מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ענישה חוזרת לספק גז פיראטי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

האם את הולכת לבעלך? כן. כל סופשבוע אני הולכת אחה"צ בחמישי ושוהה ששי שבת אצלו כי הוא בחופש וחוזרת בשבת בלילה לשועפט .
לעניין רכישת הבית ברמאללה השיב הבעל כי לא יכלו לרכוש דירה בירושלים גם בגלל גובה התשלום שנידרש מהם, וגם כי לא היו תושבים באותה עת. לדבריו, ברמאללה היה זול יותר לרכוש דירה, ובכל מקרה, בכוונתם למכור את הבית ברמאללה לכשתושבותם תאושר ויקבל אחמ"ש. בעיניין חשבונות החשמל טענה האישה כי חיממה את הבית בירושלים גם בגז, ולכן חשבונות החשמל בצרוף חשבון הגז בירושלים שצרפה מלמדים לדבריה ביחד על צריכה דומה.
נכון אמנם שבעלה של התובעת הגיע מעט מאוד לדירה בירושלים, כי הילדים לומדים ברמאללה, וכי הדירה ברמאללה נרכשה ולא הושכרה, אעפ"כ וכאמור - דוקא החקירה שנערכה בביתה לא הייתה מספקת, ולא שכנעה כי התובעת אינה מתגוררת מרבית השבוע בבית חנינא (שזהו הפרמטר החשוב ביותר לבדיקת מרכז החיים).
...
דיון: ראשית יצויין כי אמנם המחלוקת כפי שנרשמה בדיון המוקדם מתייחסת לשנת 2012, מועד חזרתה של התובעת לארץ, אלא שבסופו של דבר הוסכם כי המחלוקת הינה רק ממאי 2016, כפי שיפורט להלן: בתעודת עובד הציבור שהוגשה לבית הדין נאמר כי: "3. לאור הממצאים בתיק ניתן לראות שהנ"ל לא תושבת מיום יציאתה לחו"ל ועד היום. בפועל לא נעשה ביטול תושבות מיום חזרתה לארץ (12.02.12 ועד 1.5.16).
גם כאן – דברים אלו אינם חד משמעיים, כשברור לחלוטין שגם אם התובעת לא התגוררה מרבית הזמן בירושלים, כי אכן גם השכנה וגם בנו של בעל הדירה, פגשו אותה פעמים רבות כשהיא בדירה, או מחוצה לה. מכל האמור לעיל עולה כי שאלת מרכז חייה של התובעת אינו חד משמעי.
לאור זאת יש לקבל את תביעת התובעת ולהכיר בה כתושבת.
סוף דבר: לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע על יסוד הודאתו שניתנה במסגרת הסדר טיעון באספקת גז ללא רישיון (4 עבירות), אספקת גז ללא רישיון בצוותא, הוצאת מכלי גפ"מ אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, הכנסת מכלי גז שמולאו מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל אל תחום השיפוט של המדינה (4 עבירות), איחסון מכלי גפ"מ שאינם ריקים שלא במאונך וללא היתר (5 עבירות), והובלה ושיווק מיכלי גז של ספק אחר (5 עבירות).
לטענתה, העיסוק הפיראטי בגז, קרי חיבור מיכלי גז למיתקני גז ביתיים ללא ביצוע בדיקות כלשהן וללא פקוח, הפך לתופעה חמורה והמחיר משולם בחיי אדם, ולפיכך, המדיניות המקילה שנהגה בעבר לא השיגה את תכלית ההרתעה, לא הגנה על הערכים המוגנים ונדרשת ענישה מחמירה והולמת.
...
מערער 2 נתפס וברכבו 6 מיכלי גז בעלי קיבולת של 12 ק"ג, חלקם מלאים וחלקם ריקים, בעלי סימונים של מספר ספקי גז. את כל האמור לעיל ביצע המערער מבלי שהיה לו רישיון ספק גז כדין, ללא היתר להוצאת מיכלי גז מתחום השיפוט, ותוך שהמערער מאחסן מיכלי גפ"מ שאינם ריקים שלא במאונך וללא היתר בדין לכך.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

איחסון בלוני הגז, באיזור מגורים וברכב בתנאים לא תנאים ובדרכים ציבוריות ,מסכן את כל מי שנימצא בסביבתו, ואת הנוסעים בכלי הרכב הסמוכים לרכב המוביל הגפ"מ. נאשם 1, עסק כאמור כעיסוק עקרי, באספקת גז באופן פיראטי תקופה ארוכה ,במשך 6 שנים, ללא רישיון.
לאור האמור אני מטילה על הנאשמים עונשים כדלקמן: לנאשם 1 -בגין האישום הראשון של החזקת 75 מיכלי גפ"מ גדולים ו-54 מיכלי גפ"מ קטנים, והחזקת 7 מיכלי גפ"מ גדולים פירטיים במשאית וולבו- -עבירות של שימוש פחזני בחומר דליק- 6 חודשי מאסר; בגין ניהול העסק ללא רישיון כ-6 שנים -3 חודשי מאסר במצטבר .
...
לאור האמור אני גוזרת על הנאשם 1 עונשים כדלקמן: מאסר בפועל לתקופה של 10 חודשים בניכוי התקופה שהיה עצור.
ואני גוזרת על נאשם 2 עונשים כדלקמן: מאסר בפועל לתקופה של 7 חודשים ,בניכוי התקופה שהיה עצור.
אולם, בהסכמת התביעה, אני מורה על עיכוב המאסר בפועל בלבד, למשך 45 יום, עד ליום 3.5.15.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גניבת הגז וניסיון גניבת הגז - קביעת מיתחם העונש ההולם: גניבת מיכלי גז ממבנים, המתבצעת בדרך הפיראטית המתוארת באישומים, פוגעת בשתי מערכות ערכים – ערכי הקניין והחזקה, וערכי שמירתם של שלום הציבור ובריאותו.
...
אבהיר, כי לא ראיתי מקום להשוואה בין עניינו של הנאשם לבין עניינו של בלאס, על-אף העיקרון הכללי של מניעת אפליה בענישה: בלאס הורשע סוף-דבר בעשרה מקרי גניבת סולר בלבד, פחות ממחצית מכמות מעשיו של הנאשם, שהתגוונו גם בגניבת מיכלי גז; כפי שפורש לעיל לעניין עצם המעשים, יש מקום לאבחנה ניכרת בין השניים לנוכח מעמדם הפלילי, היות הנאשם היוזם של עיקר המעשים, והמעשים הרבים שביצע הנאשם מבלי שבלאס השתתף בהם – חמישה ממקרי גניבת סולר, מקרי הגניבה וניסיון הגניבה של מיכלי הגז, והפרת ההוראה החוקית; לעניין שונות העבריינים, ודאי שאין דומה עניינו של הנאשם, אדם בוגר ומגובש, לעניינו של 'בגיר צעיר' כבן 19, שעונשו נקבע במפורש בהסתמך על שיקולי שיקום; נתונים אלו יצדיקו אפוא אבחנה מחויבת בין הנאשם לבין בלאס, שאיננה בשום פנים ואופן אפליה פסולה (וראו למשל ע"פ 7632/11 פלוני נ' מ.י. (2013); עונשו של הנאשם ייקבע כאחד, כשבכך יש משום הקלה-רבתי שבחפיפה משמעותית של העונשים בגין כל מעשה, שכל אחד ואחד מהם היה מוטל לריצוי בפועל.
סוף-דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 14 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו מיום 9.10.13 עד 19.11.13 ומיום 10.4.14 עד 12.6.14 (ואפילו יראו רישומי שב"ס אחרת).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הוגש גזר הדין מיום 2.6.19 שניתן במסגרת ההרשעה האמורה (תע/10), ממנו עולה כי הנאשם שכר בית דו קומתי, התקין בתוכו מערכות קרור, תאורה והשקיה, וגידל 334 שתילים של סם מסוכן מסוג קאנבוס במשקל כולל של 69 ק"ג, תוך היתחברות פירטית לארונות אספקת חשמל וצריכת חשמל ללא תשלום, והחזיק בביתו 17.7 גרם סם מסוכן מסוג קאנבוס שלא לצריכה עצמית.
כאשר במקרה זה בהתאם להקף של התיכנון שהיה נידרש, כמות, משקל תיחכום ופוטנציאל הנזק לא רק מהסם, אלא גם מהסיכון הבטיחותי בחיבור הפיראטי, טענה ב"כ המאשימה למיתחם עונש הולם של 40 עד 60 חודשי מאסר.
המאשימה לוקחת בחשבון את נסיבות חייו, הלא פשוטים כפי שמשתקפים מהנתונים, הנאשם בעל מישפחה וילדים, וההסתבכויות החוזרות עם החוק לבטח משפיעות גם עליהם, אך למעשה מעבר לכך אין נתונים נוספים שניתן לזקוף לזכותו.
הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מיום שיחרורו יעבור על עבירה של נטילת חשמל או מים או גז לפי סעיף 400 לחוק העונשין.
...
לאור כל האמור, על הענישה בעניינו של הנאשם להיות בחלק העליון של מתחם העונש ההולם, אם כי לא בקצה העליון של המתחם, והענישה תהא מעט מעל לאמצעו.
הנאשם חוזר ומבצע את אותן עבירות בזמן קצר ביותר לאחר שהוא מסיים לרצות עונש קודם, ועובדה זו מביאה למסקנה כי אין כל נימוק של ממש לחפיפה, אף לא חלקית, של המאסר המותנה המופעל, והוא יופעל כולו במצטבר למאסר בפועל דלעיל.
לאור כל האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 50 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו