מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ענישת נהיגה בשכרות

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כדברי בית המשפט ברע"פ 2508/11 סמולנסקי נ' מדינת ישראל, מיום 31.3.11: "כידוע, נהיגה במצב של שיכרות מסכנת את חייהם של הנוהגים בכביש והיא מהוה גורם מרכזי למספרן הרב של תאונות הדרכים. לכן, יש לנקוט במדיניות ענישה מרתיעה ולהעניש בחומרה נהגים הנתפסים כאשר הם נוהגים בשיכרות". וכן ברע"פ 3638/12 ווקנין נ' מדינת ישראל, מיום 6.6.12 : " נזכור כי הנהיגה בשיכרות היא מן הרעות החולות שבכביש, שסכנתן בצידן ועלולות לגרום לאסונות, בחינת "מכונת מוות נעה". ההחמרה היא גישת המחוקק, וסטייה ממנה היא חריג, והמחמיר אינו מפסיד.
...
הערעור על פסק הדין נדחה ויפים דברי כב' השופט ג'ובראן לענייננו: "המבקש נתפס כאשר בגופו כמות גדולה במיוחד של אלכוהול, כפי ארבעה מהמותר, והוא אף נכשל בבדיקת המאפיינים שנערכה לו. בנסיבות אלה מקובלת עלי מסקנתו של בית המשפט המחוזי לפיה רק בנס לא הסתיים האירוע באסון ובנפגעים בנפש או ברכוש. עוד יש לציין כי המבקש נתפס בעבר כאשר הוא נוהג בשכרות וכאשר בגופו כמות דומה של אלכוהול לזו שנמצאה במקרה זה. בנסיבות אלה נראה כי המבקש לא הפנים את החומרה במעשיו ולא נרתע מלחזור ולנהוג בשכרות אף לאחר שנתפס והורשע." ברע"פ 5580/06 בריק נ' מדינת ישראל, מיום 6.9.06, הורשע נאשם בנהיגה בשכרות בכמות של 137 מיליגרם אלכוהול ל- 100 מ"ל דם (כמעט פי 3 מהמותר).
לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: תשלום קנס בסך 750 ₪, אשר ישולם ב-3תשלומים חודשיים, החל מיום 15.4.2018.
אני מורה על הפעלת עונש הפסילה למשך 3 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בית משפט לתעבורה בפתח תקוה בתיק 1855-02-12 מיום 29.5.13 לריצוי באופן חופף.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר למשך 7 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בית משפט לתעבורה בפתח תקוה בתיק 1855-02-12 מיום 29.5.13 לריצוי באופן חופף.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בשנת 2014 הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה בשיכרות במסגרת תת"ע (נצ') 2906-12-11 מיום 12.3.14 בגינה תלויים ועומדים נגדו עונש מאסר על תנאי בן 5 חודשים ופסילת רישיון על תנאי למשך 5 חודשים שניהם ברי הפעלה בתיק זה. לנאשם עבר פלילי הכולל הרשעה משנת 2016 בגין עבירות של החזקת סמים לצריכה עצמית שבגינה הוטל עליו מאסר מותנה, והרשעות נוספות ישנות בעבירות של אלימות, סמים, סחר בסמים, מירמה, שבל"ר, נהיגה ללא רישיון ורכוש.
...
הערעור על פסק הדין נדחה ויפים דברי כב' השופט ג'ובראן לענייננו: "המבקש נתפס כאשר בגופו כמות גדולה במיוחד של אלכוהול, כפי ארבעה מהמותר, והוא אף נכשל בבדיקת המאפיינים שנערכה לו. בנסיבות אלה מקובלת עלי מסקנתו של בית המשפט המחוזי לפיה רק בנס לא הסתיים האירוע באסון ובנפגעים בנפש או ברכוש. עוד יש לציין כי המבקש נתפס בעבר כאשר הוא נוהג בשכרות וכאשר בגופו כמות דומה של אלכוהול לזו שנמצאה במקרה זה. בנסיבות אלה נראה כי המבקש לא הפנים את החומרה במעשיו ולא נרתע מלחזור ולנהוג בשכרות אף לאחר שנתפס והורשע." ברע"פ 5580/06 בריק נ' מדינת ישראל, לא פורסם (מיום 6.9.06), הורשע נאשם בנהיגה בשכרות בכמות של 137 מיליגרם אלכוהול ל- 100 מ"ל דם (כמעט פי 3 מהמותר).
לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: תשלום קנס בסך 750 ₪, אשר ישולם ב-3 תשלומים חודשיים, החל מיום 15.4.2018.
אני מורה על הפעלת עונש הפסילה למשך 5 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש לתעבורה בנצרת בתיק 2906-12-11 ביום 12.3.14 לריצוי באופן חופף.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר למשך 5 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש לתעבורה בנצרת בתיק 2906-12-11 ביום 12.3.14 לריצוי באופן חופף.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעבירות של נהיגה בשיכרות, מיתחם הענישה נע בין עונש שאיננו כולל רכיב של מאסר ועד מאסר בפועל למספר חודשים אשר יכול ואותו רכיב של מאסר ירוצה בעבודות שירות ופסילה בפועל בין 24 חודשים ועד 3 שנים כל זאת לצד רכיבי ענישה נוספים.
...
נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה על בית המשפט לשקול נסיבות נוספות שאינן קשורות לביצוע העבירה כשבסופו של דבר יצטרך בית משפט ליתן מענה לשאלה איזהו העונש האינדבידואלי המתאים לנאשם העומד בפניו, בתוך מתחם הענישה אשר נקבע, או האם מדובר בנסיבות שיש בהן כדי לחרוג מן המתחם לקולא או לחומרא.
העונש ההולם מכל המקובץ לעיל ולאור חוות הדעת אשר הוגשה על הנאשם נראה לי נכון להטיל רכיב של מאסר אשר יכול וירוצה באופן של עבודות שירות.
לאור כל זאת אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים כאשר תקופה זו תרוצה באופן של עבודות שירות במועצה המקומית אבן יהודה ברחוב המייסדים 53, שם יועסק הנאשם במשך 5 ימים בשבוע 7.5 שעות יומיות, והכל על פי חוות דעתו של הממונה.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

וכדברי בית המשפט העליון ברע"פ 5456/11 שנור נ' מדינת ישראל, לא פורסם (מיום 25.7.11): "המחוקק קבע עונש מינימאלי של שנתיים פסילה לעבירת הנהיגה בשיכרות, ולא בכדי עשה כן; הנוהג בשיכרות, כפי שנאמר בבית משפט זה במספר רב של מקרים, הוא בגדר "פצצה מתקתקת" העלולה להפיל חללים - בציבור המשתמש בדרכים, בקרב הנוסעים ברכב, ואף לפגוע בנוהג עצמו.
...
על יסוד טיעוני הצדדים והאמור לעיל, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: תשלום קנס בסך 1,000 ₪, אשר ישולם עד ליום 2.7.19.
אני מורה על הפעלת עונש מאסר למשך 6 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש לתעבורה בירושלים בתיק 2320-12-12 ביום 18.2.15 לריצוי באופן חופף.
אני מורה על הפעלת עונש הפסילה למשך 3 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש לתעבורה בירושלים בתיק 2320-12-12 ביום 18.2.15 לריצוי באופן חופף.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הסניגור הוסיף וטען שהמאסר המותנה הוא בר הפעלה ואינו חב הפעלה, כטענת המדינה, ולפיכך, לשיטתו, הפסיקה אליה הפניתה המדינה אינה רלוואנטית למקרה זה. נטען שבמרבית המקרים בפסקי הדין, אליהם הפניתה המדינה, הנאשמים לא היו מצויים בהליך שקום, בשונה ממקרה זה. הערך החברתי המוגן נהיגה בשיכרות היא מהעברות החמורות ביותר שבפקודת התעבורה, שהמחוקק הורה בצידה עונש של פסילת מינימום בת שנתיים (סעיף 39א לפקודה).
...
לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים, בחנתי את צבר האישומים שלפני, עברו של הנאשם, מדיניות הענישה הנוהגת, ועיינתי היטב בתסקירי המבחן, אני סבורה, לא בלי התלבטות, שאין מקום להפעלת המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד נגד הנאשם, במסגרת האישום בתיק שלפני, וחלף זאת יש לחדשו לשנתיים נוספות.
בהינתן התסקיר המשלים, אני סבורה שהאינטרס הציבורי, בשלב זה, נוכח מאמציו של הנאשם לשנות מדפוסי התנהגותו, ולקיים אורח חיים נורמטיבי, הוא לעודד את הנאשם להמשיך בדרך המיטבית בה בחר ולבכר לו אפיק שיקומי, על פני שליחתו למאסר.
לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: אני מחדשת את המאסר המותנה, בן 7 חודשים, שהושת על הנאשם בפ"ל 7361-08-13, מיום 18.3.15, למשך שנתיים נוספות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו