקודת הסמים המסוכנים), שלא להכריז על הנאשם כסוחר סמים, זאת לנוכח הליך השיקום המשמעותי שעבר הנאשם ועודנו עובר, והחשש כי הכרזתו כ"סוחר סמים" תפגע בשיקומו.
אני מקבל את דעתו של שירות המבחן ולפיה בדרך בה צועד הנאשם כיום, הטלת מאסר בפועל - ולו בדרך של עבודות שירות - תסיגו אחר ותחבל ממשית בהליך השיקומי שעבר.
לאור האמור לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: צו של"צ לפיו יבצע הנאשם שעות שירות לתועלת הציבור בהיקף 350 שעות, בהתאם לתכנית שתוגש לאישור בית המשפט.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

העיסקאות בוצעו בסמים מסוג קאנבוס, במשקלים של 5.060 ק"ג ברוטו, 1.040 ק"ג ברוטו; 7,580 ק"ג ברוטו.
כן סיכם המערער עם הסוכן כי ימכור לו קאנבוס במשקל של 20 ק"ג. בהמשך לסיכום זה, ביום 29.3.03 הורה המערער לסוכן להגיע לתחנת דלק בתלפיות כדי לבצע שם את העסקה.
...
בענייננו, גם אם חומרת העבירות בהן הורשע המערער ורקעו הפלילי המכביד הקודם היו מצדיקים במצב אחר עונש מחמיר ומאסר בפועל ארוך, הרי הישגי השיקום המיוחדים שהושגו כאן, וההשקעה הרבה – הן מצד המערער והן מצד מערכת הרווחה – שהביאה להישגים אלה, מצדיקים באיזון כולל מתן משקל נכבד לגורם זה. המסקנה הנובעת מכך היא כי אין מקום, בנסיבות ענין זה, להותיר את עונש המאסר בפועל על כנו, מחשש כי הוא עלול לדרדר את המערער להשפעות שליליות של גורמים עברייניים, ולשים לאל או לסכן את המאמצים הכבירים שהושקעו בשיקומו.
בגידרו של שיקלול זה נראה לי כי האיזון הראוי יושג במקרה מיוחד זה בדרך של שילוב יסודות ענישה שיהא בהם מרכיב ענישה שיקומית מצד אחד, ומן הצד האחר, יישמר הערך ההרתעתי של אותה ענישה באם יכשל המערער בדרך, ויחזור לעבור עבירות נוספות.
ת לפיכך הערעור מתקבל כאמור בפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. ניתן היום,י"ז באלול תשס"ו (10.9.06).

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2000 בעליון נפסק כדקלמן:

כתב האישום כולל שלושה אישומים: הראשון - עסקה בסם מסוכן; השני - סחר בסם מסוכן; השלישי - החזקת סם שלא לצריכה עצמית.
מיד לאחר שנעצר נחקר על ידי המישטרה, ובחקירתו הודה כי שבוע קודם לכן רכש באשראי סם מסוג קאנבוס ("מריחואנה") במשקל של 20 ק"ג. זהו נשוא האישום הראשון.
...
יתירה מזאת, לדעתי די בעובדות של האישום השלישי, כשהן לעצמן, כדי לבסס עילת מעצר נגד העורר, שהרי מעובדות אלה נובעת המסקנה שהעורר היה מעורב בסחר בסמים.
לפיכך אני דוחה את הערר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בנתניה קבע שמיתחם העונש ההולם בגין כלל העיסקאות נע בין 10 ל- 20 חודשי מאסר בפועל, ובגין עבירות ההחזקה של הסמים והכלים מספר חודשי מאסר ועד 12 חודשי מאסר בפועל.
בעפ"ג (מרכז-לוד) 708-01-18 אברוס נ' מדינת ישראל (13.5.2018), הורשע נאשם לפי הודאתו בסחר בסם מסוג קאנבוס, ב- 40 עיסקאות במשך כחודשיים, ללקוחות שונים, במשקלים של גרמים בודדים בכל היזדמנות.
...
בחינת מעשיו של הנאשם בשקלול הענישה הנוהגת הובילוני למסקנה, כי מתחם העונש ההולם בראייה כוללת של העבירות בהן הורשע, בשני כתבי האישום לעיל, נע בין 18 חודשים ל- 36 חודשי מאסר בפועל.
במצבו של הנאשם, בהעדר טיפול ובהעדר כל מוטיבציה לשינוי ושיקום, לא בכדי העריך שירות המבחן שקיים סיכון להישנות עבירות דומות, ואני סבורה כי הוא ממשי.
אשר על כן, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 28 חודשים, החל מיום מעצרו 13.1.2023 (ובניכוי ימי מעצרו בשני התיקים שבכותרת, בהתאם לרישומי שב"ס).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו